PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 75 | 11-17
Article title

Serum and salivary chemerin concentrations in patients with colorectal cancer and obesity

Content
Title variants
PL
Stężenia chemeryny w surowicy i ślinie u pacjentów z rakiem jelita grubego i towarzyszącą otyłością
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
INTRODUCTION: Chemerin is an adipokine, whose pro-inflammatory and carcinogenesis-related properties have recently been emphasized. The aim of this study was to examine the concentrations of chemerin in the serum and saliva of healthy subjects and patients with colorectal cancer (CRC) in II and III stage of TNM (tumor, node, metastasis) classification as well as to assess the relationship between the results and the clinical and pathological parameters. MATERIAL AND METHODS: 52 persons were qualified to the study, divided into two equal groups – control and study with cancer in stage II N0 and in stage III N+ according to TNM classification. Inside the groups, subgroups of persons with normal body weight 18.5 ≤ BMI < 25 and obese and overweight persons with a BMI ≥ 25 were distinguished. Serum and saliva chemerin concentrations were determined by immunoenzymatic methods. RESULTS: The median concentrations of chemerin were significantly higher in the study group as compared to the control group both in serum (384.36 ng/ml vs. 170.53 ng/ml) and saliva (15.45 ng/ml vs. 4.57 ng/ml; p < 0.0001). In the subgroups with a BMI above and below 25, we found no significant differences in the concentrations of chemerin either group. There were no significant differences in the levels of chemerin in the serum or saliva between stage II and III stage of TNM (p = 0.82 and p = 0.52). CONCLUSIONS: The assessment of serum and saliva chemerin concentrations in patients with CRC suggests that chemerin may be a valuable biomarker for early diagnosis of CRC. The influence of BMI on the results seems to be insignificant in patients with CRC. It seems that in some cases an easily accepted saliva test can replace a serum one.
PL
WSTĘP: Chemeryna jest hormonem wydzielanym przez adipocyty. W ostatnim czasie zwraca się uwagę na jej właściwości prozapalne i związane z karcynogenezą. Celem pracy było zbadanie stężeń chemeryny w surowicy i ślinie osób zdrowych oraz chorych z rakiem jelita grubego (RJG) w II i III stopniu zawansowania według klasyfikacji TNM (tumor, node, metastasis), a także ocena związku uzyskanych wartości z otyłością oraz wybranymi parametrami kliniczno-patologicznymi. MATERIAŁ I METODY: Do badania zakwalifikowano 52 osoby, które podzielono na dwie równe grupy – kontrolną i badaną z nowotworem w II stopniu zaawansowania z cechą N0 oraz w III stopniu z cechą N+ według klasyfikacji TNM. Wewnątrz grup wyróżniono podgrupy osób o prawidłowej masie ciała (18,5 ≤ BMI < 25) oraz osoby otyłe i z nadwagą (BMI ≥ 25). Stężenia chemeryny w surowicy i ślinie oznaczano metodami immunoenzymatycznymi. WYNIKI: Mediany stężeń chemeryny były istotnie wyższe w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną, zarówno w surowicy (384,36 ng/ml wobec 170,53 ng/ml), jak i ślinie (15,45 ng/ml wobec 4,57 ng/ml; p < 0,0001). W żadnej grupie w podgrupach z BMI powyżej i poniżej 25 nie znaleziono istotnych różnic w stężeniach badanej adipokininy. Nie odnotowano również istotnych różnic stężeń chemeryny w surowicy i ślinie między nowotworami w II i III stopniu zaawansowania TNM (p = 0,82 i p = 0,52). WNIOSKI: Ocena stężeń chemeryny w surowicy i ślinie u pacjentów z RJG sugeruje, że badana adipokina może być cennym biomarkerem wczesnej diagnostyki tego nowotworu. Wpływ BMI na uzyskane wyniki stężeń w surowicy i ślinie wydaje się nieistotny u chorych z RJG. Wydaje się, że w pewnych przypadkach łatwo akceptowane przez chorych badanie śliny może zastąpić badanie surowicy.
Discipline
Year
Issue
75
Pages
11-17
Physical description
Contributors
 • Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Propedeutyki Chirurgii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Zakład Biologii Medycznej i Molekularnej, Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
References
 • 1. Ferlay J., Shin H.R., Bray F., Forman D., Mathers C., Parkin D.M. Estimates of worldwide burden of cancer in 2008: GLOBOCAN 2008. Int. J. Cancer 2010; 127(12): 2893–2917, doi: 10.1002/ijc.25516.
 • 2. Calle E.E., Rodriguez C., Walker-Thurmond K., Thun M.J. Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of U.S. adults. N. Engl. J. Med. 2003; 348(17): 1625–1638, doi: 10.1056/NEJMoa021423.
 • 3. Donohoe C.L., O’Farrell N.J., Doyle S.L., Reynolds J.V. The role of obesity in gastrointestinal cancer: evidence and opinion. Therap. Adv. Gastroenterol. 2014; 7(1): 38–50, doi: 10.1177/1756283X13501786.
 • 4. Chamberland J.P., Berman R.L., Aronis K.N., Mantzoros C.S. Chemerin is expressed mainly in pancreas and liver, is regulated by energy deprivation, and lacks day/night variation in humans. Eur. J. Endocrinol. 2013; 169(4): 453–462, doi: 10.1530/EJE-13-0098.
 • 5. Kumar J.D., Holmberg C., Kandola S., Steele I., Hegyi P., Tiszlavicz L. et al. Increased expression of chemerin in squamous esophageal cancer myofibroblasts and role in recruitment of mesenchymal stromal cells. PLoS One 2014; 9(7): e104877, doi: 10.1371/journal.pone.0104877.
 • 6. Bozaoglu K., Bolton K., McMillan J., Zimmet P., Jowett J., Collier G. et al. Chemerin is a novel adipokine associated with obesity and metabolic syndrome. Endocrinology 2007; 148(10): 4687–4694, doi: 10.1210/en.2007-0175.
 • 7. Erdogan S., Yilmaz F.M., Yazici O., Yozgat A., Sezer S. et al. Inflammation and chemerin in colorectal cancer. Tumour Biol. 2016; 37(5): 6337–6342, doi: 10.1007/s13277-015-4483-y.
 • 8. Alkady M.M., Abdel-Messeih P.L., Nosseir N.M. Assessment of serum levels of the adipocytokine chemerin in colorectal cancer patients. J. Med. Biochem. 2018; 37(3): 313–319, doi: 10.1515/jomb-2017-0062.
 • 9. Eichelmann F., Schulze M.B., Wittenbecher C., Menzel J., Weikert C., di Giuseppe R. et al. Association of chemerin plasma concentration with risk of colorectal cancer. JAMA Netw. Open 2019; 2(3): e190896, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2019.0896.
 • 10. Wang C., Wu W.K., Liu X., To K.F., Chen G.G., Yu J. et al. Increased serum chemerin level promotes cellular invasiveness in gastric cancer: a clinical and experimental study. Peptides 2014; 51: 131–138, doi: 10.1016/j.peptides.2013.10.009.
 • 11. Xu C.H., Yang Y., Wang Y.C., Yan J., Qian L.H. Prognostic significance of serum chemerin levels in patients with non-small cell lung cancer. Oncotarget 2017; 8(14): 22483–22489, doi: 10.18632/oncotarget.14956.
 • 12. Weigert J., Obermeier F., Neumeier M., Wanninger J., Filarsky M., Bauer S. et al. Circulating levels of chemerin and adiponectin are higher in ulcerative colitis and chemerin is elevated in Crohn’s disease. Inflamm. Bowel Dis. 2010; 16(4): 630–637, doi: 10.1002/ibd.21091.
 • 13. Du X.Y., Zabel B.A., Myles T., Allen S.J., Handel T.M., Lee P.P. et al. Regulation of chemerin bioactivity by plasma carboxypeptidase N, carboxypeptidase B (activated thrombin–activable fibrinolysis inhibitor), and platelets. J. Biol. Chem. 2009; 284(2): 751–758, doi: 10.1074/jbc.M805000200.
 • 14. Lehrke M., Becker A., Greif M., Stark R., Laubender R.P., von Ziegler F. et al. Chemerin is associated with markers of inflammation and components of the metabolic syndrome but does not predict coronary atherosclerosis. Eur. J. Endocrinol. 2009; 161(2): 339–344, doi: 10.1530/EJE-09-0380.
 • 15. Tan B.K., Chen J., Farhatullah S., Adya R., Kaur J., Heutling D. et al. Insulin and metformin regulate circulating and adipose tissue chemerin. Diabetes 2009; 58(9): 1971–1977, doi: 10.2337/db08-1528.
 • 16. Bozaoglu K., Segal D., Shields K.A., Cummings N., Curran J.E., Comuzzie
 • A.G. et al. Chemerin is associated with metabolic syndrome phenotypes in a Mexican–American population. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2009; 94(8): 3085–3088, doi: 10.1210/jc.2008-1833.
 • 17. Weigert J., Neumeier M., Wanninger J., Filarsky M., Bauer S., Wiest R. et al. Systemic chemerin is related to inflammation rather than obesity in type 2 diabetes. Clin. Endocrinol. 2010; 72(3): 342–348, doi: 10.1111/j.1365-2265.2009.03664.x.
 • 18. Su B.B., Shi H., Wan J. Role of serum carcinoembryonic antigen in the detection of colorectal cancer before and after surgical resection. World J. Gastroenterol. 2012; 18(17): 2121–2126, doi: 10.3748/wjg.v18.i17.2121.
 • 19. Bowen R.C., Little N.A., Harmer J.R., Ma J., Mirabelli L.G., Roller K.D. et al. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as prognostic indicator in gastrointestinal cancers: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget 2017; 8(19): 32171–32189, doi: 10.18632/oncotarget.16291.
 • 20. Tan D., Fu Y., Su Q., Wang H. Prognostic role of platelet-lymphocyte ratio in colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis. Medicine 2016; 95(24): e3837, doi: 10.1097/MD.0000000000003837.
 • 21. Pfaffe T., Cooper-White J., Beyerlein P., Kostner K., Punyadeera C. Diagnostic potential of saliva: current state and future applications. Clin. Chem. 2011; 57(5): 675–687, doi: 10.1373/clinchem.2010.153767.
 • 22. Liu J., Duan Y. Saliva: a potential media for disease diagnostics and monitoring. Oral. Oncol. 2012; 48(7): 569–577, doi: 10.1016/j.oraloncology.2012.01.021.
 • 23. Mizukawa N., Sugiyama K., Fukunaga J., Ueno T., Mishima K., Takagi S., Sugahara T. Defensin-1, a peptide detected in the saliva of oral squamous cell carcinoma patients. Anticancer Res. 1998; 18(6B): 4645–4649.
 • 24. Lokesh K., Jayanthi K. Saliva: A mirror to health. Int. J. Contemp. Dent. Med. Rev. 2015: 1–3.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-d21dfeb7-205f-4dcd-b9cf-1d6a8d227345
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.