PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2008 | 4 | 4 | 257-260
Article title

Aktywność fizyczna w terapii otyłości

Content
Title variants
EN
Physical activity in obesity treatment
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Obesity is an illness characterised by pathological increase of fat tissue and it is detrimental to health, life expectancy and psychophysical efficiency. People of excessive body mass and larger amount of fat than people of lower body mass, are physiologically less efficient and their locomotive potential is lower. In obese adults fat cells increase their size. Whereas in children, we observe the increase in number of fat cells, which causes obesity in adulthood since the process is irreversible. It often happens that parents do not perceive increased body mass in their children as a health problem until obesity is substantial. This increases the importance of health services in prevention, which may be oriented on properly prepared fitness clubs. General rules applied on the amount of health-oriented training in adults, children and teenagers are similar. Training differs in length, frequency and intensity. Fitness trainings are mostly endurance exercises on cardio equipment, aimed mostly at activating and reduction of the excessive fat tissue. Another form of exercise should be strength training on isotonic equipment. The choice of exercises, their intensity and the patient’s progress should be carefully monitored, as well as the range of HR of each endurance and strength training. Complementarily, flexibility training is proposed, in form of individually chosen exercises.
PL
Otyłość jest chorobą określaną jako patologiczne zwiększenie ilości tkanki tłuszczowej, która w nadmiernej ilości wpływa negatywnie na stan zdrowia, długość życia i sprawność psychofizyczną. Osoby z nadmierną masą ciała, w której zawartość tłuszczu stanowi proporcjonalnie wysoki odsetek, w porównaniu z osobami o niższej masie ciała są fizjologicznie mniej wydolni, a ich potencjał motoryczny jest niższy. W otyłości u osób dorosłych dochodzi przede wszystkim do zwiększenia rozmiarów komórek tłuszczowych. W przypadku dzieci obserwujemy przyrost liczby komórek tłuszczowych, które mogą się przyczynić do rozwoju otyłości w wieku dorosłym, gdyż zwiększenie liczby komórek jest procesem nieodwracalnym. Często rodzice aż do momentu wystąpienia znacznej otyłości nie postrzegają nadmiernej masy ciała dziecka w kategoriach problemu zdrowotnego. Istotna staje się więc rola służby zdrowia w prowadzeniu działań prewencyjnych, skierowanych na działania np. fitness clubów odpowiednio przygotowanych do podejmowania tego typu zadań. Ogólnie przyjęte zasady dawkowania ćwiczeń w treningu zdrowotnym fitness osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży są podobne. Różnią się czasem trwania, częstotliwością podejmowania aktywności oraz stosowanymi obciążeniami. Treningi fitness obejmują głównie wytrzymałościowe formy ćwiczeń, takie jak ćwiczenia aerobowe na urządzeniach typu cardio mające za zadanie przede wszystkim uaktywnić i zredukować nadmiar tkanki tłuszczowej. Inną formą zajęć usprawniających powinny być ćwiczenia oporowe uwzględniające stosowanie urządzeń izotonicznych. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę na dobór ćwiczeń, obciążenie oraz kontrolę postępów. Równocześnie zaleca się stosowanie monitoringu zakresów HR każdej sesji treningu aerobowego i oporowego. Jako uzupełnienie proponowane są ćwiczenia gibkościowe wykonywane jako ćwiczenia indywidualne.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
4
Pages
257-260
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n med. Janina D. Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n med. Janina D. Piotrowska-Jastrzębska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n med. Janina D. Piotrowska-Jastrzębska
References
 • 1. 3 International Obesity TaskForce: European Union Platform Briefing Paper. Brussels, 15 March 2005.
 • 2. Wright C.M., Parker L., Lamont D., Craft A.W: Implications of childhood obesity for adult health: findings from thousand families cohort study. BMJ 2001; 323: 1280-1284.
 • 3. Sinaiko A.R., Steinberger J., Moran A. i wsp.: Relation of insulin resistance to blood pressure in childhood. J. Hypertens. 2002; 20: 509-517.
 • 4. Lobstein T, Rigby N., Leach R.: Obesity in Europe - 3 International Obesity TaskForce. Brussels, 15 March 2005.
 • 5. Drabik J.: Aktywność fizyczna w edukacji zdrowotnej społeczeństwa, część I. Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, Gdańsk 1995: 59-64.
 • 6. Falk B., Tenenbaum G.: The effectiveness of resistance training in children. A meta-analysis. Sports Med. 1996; 22: 176-186.
 • 7. Nazar K., Kaciuba-Uściłko H.: Znaczenie aktywności ruchowej w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. W: Górski J. (red.): Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2006: 546-557.
 • 8. Faigenbaum A.D., Westcott W.L., Loud R.L., Long C.: The effects of different resistance training protocols on muscular strength and endurance development in children. Pediatrics 1999; 104: e5.
 • 9. Faigenbaum A.D., Loud R.L., O’Connell J. i wsp.: Effects of different resistance training protocols on upper-body strength and endurance development in children. J. Strength Cond. Res. 2001; 15: 459-465.
 • 10. Hedrick A.: Flexibility and the conditioning program. Strength and Conditioning Journal 1993; 15: 62-66.
 • 11. Tabak I.: Specyfika edukacji zdrowotnej realizowanej przez pielęgniarkę szkolną i nauczyciela wf skierowanej do uczniów otyłych. W: Oblacińska A., Tabak I. (red.): Jak pomóc otyłemu nastolatkowi? Rola pielęgniarki szkolnej i nauczyciela wychowania fizycznego we wspieraniu młodzieży z nadwagą i otyłością. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2006: 93-96.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-cd672260-5aab-4d49-99ad-e40d909439eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.