PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 4 | 254-258
Article title

Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży – doświadczenia własne

Content
Title variants
EN
Metabolic syndrome in children and adolescents – in own clinical observation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Nowadays obesity became a pandemic condition all over the world including the pediatric population. Childhood obesity is not only the risk of obesity in the future but first of all the increased risk of cardiovascular and metabolic diseases. Early diagnostic of the risk factors of cardiovascular diseases included as criteria of metabolic syndrome, in spite of controversy in defining this condition, helps in differentiation of the patients from the high risk group. Aim of the study was to assess the presence of the metabolic syndrome criteria in obese patients admitted to Pediatric Clinic for diagnostic procedure. Materials and methods: There were 112 obese (mean BMI 31.4) aged 10-17 years patients admitted foe diagnostic procedure to Department of Pediatrics. The detailed anthropometric measurements (included BMI, central obesity), biochemical tests and blood pressure monitoring were carried out in all patients. IDF 2007 definition was applied for diagnosis. Results: Metabolic syndrome was confirmed in 10.7% with male predominance 16.6% vs. 3.8%. The elevated values of blood pressure were found in 23.2% (28.3% boys vs. 17.3% girls), dyslipidemia concerning triglycerides in 8.9% (13.3% boys vs. 3.8% girls) and low HDL-cholesterol in 6.3%. Impaired glucose tolerance was observed in 5.3%. Conclusions: The differentiation of the frequency certain metabolic syndrome’s criteria in regards to sex suggests unequal influence of genetic and/or environmental factors. The most important risk factors in our patients seemed to be visceral obesity and hypertension.
PL
Obserwowana na świecie pandemia otyłości dotyczy również dzieci i młodzieży. Otyłość w dzieciństwie to nie tylko otyłość w wieku dorosłym, ale przede wszystkim zwiększone ryzyko powikłań metabolicznych i schorzeń sercowo-naczyniowych w przyszłości. Wczesna diagnostyka czynników ryzyka wchodzących w skład kryteriów rozpoznania zespołu metabolicznego (pomimo kontrowersji wokół definicji zespołu metabolicznego w wieku rozwojowym) może pozwolić na wyodrębnienie grupy pacjentów wysokiego ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Celem pracy była ocena częstości występowania określonych cech zespołu metabolicznego wśród otyłych pacjentów skierowanych do diagnostyki w warunkach klinicznych. Materiał i metody: Badaniami objęto 112 otyłych (śr. BMI – 31,4) osób w wieku 10-17 lat hospitalizowanych w Klinice. U wszystkich badanych przeprowadzono badania antropometryczne (potwierdzono otyłość centralną) i biochemiczne oraz monitorowano ciśnienie tętnicze. Do rozpoznania zespołu metabolicznego zastosowano definicję IDF 2007. Wyniki: Zespół metaboliczny rozpoznano u 10,7% (n=12) badanych (u 16,6% chłopców i jedynie u 3,8% dziewcząt). Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego stwierdzono u 23,2% pacjentów (u 28,3% chłopców i u 17,3% dziewcząt), podwyższone wartości triglicerydów u 8,9% (13,3% chłopców vs 3,8% dziewcząt), obniżone wartości cholesterolu HDL u 6,25% badanych, zaś nieprawidłowe stężenie glukozy u 5,3%. Wnioski: Zróżnicowanie pod względem płci występowania cech zespołu metabolicznego u badanych może sugerować niejednakowy udział czynników genetycznych i/lub środowiskowych w patogenezie tego schorzenia. Z punktu widzenia diagnostyczno- rokowniczego otyłość trzewna i nadciśnienie tętnicze jako czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych były najczęściej obserwowanymi objawami zespołu metabolicznego w badanej grupie.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
254-258
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska
 • Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Mieszka I 4 B, 15-054 Białystok, tel./faks: 85 732 82 44. Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska
 • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Janina Piotrowska-Jastrzębska
References
 • 1. Daniels S.R, Arnett D.K, Eckel R.H. i wsp.: Overweight in children and adolescents. Circulation 2005; 111: 1999-2012.
 • 2. Fichna P., Skowrońska B.: Otyłość oraz zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży. Fam. Med. Primar. Care Rev. 2008; 10: 269-278.
 • 3. Reaven G.M.: Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988; 37: 1595-1607.
 • 4. Eckel RH., Grundy S.M., Zimmet PA.: The metabolic syndrome. Lancet 2005; 365: 1415-1428.
 • 5. Cook S., Wietzman M., Auinger P. i wsp.: Prevalence of metabolic syndrome phenotype in adolescents. Arch. Pediatr. Med. 2003; 157: 821-827.
 • 6. Csabi S., Torok K., Jeges S. i wsp.: Presence of metabolic cardiovascular syndrome in obese children. Eur. J. Pediatr. 2000; 159: 91-94.
 • 7. Matusik P., Małecka-Tendera E., Klimek K.: Nutritional state of Polish prepubertal children assessed by population - specific and international standards. Acta Pediatr. 2007; 96: 276-280.
 • 8. Zachurzok-Buczyńska A., Małecka-Tendera E.: Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży. Endokrynol. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2005; 3: 13-20.
 • 9. Zimmet P.: The metabolic syndrome in children and adolescents - an IDF report. Pediatr. Diabetes 2007; 8: 299-306.
 • 10. Johnson L.W, Weinstock R.S.: The metabolic syndrome: concepts and controversy. Mayo Clin. Proc. 2006; 81: 1615-1620.
 • 11. Bucyk B., Tupikowska M., Bednarek-Tupikowska G.: Kryteria rozpoznawania zespołu metabolicznej otyłości z prawidłową masą ciała (MONW). Endokrynol. Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2009; 4: 226-232.
 • 12. Palczewska I., Niedźwiecka Z.: Wskaźniki rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży warszawskiej. Med. Wieku Rozwoj. 2001; 5 (supl. 1): 17-118.
 • 13. Savva S.C., Tornaritis M., Savva M.E. i wsp.: Waist circumference and waist-to - height ratio are better predictors of cardiovascular disease risk factors in children than body mass index. Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 2000; 24: 1453-1458.
 • 14. Lee S., Bacha F., Gungor N. i wsp.: Waist circumference is an independent predictor of insuline resistance in black and white youths. J. Pediatr. 2006; 148: 188-194.
 • 15. Oda E.: The metabolic syndrome as a concept of adipose tissue disease. Hypertens. Res. 2008; 31: 1283-1291.
 • 16. Moreno L., Pineda I., Rodriguez G. i wsp.: Waist circumference for the screening of the metabolic syndrome in children. Acta Pediatr. 2002; 91: 1307-1312.
 • 17. Depres J.P, Lemieux I., Bergeron J. i wsp.: Abdominal obesity and metabolic syndrome: contribution to global cardiometabolic risk. Arterioscler. Throm. Vasc. Biol. 2008; 28: 1039-1049.
 • 18. Sun S.S., Grave G.D., Siervogel R.M. i wsp.: Systolic blood pressure in children predicts hypertension and metabolic syndrome later in life. Pediatrics 2007; 119: 237-346.
 • 19. Rocchini A.P: Obesity hypertension. Am. J. Hypertens. 2002; 15: 50-52.
 • 20. Fonseca VA.: The metabolic syndrome, hyperlipidemia, and insulin resistance. Clinical Cornerstone 2005; 7: 61-72.
 • 21. Jańczyk W, Litwin M., Socha P.: Aktualne spojrzenie na zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży. Stand. Med. Pediatr. 2009; 6: 222-228.
 • 22. Freedman D.S., Dietz WH., Srinivasan S.R. i wsp.: The relation of overweight to cardiovascular risk factor among children and adolescents: the Bogalusa Heart Study. Arch. Intern. Med. 1995; 155: 190-196.
 • 23. Urban M. (red.): Miażdżyca u dzieci i młodzieży. Cor-netis, Wrocław 2007: 87.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-9501beda-951e-4327-b9a4-d719e5cd3d81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.