PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 4 | 259-263
Article title

Ocena stanu odżywienia i parametrów składu ciała u młodzieży w wieku 16-18 lat rozpoczynającej programowany trening fitness

Content
Title variants
EN
Evaluation of the nutritional state and body composition in adolescents aged 16-18 beginning professionally designed fitness program
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Introduction: The obesity epidemic has begun in the 80s and is still spreading which makes it a serious social and medical problem for the contemporary world. WHO stated that obesity is a chronic disease which requires complex treatment (special diet, change in a life style, physical activity). Both, individual workout performed on the aerobic equipment and resistance training, are crucial for obesity treatment. Propagating healthy lifestyle and proper eating habits among the whole nation is the basis for preventing and curing obesity and overweight. Aim of paper: The aim of the research was to evaluate the diet and the body composition in a group of adolescence, aged 16-18 beginning yearly professionally designed fitness program. Material and methods: The group of 90 girls and 64 boys began a specially designed fitness program which lasted 12 months. The nutritional state together with the body composition was evaluated with the use of bioelectrical impedance method (equipment InBody 220, producer Biospace). Results: The average BMI of the beforehand mentioned group was 23.3 [kg/m2] in girls and 24.4 [kg/m2] in boys. Although the BMI was close to normal the average amount of body fat was too high in girls (28.7%). In the group of girls the BMI showed a proper weight, however the amount of body fat was too high, it was suggested that the amount of fat tissue was decreased while the amount of skeletal muscles was increased. These data show that the proper body proportions were shaken. Conclusions: Professional equipment used for evaluation of the body composition helps to create a detailed program for fat reduction and muscle tissue growth together with creating a professional individual training program.
PL
Wstęp: Epidemia otyłości notowana od lat 80. XX wieku trwa nadal, stając się poważnym problemem medyczno- -społecznym współczesnego świata. WHO uznała otyłość za przewlekłą chorobę wymagającą kompleksowego leczenia z zastosowaniem właściwej diety, zmiany stylu życia z uwzględnieniem aktywności fizycznej. Promocja zdrowego stylu życia oraz właściwych nawyków żywieniowych adresowana do całej populacji stanowi podstawę prewencji i leczenia nadwagi i otyłości. Celem pracy była ocena stanu odżywienia i parametrów składu ciała w grupie młodzieży w wieku 16-18 lat rozpoczynającej 12-miesięczny programowany trening fitness. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 90 dziewcząt i 64 chłopców, zakwalifikowanych do długofalowych badań oceniających wpływ ćwiczeń fizycznych na parametry składu ciała i wybrane wskaźniki biomedyczne. Stan odżywienia i skład ciała badanych oceniano metodą impedancji bioelektrycznej z zastosowaniem urządzenia InBody 220 (producent Biospace). Wyniki: Średnie wartości BMI w badanej grupie młodzieży wynosiły 23,3 u dziewcząt i 24,4 u chłopców i mieściły się w granicach przyjętej normy. Pomimo prawidłowych wartości wskaźnika BMI w obu badanych grupach procentowa zawartość tkanki tłuszczowej u dziewcząt przekraczała optymalne wartości i wynosiła 28,7%. Analiza komputerowa składu ciała pomimo prawidłowych wartości BMI wskazywała w grupie dziewcząt potrzebę redukcji tkanki tłuszczowej przy jednoczesnym wzroście masy mięśni szkieletowych. Wnioski: Badanie składu ciała z zastosowaniem urządzeń wyposażonych w komputerowe analizatory pozwala precyzyjnie określić skład ciała badanych i wskazać kierunki prawidłowego indywidualnego programu treningowego.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
259-263
Physical description
Contributors
 • Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, tel.: 85 745 06 22, faks: 85 745 06 44, e-mail: danutaj@umb.edu.pl. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, tel.: 85 745 06 22, faks: 85 745 06 44, e-mail: danutaj@umb.edu.pl. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska
 • Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska
References
 • 1. 3 International Obesity Task Force: European Union Platform Briefing Paper. Brussels, 15 March 2005.
 • 2. Whitaker R.C.: Predicting obesity in youth adulthood from childhood and parental obesity. N. Engl. J. Med. 1997; 337: 869-873.
 • 3. Oblacińska A., Weker H. (red.): Profilaktyka otyłości u dzieci i młodzieży. Od urodzenia do dorosłości. Help-Med, Kraków 2008: 19.
 • 4. Potach D.H., Chu D.A.: Plyometric training. W: Baechle T.R, Earle RW (red.): Essentials of strength training and conditioning. Wyd. 3, Human Kinetics, Champaign 2008: 413-456.
 • 5. Nazar K., Kaciuba-Uścilko H.: Znaczenie aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. W: Górski J. (red.): Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2006: 546-557.
 • 6. Vazquez-Vandyck M., Roman S., Vazquez J.L., i wsp.: Effect of Breathwalk on body composition, metabolic and mood state in chronic hepatitis C patients with insulin resistance syndrome. World J. Gastroenterol. 2007; 13: 6213-6218.
 • 7. Leskinen T, Sipila S., Alen M. i wsp.: Leisure-time physical activity anf high-risk FAT: a longitudinal population-based twin study. Int. J. Obes. (Lond.) 2009; 33: 1211-1218.
 • 8. Thomson D.: Body composition. W: Howley E.T., Franks B.D. (red.): Health fitness instructor’s handbook. Human Kinetics, Champaign 1997: 163-181.
 • 9. Szmatłoch E.: Współistnienie metabolicznych i innych czynników zagrożenia miażdżycą w otyłości. Pol. Tyg. Lek. 1995; supl. 1: 41-42.
 • 10. Drabik J.: Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa. Cz. I., AWF, Gdańsk 1995: 59-64.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-f8c013a2-7740-4e1e-b802-31c746bfe386
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.