PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 65 | 175-190
Article title

Standards for the assessment of salivary glands – an update

Content
Title variants
PL
Standardy badania ślinianek – aktualizacja
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The paper is an update of 2011 Standards for Ultrasound Assessment of Salivary Glands, which were developed by the Polish Ultrasound Society. We have described current ultrasound technical requirements, assessment and measurement techniques as well as guidelines for ultrasound description. We have also discussed an ultrasound image of normal salivary glands as well as the most important pathologies, such as inflammation, sialosis, collagenosis, injuries and proliferative processes, with particular emphasis on lesions indicating high risk of malignancy. In acute bacterial inflammation, the salivary glands appear as hypoechoic, enlarged or normal-sized, with increased parenchymal flow. The echogenicity is significantly increased in viral infections. Degenerative lesions may be seen in chronic inflammations. Hyperechoic deposits with acoustic shadowing can be visualized in lithiasis. Parenchymal fibrosis is a dominant feature of sialosis. Sjögren syndrome produces different pictures of salivary gland parenchymal lesions at different stages of the disease. Pleomorphic adenomas are usually hypoechoic, well-defined and polycyclic in most cases. Warthin tumor usually presents as a hypoechoic, oval-shaped lesion with anechoic cystic spaces. Malignancies are characterized by blurred outlines, irregular shape, usually heterogeneous echogenicity and pathological neovascularization. The accompanying metastatic lesions are another indicator of malignancy, however, final diagnosis should be based on biopsy findings.
PL
W publikacji przedstawiono aktualizację standardów Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego dotyczących badania ultrasonograficznego gruczołów ślinowych, wydanych w 2011 roku. Opisano w niej obecne wymogi techniczne dotyczące aparatów ultrasonograficznych, technikę przeprowadzania badania i pomiarów oraz zasady wykonywania opisu badania. Omówiono zarówno prawidłowy obraz ultrasonograficzny ślinianek, jak i najważniejsze patologie w obrębie tych gruczołów, takie jak: stany zapalne, sialozy, kolagenozy, urazy oraz procesy rozrostowe, ze szczególnym podkreśleniem cech zmian o wysokim ryzyku złośliwości. W przypadku ostrych, bakteryjnych zapaleń ślinianki są hipoechogeniczne, powiększone bądź normalnego rozmiaru, ze zwiększonym przepływem miąższowym. W zapaleniach wirusowych echogeniczność jest wyraźnie podwyższona. W zapaleniach przewlekłych widoczne są zmiany degeneracyjne. W kamicy uwidocznić można hiperechogeniczne złogi z towarzyszącym cieniem akustycznym. W sialozach do minują cechy zwłóknienia miąższu. Zespół Sjögrena daje różne obrazy zmian w miąższu ślinianek na różnych etapach choroby. Gruczolaki wielopostaciowe to zwykle zmiany hipoechogeniczne, dobrze odgraniczone i najczęściej policykliczne. Guz Warthina jest zazwyczaj zmianą hipoechogeniczną, owalną, z torbielowatymi przestrzeniami bezechowymi. Zmiany złośliwe cechują się zatartymi granicami, nieregularnym kształtem, zwykle niejednorodną echogenicznością i patologicznym unaczynieniem. Towarzyszące zmianie przerzutowe węzły chłonne są dodatkowym aspektem świadczącym o złośliwym jej charakterze, jednak ostateczne rozpoznanie można postawić na podstawie wyniku biopsji.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
65
Pages
175-190
Physical description
Contributors
 • Department of Diagnostic Imaging, the Second Faculty of Medicine, Medical University of Warsaw, Poland
 • Department of Otolaryngology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland
References
 • 1. Kamble RC, Joshi AN, Mestry PJ: Ultrasound characterization of salivary lesions. Int J Otorhinolaryngol Clin 2013; 5: 77–90.
 • 2. Yousem DM, Kraut MA, Chalian AA: Major salivary gland imaging. Radiology 2000; 216: 19–29.
 • 3. Bialek EJ, Jakubowski W, Zajkowski P, Szopinski KT, Osmolski A: US of the major salivary glands: anatomy and spatial relationships, pathologic conditions, and pitfalls. Radiographics 2006; 26: 745–763.
 • 4. Zajkowski P: Badanie USG ślinianek. [In:] Jakubowski W (ed.): Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2011: 64–67.
 • 5. Koischwitz D, Gritzmann N: Ultrasound of the neck. Radiol Clin North Am 2000; 38: 1029–1045.
 • 6. Gritzmann N, Rettenbacher T, Hollerweger A, Macheiner P, Hübner E: Sonography of the salivary glands. Eur Radiol 2003; 13: 964–975.
 • 7. Ahuja AT, Ying M: Sonographic evaluation of cervical lymph nodes. AJR Am J Roentgenol 2005; 184: 1691–1699.
 • 8. Katz P, Hartl DM, Guerre A: Clinical ultrasound of the salivary glands. Otolaryngol Clin North Am 2009; 42: 973–1000.
 • 9. Dost P, Kaiser S: Ultrasonographic biometry in salivary glands. Ultrasound Med Biol 1997; 23: 1299–1303.
 • 10. Gritzmann N: Sonography of the salivary glands. AJR Am J Roentgenol 1989; 153: 161–166.
 • 11. Salaffi F, Carotti M, Argalia G, Salera D, Giuseppetti GM, Grassi W: [Usefulness of ultrasonography and color Doppler sonography in the diagnosis of major salivary gland diseases]. Reumatismo 2006; 58: 138–156.
 • 12. Zengel P, Schrötzlmair F, Reichel C, Paprottka P, Clevert DA: Sonography: the leading diagnostic tool for diseases of the salivary glands. Semin Ultrasound CT MR 2013; 34: 196–203.
 • 13. Cho HW, Kim J, Choi J, Choi HS, Kim ES, Kim S et al.: Sonographically guided fine-needle aspiration biopsy of major salivary gland masses: a review of 245 cases. AJR Am J Roentgenol 2011; 196: 1160–1163.
 • 14. Wan YL, Chan SC, Chen YL, Cheung YC, Lui KW, Wong HF et al.: Ultrasonography-guided core-needle biopsy of parotid gland masses. Am J Neuroradiol 2004; 25: 1608–1612.
 • 15. Terraz S, Poletti PA, Dulguerov P, Dfouni N, Becker CD, Marchal F et al.: How reliable is sonography in the assessment of sialolithiasis? AJR Am J Roentgenol 2013; 201: W104–W109.
 • 16. Loizides A, Gruber H: Reliability of sonography in the assessment of sialolithiasis: is the fishnet mesh too small? AJR Am J Roentgenol 2014; 202: W119.
 • 17. Ching ASC, Ahuja AT: High-resolution sonography of the submandibular space: anatomy and abnormalities. AJR Am J Roentgenol 2002; 179: 703–708.
 • 18. Bhatty MA, Piggot TA, Soames JV, McLean NR: Chronic non-specific parotid sialadenitis. Br J Plast Surg 1998; 51: 517–521.
 • 19. Viselner G, van der Byl G, Maira A, Merico V, Draghi F: Parotid abscess: mini-pictorial essay. J Ultrasound 2013; 16: 11–15.
 • 20. Nozaki H, Harasawa A, Hara H, Kohno A, Shigeta A: Ultrasonographic features of recurrent parotitis in childhood. Pediatr Radiol 1994; 24: 98–100.
 • 21. Shimizu M, Ußmüller J, Donath K, Yoshiura K, Ban S, Kanda S et al.: Sonographic analysis of recurrent parotitis in children: a comparative study with sialographic findings. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1998; 86: 606–615.
 • 22. Sa’do B, Yoshiura K, Yuasa K, Ariji Y, Kanda S, Oka M et al.: Multimodality imaging of cervicofacial actinomycosis. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1993; 76: 772–782.
 • 23. Zhang X, Zhang S, He J, Hu F, Liu H, Li J et al.: Ultrasonographic evaluation of major salivary glands in primary Sjögren’s syndrome: comparison of two scoring systems. Rheumatology (Oxford) 2015; 54: 1680–1687.
 • 24. Milic V, Petrovic R, Boricic I, Radunovic G, Marinkovic-Eric J, Jeremic P et al.: Ultrasonography of major salivary glands could be an alternative tool to sialoscintigraphy in the American-European classification criteria for primary Sjögren’s syndrome. Rheumatology (Oxford) 2012; 51: 1081–1085.
 • 25. Carotti M, Salaffi F, Manganelli P, Argalia G: Ultrasonography and colour Doppler sonography of salivary glands in primary Sjögren’s syndrome. Clin Rheumatol 2001; 20: 213–219.
 • 26. Merlo C, Bohl L, Carda C, Gómez de Ferraris ME, Carranza M: Parotid sialosis: morphometrical analysis of the glandular parenchyme and stroma among diabetic and alcoholic patients. J Oral Pathol Med 2010; 39: 10–15.
 • 27. Yoshiura K, Miwa K, Yuasa K, Tokumori K, Kanda S, Higuchi Y et al.: Ultrasonographic texture characterization of salivary and neck masses using two-dimensional gray-scale clustering. Dentomaxillofac Radiology 1997; 26: 332–336.
 • 28. Shimizu M, Ußmüller J, Hartwein J, Donath K: A comparative study of sonographic and histopathologic findings of tumorous lesions in the parotid gland. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999; 88: 723–737.
 • 29. Dumitriu D, Dudea S, Botar-Jid C, Băciuţ M, Băciuţ G: Real-time sonoelastography of major salivary gland tumors. AJR Am J Roentgenol 2011; 197: W924–W930.
 • 30. Martinoli C, Derchi LE, Solbiati L, Rizzatto G, Silvestri E, Giannoni M: Color Doppler sonography of salivary glands. AJR Am J Roentgenol 1994; 163: 933–941.
 • 31. Steinhart H, Zenk J, Sprang K, Bozzato A, Iro H: Contrast-enhanced color Doppler sonography of parotid gland tumors. Eur Arch Otorhinolaryngol 2003; 260: 344–348.
 • 32. Dumitriu D, Dudea SM, Botar-Jid C, Băciuţ G: Ultrasonographic and sonoelastographic features of pleomorphic adenomas of the salivary glands. Med Ultrason 2010; 12: 175–183.
 • 33. Białek EJ, Jakubowski W, Karpińska G: Role of ultrasonography in diagnosis and differentiation of pleomorphic adenomas: work in progress. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2003; 129: 929–933.
 • 34. Lee YY, Wong KT, King AD, Ahuja AT: Imaging of salivary gland tumours. Eur J Radiol 2008; 66: 419–436.
 • 35. El-Khateeb SM, Abou-Khalaf AE, Farid MM, Nassef MA: A prospective study of three diagnostic sonographic methods in differentiation between benign and malignant salivary gland tumours. Dentomaxillofac Radiol 2011; 40: 476–485.
 • 36. Howlett DC: High resolution ultrasound assessment of the parotid gland. Br J Radiol 2003; 76: 271–277.
 • 37. Gong X, Xiong P, Liu S, Xu Q, Chen Y: Ultrasonographic appearances of mucoepidermoid carcinoma of the salivary glands. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol 2012; 114: 382–387.
 • 38. Welkoborsky HJ: Aktuelle Aspekte der Ultraschalluntersuchung der Speicheldrüsen. HNO 2011; 59: 155–165.
 • 39. Gritzmann N, Hollerweger A, Macheiner P, Rettenbacher T: Sonography of soft tissue masses of the neck. J Clin Ultrasound 2002; 30: 356–373.
Document Type
review
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cd8bace0-ff02-422d-a2da-8c243141e101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.