PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 4 | 3 | 159-163
Article title

Rola otyłości w patogenezie chorób alergicznych

Content
Title variants
EN
The obesity influence on the pathogenesis of allergic diseases
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
During the recent years there is a rise in prevalence of asthma and other allergic diseases. Simultaneously the number of overweight patients with increased value of body mass index (BMI) rises. It seems that although pathomechanisms of asthma and obesity are different, there is a common pathogenic link in development of these diseases. The influences of environmental, dietary, genetic and infectious factors are taken under consideration. Most epidemiological surveys confirm connection between overweight, obesity and risk of asthma at children and adults. The influence of high birth weight and higher gains of body mass during the first year of life is frequently highlighted. In contrast the risk of allergic rhinitis and allergic conjunctivitis is in negative correlation with body mass. No relation is observed between obesity and allergic dermatitis prevalence. Adipose tissue as an endocrinous organ produces number of cytokines, hormones, and growth factors. It is a source of proinflammatory factors such as: IL-6, TNF-a, TGF-b, leptin, resistin. Adipocytes produce leptin which level stays in positive correlation with adipose tissue mass. Leptin can exacerbate inflammatory process and probably plays an important role in development of lungs. Higher serum level of leptin is considered as a prognostic factor of asthma evolution. Adiponectin has anti-inflammatory abilities and its level is decreased in obesity. There is a negative correlation between concentration of adiponectin and BMI. Also resistin, aP2 protein, and female sex hormones take part in development of asthma in obese patients. Influence of genetic factors is still not well known. Since now there were isolated four chromosomic regions, which had connection with higher susceptibility for both: obesity and asthma. Protective effects have dietary factors such as antioxidants and microelements. Obesity deteriorates course of the asthma, exacerbates its symptoms and coexists with other diseases such as obturative sleep apnoea or oesophageal reflux. In coexistence of obesity and asthma, apart from pharmacological treatment of patients, reduction of body mass should be strongly recommended.
PL
W ostatnich latach wzrosła zachorowalność na astmę i inne choroby alergiczne. Jednocześnie obserwuje się zwiększenie liczby pacjentów z nadmierną masą ciała i podwyższoną wartością wskaźnika wagowo-wzrostowego (BMI). Wydaje się, że mimo odmiennego patomechanizmu astmy i otyłości istnieje wspólne ogniwo patogenetyczne rozwoju tych chorób. Bierze się pod uwagę rolę czynników środowiskowych, dietetycznych, genetycznych i infekcyjnych. Wyniki większości badań epidemiologicznych potwierdzają związek nadwagi i otyłości z ryzykiem wystąpienia astmy zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci. Podkreśla się rolę wysokiej urodzeniowej masy ciała i większych przyrostów masy ciała w pierwszym roku życia. Natomiast występowanie alergicznego nieżytu nosa i alergicznego zapalenia spojówek koreluje ujemnie z masą ciała. Nie obserwowano związku otyłości z częstością występowania atopowego zapalenia skóry. Tkanka tłuszczowa jako narząd endokrynny produkuje dużo różnych cytokin, hormonów, czynników wzrostu. Jest źródłem czynników proza-palnych, między innymi IL-6, TNF-a, TGF-β, leptyny, rezystyny. Leptyna jest produkowana przez adipocyty, jej stężenie koreluje z masą tkanki tłuszczowej, może ona intensyfikować zapalenie oraz odgrywać ważną rolę w rozwoju płuc. Podwyższone stężenie leptyny w surowicy jest uważane za czynnik prognostyczny rozwoju astmy. Adiponektyna ma właściwości przeciwzapalne, jej stężenie maleje w otyłości i koreluje ujemnie ze wskaźnikiem BMI. W rozwoju astmy u osób otyłych biorą również udział rezystyna, eotaksyna, białko aP2 oraz żeńskie hormony płciowe. Rola czynników genetycznych nie jest do końca poznana. Dotychczas wyodrębniono 4 regiony chromosomalne związane ze zwiększoną podatnością na zachorowanie na astmę i otyłość. Efekt ochronny mają czynniki dietetyczne, takie jak antyoksydanty i mikroelementy. Otyłość pogarsza przebieg astmy, intensyfikuje jej objawy, często współistnieje z innymi chorobami, takimi jak obturacyjny bezdech podczas snu czy choroba refluksowa przełyku. W leczeniu chorego z otyłością i astmą należy oprócz leczenia farmakologicznego zalecić również postępowanie mające na celu redukcję masy ciała.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
3
Pages
159-163
Physical description
Contributors
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Samoliński B.: Epidemiologia alergii i astmy w Polsce - doniesienie wstępne badania ECAP Terapia 2008; 16: 127-131.
 • 2. Biela U., Pająk A., Kaczmarczyk-Chałas K i wsp.: Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wieku 20-74 lat. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol. Pol. 2005; 63 (supl. 4): S632-S635.
 • 3. Smorczewska-Czupryńska B., Ustymowicz-Farbiszewska J., Karczewski J.: Ocena występowania nadwagi i otyłości u dzieci szkół podstawowych Białegostoku i okolic. Przegl. Pediatr. 2000; 30: 303-306.
 • 4. Ronmark E., Andersson C., Nystrom L. i wsp.: Obesity increases the risk of incident asthma among adults. Eur. Respir. J. 2005; 25: 282-288.
 • 5. Chen Y., Dales R., Tang M., Krewski D.: Obesity may increase the incidence of asthma in women but not in men: longitudinal observations from the Canadian National Population Health Surveys. Am. J. Epidemiol. 2002; 155: 191-197.
 • 6. Huovinen E., Kaprio J., Koskenvuo M.: Factors associated to lifestyle and risk of adult onset asthma. Respir. Med. 2003; 97: 273-280.
 • 7. Tworek D., Kuna P: Otyłość a astma oskrzelowa. Terapia 2008; 16: 67-71.
 • 8. Jarvis D., Chinn S., Potts J., Burney P; European Community Respiratory Health Survey: Association of body mass index with respiratory symptoms and atopy: results from the European Community Respiratory Health Survey. Clin. Exp. Allergy 2002; 32: 831-837.
 • 9. Remes S.T, Patel S.P, Hartikainen A.L. i wsp.: High birth weight, asthma and atopy at the age of 16 yr. Pediatr. Allergy Immunol. 2008; 19: 541-543.
 • 10. Castro-Rodriguez J.A., Holberg C.J., Morgan WJ. i wsp.: Increased incidence of asthmalike symptoms in girls who become overweight or obese during the school years. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 2001; 163: 1344-1349.
 • 11. Kusunoki T, Morimoto T, Nishikomori R i wsp.: Obesity and the prevalence of allergic diseases in schoolchildren. Pediatr. Allergy Immunol. 2008; 19: 527-534.
 • 12. Weisberg S.P, McCann D., Desai M. i wsp.: Obesity is associated with macrophage accumulation in adipose tissue. J. Clin. Invest. 2003; 112: 1796-1808.
 • 13. Wellen K.E., Hotamisligil G.S.: Obesity-induced inflammatory changes in adipose tissue. J. Clin. Invest. 2003; 112: 1785-1788.
 • 14. Sierra-Honigmann M.R., Nath A.K., Murakami C. i wsp.: Biological action of leptin as an angiogenic factor. Science 1998; 281: 1683-1686.
 • 15. Torday J.S., Sun H., Wang L. i wsp.: Leptin mediates the parathyroid hormone-related protein paracrine stimulation of fetal lung maturation. Am. J. Physiol. Lung Cell. Mol. Physiol. 2002; 282: L405-L410.
 • 16. Fantuzzi G.: Adipose tissue, adipokines, and inflammation. J. Allergy Clin. Immunol. 2005; 115: 911-919.
 • 17. Meier U., Gressner A.M.: Endocrine regulation of energy metabolism: review of pathobiochemical and clinical chemical aspects of leptin, ghrelin, adiponectin, and resistin. Clin. Chem. 2004; 50: 1511-1525.
 • 18. Vasudevan A.R., Wu H., Xydakis A.M. i wsp.: Eotaxin and obesity. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2006; 91: 256-261.
 • 19. Lilly C.M., Woodruff PG., Camargo C.A. Jr i wsp.: Elevated plasma eotaxin levels in patients with acute asthma. J. Allergy Clin. Immunol. 1999; 104: 786-790.
 • 20. Kim K.W, Shin Y.H., Lee K.E. i wsp.: Relationship between adipokines and manifestations of childhood asthma. Pediatr. Allergy Immunol. 2008; 19: 535-540.
 • 21. Shore SA., Terry R.D., Flynt L. i wsp.: Adiponectin attenuates allergen-induced airway inflammation and hyperresponsiveness in mice. J. Allergy Clin. Immunol. 2006; 118: 389-395.
 • 22. Shum B.O.V., Mackay C.R., Gorgun C.Z. i wsp.: The adipocyte fatty acid-binding protein aP2 is required in allergic airway inflammation. J. Clin. Invest. 2006; 116: 2183-2192.
 • 23. Troisi R.J., Speizer F.E., Willett WC. i wsp.: Menopause, postmenopausal estrogen preparations, and the risk of adult-onset asthma. A prospective cohort study. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1995; 152: 1183-1188.
 • 24. Hamano N., Terada N., Maesako K. i wsp.: Effect of female hormones on the production of IL-4 and IL-13 from peripheral blood mononuclear cells. Acta Otolaryngol. Suppl. 1998; 537: 27-31.
 • 25. Tantisira K.G., Weiss S.T: Complex interactions in complex traits: obesity and asthma. Thorax2001; 56 (supl. 2): ii64-ii73.
 • 26. Pearson PJ., Lewis SA., Britton J., Fogarty A.: Vitamin E supplements in asthma: a parallel group randomised placebo controlled trial. Thorax 2004; 59: 652-656.
 • 27. Feary J., Britton J.: Dietary supplements and asthma: another one bites the dust. Thorax 2007; 62: 466-468.
 • 28. Hampel H., Abraham N.S., El-Serag H.B.: Meta-analysis: obesity and the risk for gastroesophageal reflux disease and its complications. Ann. Intern. Med. 2005; 143: 199-211.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ce245420-bb62-4d86-8849-1044aaa1c4f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.