PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 7 | 3 | 206-216
Article title

Operacje metodą pochwową w raku błony śluzowej trzonu macicy

Content
Title variants
EN
Vaginal hysterectomy as a method of treatment of endometrial cancer
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this paper is to assess transvaginal hysterectomy as a technique of surgical treatment of selected group of patients (n=28) with endometrial cancer, treated at the Department of Gynecology and Oncological Gynecology of Medical University in Gdańsk since 1983 thru 2008. Material and methods: Analysis encompassed the following clinical parameters: patients’ age, number of deliveries, coexisting internal medical diseases, past surgical procedures, body weight and BMI index, histological grade and clinical stage of endometrial cancer, depth of myometrial infiltration and invasion of uterine cervix by the tumor, intra- and postoperative complications. Due to retrospective character of the study, FIGO 1988 classification of endometrial cancer based on surgical-pathomorphological criteria was used throughout the text. Results: The youngest patient was 42, the oldest – 82. Twenty seven women (96.4%) were at postmenopausal age and only one (3.6%) – at premenopausal age. Most patients have had 2 or 3 deliveries. In the study population, the lowest body weight was 72 kg, the highest – 230 kg. Obese and pathologically obese patients predominated, whereby 60.5% of the patients weighted over 100 kg. In this group, 26 patients (92.9%) had a serious internal medical comorbidity and only 2 patients (7.1%) did not report any coexisting disease. In the group of patients operated on by transvaginal approach, the predominating histological type was adenocarcinoma. Over one-half of the patients had low-stage cancer, limited to endometrium only or not exceeding one-half of myometrial layer. In this group, coexisting superficial invasion of uterine cervix was seen in 3 cases and coexisting cervical cancer in 1 case. Conclusion: Selected group of patients with endometrial cancer presented in this paper proves the feasibility of treating this type of malignancy by transvaginal route.
PL
Cel pracy: Celem pracy była próba oceny histerektomii przezpochwowej jako metody leczenia chirurgicznego w wyselekcjonowanej grupie 28 chorych na raka trzonu macicy operowanych metodą pochwową w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1983-2008. Materiał i metody: Dokonano analizy następujących parametrów klinicznych: wieku chorych, liczby przebytych porodów, współistniejących schorzeń internistycznych, przebytych zabiegów chirurgicznych, wagi oraz współczynnika BMI, postaci histologicznej oraz stopnia klinicznego zaawansowania raka błony śluzowej trzonu macicy, głębokości nacieku mięśniówki macicy oraz zajęcia szyjki macicy przez proces nowotworowy, powikłań śród- i pooperacyjnych. Ze względu na retrospektywny charakter badań w pracy zastosowano chirurgiczno-patomorfologiczną klasyfikację stopnia klinicznego zaawansowania raka błony śluzowej trzonu macicy według FIGO z 1988 roku. Wyniki: Najmłodsza operowana pacjentka miała 42, najstarsza – 82 lata. Dwadzieścia siedem kobiet (96,4%) było w wieku pomenopauzalnym, a tylko 1 chora (3,6%) w wieku przedmenopauzalnym. Większość pacjentek rodziła 2 lub 3 razy. W analizowanej grupie kobiet najniższa waga wynosiła 72 kg, najwyższa – 230 kg. Przeważały pacjentki otyłe i z otyłością patologiczną: 60,5% chorych ważyło ponad 100 kg. W badanej grupie 92,9% (26 chorych) stanowiły kobiety z obciążonym wywiadem internistycznym, jedynie 2 pacjentki (7,1%) nie podały żadnych współistniejących chorób. W grupie chorych operowanych metodą pochwową najczęściej stwierdzanym typem histologicznym był gruczolakorak. U ponad połowy chorych operowanych metodą pochwową odnotowano niewielkie zaawansowanie raka trzonu macicy (zmiana obejmująca jedynie endometrium lub naciek nieprzekraczający połowy mięśniówki macicy). Jednocześnie stwierdzono 3 przypadki współistniejącego powierzchownego naciekania szyjki macicy oraz 1 przypadek współistniejącego raka szyjki macicy. Wnioski: Przedstawiona wyselekcjonowana grupa chorych na raka trzonu macicy stanowi przykład alternatywnego leczenia tego nowotworu drogą pochwową.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
3
Pages
206-216
Physical description
Contributors
 • Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełniący obowiązki Kierownika Kliniki: dr n. med. Dariusz Wydra
 • Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełniący obowiązki Kierownika Kliniki: dr n. med. Dariusz Wydra
 • Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełniący obowiązki Kierownika Kliniki: dr n. med. Dariusz Wydra
 • Katedra i Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pełniący obowiązki Kierownika Kliniki: dr n. med. Dariusz Wydra
References
 • 1. Kennedy A.W., Austin J.M. Jr, Look K.Y., Munger C.B.: The Society of Gynecologic Oncologists Outcomes Task Force. Study of endometrial cancer: initial experiences. Gynecol. Oncol. 2000; 79: 379-398.
 • 2. Chan J.K., Lin Y.G., Monk B.J. i wsp.: Vaginal hysterectomy as primary treatment of endometrial cancer in medically compromised women. Obstet. Gynecol. 2001; 97: 707-711.
 • 3. Pokras R., Hufnagel V.G.: Hysterectomy in the United States, 1965-84. Am. J. Public Health 1988; 78: 852-853.
 • 4. Sutton C.: Hysterectomy: a historical perspective. Baillieres Clin. Obstet. Gynaecol. 1997; 11: 1-22.
 • 5. Carey M.S., O’Connell G.J., Johanson C.R. i wsp.: Good outcome associated with a standardized treatment protocol using selective postoperative radiation in patients with clinical stage I adenocarcinoma of the endometrium. Gynecol. Oncol. 1995; 57: 138-144.
 • 6. Mariani A., Webb M.J., Keeney G.L. i wsp.: Low-risk corpus cancer: is lymphadenectomy or radiotherapy necessary? Am. J. Obstet. Gynecol. 2000; 182: 1506-1519.
 • 7. FIGO Committee on Gynecologic Oncology: Staging classifications and clinical practice guidelines of gynecologic cancers. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2000; 70: 207-312.
 • 8. Hacker N.F.: Uterine Cancer – Polish reprint “Staging of Cancer at Gynecological Sites” 1997.
 • 9. Reiffenstuhl G., Knapstein P.G.: Techniki operacyjne. Wycięcie macicy przez pochwę. W: Reiffenstuhl G., Platzer W., Knapstein P.G.: Operacje ginekologiczne metodą przezpochwową. Urban & Partner, Wrocław 1996: 95-139.
 • 10. Susini T., Massi G., Amunni G. i wsp.: Vaginal hysterectomy and abdominal hysterectomy for treatment of endometrial cancer in the elderly. Gynecol. Oncol. 2005; 96: 362-367.
 • 11. Smith S.M., Hoffman M.S.: The role of vaginal hysterectomy in the treatment of endometrial cancer. Am. J. Obstet. Gynecol. 2007; 197: 202.e1-e6; discussion 202.e6-e7.
 • 12. Kalogiannidis I., Lambrechts S., Amant F. i wsp.: Laparoscopy-assisted vaginal hysterectomy compared with abdominal hysterectomy in clinical stage I endometrial cancer: safety, recurrence, and long-term outcome. Am. J. Obstet. Gynecol. 2007; 196: 248.e1-e8.
 • 13. Berretta R., Merisio C., Melpignano M. i wsp.: Vaginal versus abdominal hysterectomy in endometrial cancer: a retrospective study in a selective population. Int. J. Gynecol. Cancer 2007, Journal compilation IGCS and ESGO: 1-6.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-90a31d87-4603-4b48-b3e7-33278a2def84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.