PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 15 | 4 | 277–283
Article title

Czy otyłość zwiększa ryzyko zachorowania na raka jajnika? Przegląd literatury

Content
Title variants
EN
Does obesity increase the risk of ovarian cancer? A literature review
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Otyłość to jedna z chorób cywilizacyjnych XXI wieku, od dawna wiązana ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób układu krążenia, cukrzycy czy nowotworów. Z badań epidemiologicznych wynika, że szczupła sylwetka (wskaźnik masy ciała – body mass index, BMI na poziomie 21–23 kg/m2 ) pozwala uniknąć do 20% nowotworów związanych z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Z kolei przyrost masy ciała (BMI powyżej 25 kg/m2 ) podwyższa ryzyko zachorowania na nowotwór – mniej więcej półtora raza w porównaniu z ryzykiem przy prawidłowym BMI. Przybywa dowodów na to, że wysokie BMI może także zwiększać prawdopodobieństwo nawrotów raka i umieralność spowodowaną przez nowotwory czy osłabiać skuteczność chemoterapii. W przypadku licznych nowotworów, takich jak rak okrężnicy, gruczolakorak przełyku, rak piersi, trzonu macicy, nerki lub trzustki, związek z otyłością został naukowo udowodniony, natomiast wyniki badań analizujących związek otyłości z rakiem jajnika nie są jednoznaczne. Niektóre badania potwierdzają wzrost ryzyka zachorowania u kobiet otyłych, inne nie wykazują tej zależności albo wręcz wskazują na wyższe wskaźniki przeżywalności otyłych chorych z rakiem jajnika, co jest określane jako paradoks otyłości. Podczas przeglądu literatury przykuwa uwagę różnorodność metodyki badań – być może właśnie to jest przyczyną tak rozbieżnych wyników prac. W artykule scharakteryzowano wybrane substancje produkowane przez tkankę tłuszczową, które odgrywają istotną rolę w indukcji stanu zapalnego. Ponadto przedstawiono dane z piśmiennictwa dotyczące związków otyłości z zachorowaniem na raka jajnika.
EN
Obesity is one of the twenty-first century civilization diseases, which has been long linked to an increased risk of cardiovascular diseases, diabetes and cancer. Epidemiological data show that a slim body (body mass index, BMI 21–23 kg/m2 ) allows to avoid 20% of cancers related to excess fat tissue. Increased body weight (BMI >25 kg/m2 ) is associated with approximately 1.5-fold higher risk of cancer compared to the risk with normal BMI. There is growing evidence that high BMI may also increase the risk of cancer recurrence and mortality as well as reduce the efficacy of chemotherapy. While the relationship between obesity and numerous cancers, such as colon cancer, esophageal adenocarcinoma, breast cancer, endometrial cancer, kidney and pancreatic cancer, has been scientifically proven, studies assessing the relationship between ovarian cancer and obesity remain inconclusive. Some studies confirm the increased risk of cancer in obese women, whereas other authors do not show this correlation or even point to higher survival rates among obese patients with ovarian cancer, which is known as the obesity paradox. A variety of research methodologies may be found in the literature. Perhaps this is the reason for the significant divergence of results obtained in different studies. The aim of the paper was to describe selected substances produced by the adipose tissue, which play a crucial role in the induction of inflammation. We also present literature data on the relationship between obesity and ovarian cancer.
Keywords
Discipline
Year
Volume
15
Issue
4
Pages
277–283
Physical description
Contributors
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
author
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
author
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
author
 • I Katedra i Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • 1. Basta A, Bidziński M, Bieńkiewicz A et al.: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej dotyczące diagnostyki i leczenia raka jajnika. Curr Gynecol Oncol 2017; 15: 5–23.
 • 2. Zhang Y, Coletta AM, Allen PK et al.: Perirenal adiposity is associated with lower progression-free survival from ovarian cancer. Int J Gynecol Cancer 2018; 28: 285–292.
 • 3. Tworoger SS, Huang T: Obesity and ovarian cancer. Recent Results Cancer Res 2016; 208: 155–176.
 • 4. Purcell SA, Elliott SA, Kroenke CH et al.: Impact of body weight and body composition on ovarian cancer prognosis. Curr Oncol Rep 2016; 18: 8.
 • 5. Wąsowski M, Walicka M, Marcinowska-Suchowierska E: Otyłość – definicja, epidemiologia, patogeneza. Postępy Nauk Med 2013; 26: 301–306.
 • 6. Szymocha M, Bryła M, Maniecka-Bryła I: Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdr Publ 2009; 119: 207–212.
 • 7. Skowrońska B, Fichna M, Fichna P: Rola tkanki tłuszczowej w układzie dokrewnym. Endokrynol Otył Zab Przem Mat 2005; 1: 21–29.
 • 8. Balkwill F, Mantovani A: Inflammation and cancer: back to Virchow? Lancet 2001; 357: 539–545.
 • 9. Schouten LJ, Rivera C, Hunter DJ et al.: Height, body mass index, and ovarian cancer: a pooled analysis of 12 cohort studies. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008; 17: 902–912.
 • 10. Jaworski P, Binda A, Tarnowski W: Wpływ otyłości na rozwój choroby nowotworowej. Postępy Nauk Med 2015; 28: 673–676.
 • 11. Nieman KM, Kenny HA, Penicka CV et al.: Adipocytes promote ovarian cancer metastasis and provide energy for rapid tumor growth. Nat Med 2011; 17: 1498–1503.
 • 12. Wolin KY, Carson K, Colditz GA: Obesity and cancer. Oncologist 2010; 15: 556–565.
 • 13. Farghaly SA: Ovarian cancer in obese women: risk and optimal medical and surgical treatment options. Womens Health (Lond) 2015; 11: 261–263.
 • 14. Shao M, Hollar S, Chambliss D et al.: Targeting the insulin growth factor and the vascular endothelial growth factor pathways in ovarian cancer. Mol Cancer Ther 2012; 11: 1576–1586.
 • 15. Rho SB, Dong SM, Kang S et al.: Insulin-like growth factor-binding protein-5 (IGFBP-5) acts as a tumor suppressor by inhibiting angiogenesis. Carcinogenesis 2008; 29: 2106–2111.
 • 16. Trayhurn P, Wood IS: Adipokines: inflammation and the pleiotropic role of white adipose tissue. Br J Nutr 2004; 92: 347–355.
 • 17. Markowska A: Przegląd teorii rozwoju raka jajnika. Leptyna jako potencjalny czynnik biorący udział w karcynogenezie. Nowotwory 2007; 57: 518-523.
 • 18. Bik W, Baranowska-Bik A, Wolińska-Witort E et al.: Adiponektyna, leptyna i rezystyna u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCO). Postępy Nauk Med 2011; 24: 352–357.
 • 19. Kim KT, Kim YJ, Cho SH et al.: Expression of immunoreactive leptin and its receptor on the cell growth and proliferation in the ovarian cancer: a preliminary report. Int J Gynecol Cancer 2006; 16 Suppl 3: 689 (abstract 309).
 • 20. Patel ST, Mistry T, Brown JE et al.: A novel role for the adipokine visfatin/pre-B cell colony-enhancing factor 1 in prostate carcinogenesis. Peptides 2010; 31: 51–57.
 • 21. Nakajima TE, Yamada Y, Hamano T et al.: Adipocytokine levels in gastric cancer patients: resistin and visfatin as biomarkers of gastric cancer. J Gastroenterol 2009; 44: 685–690.
 • 22. Jia SH, Li Y, Parodo J et al.: Pre-B cell colony-enhancing factor inhibits neutrophil apoptosis in experimental inflammation and clinical sepsis. J Clin Invest 2004; 113: 1318–1327.
 • 23. Van Beijnum JR, Moerkerk PT, Gerbers AJ et al.: Target validation for genomics using peptide-specific phage antibodies: a study of five gene products overexpressed in colorectal cancer. Int J Cancer 2002; 101: 118–127.
 • 24. Bułdak RJ, Polaniak R, Kukla M et al.: Wisfatyna – enzym, cytokina czy adipokina? Funkcje biologiczne wisfatyny in vitro. Endokrynol Otył Zab Przem Mat 2011; 7: 16–24.
 • 25. Stasik Z, Skotnicki P, Nowak-Sadzikowska J et al.: Białko C-reaktywne u chorych na nowotwory złośliwe. Nowotwory 2008; 58: 441–446.
 • 26. McMillan DC, Crozier JE, Canna K et al.: Evaluation of an inflammation-based prognostic score (GPS) in patients undergoing resection for colon and rectal cancer. Int J Colorectal Dis 2007; 22: 881–886.
 • 27. Chechlińska M: Rola cytokin w procesach nowotworzenia. Nowotwory 2003; 53: 648–659.
 • 28. Łukaszewicz M, Mroczko B, Szmitkowski M: Znaczenie kliniczne interleukiny 6 (IL-6) jako czynnika rokowniczego w chorobie nowotworowej. Pol Arch Med Wewn 2007; 117: 247–251.
 • 29. Protani MM, Nagle CM, Webb PM: Obesity and ovarian cancer survival: a systematic review and meta-analysis. Cancer Prev Res (Phila) 2012; 5: 901–910.
 • 30. Zhou Y, Chlebowski R, LaMonte MJ et al.: Body mass index, physical activity, and mortality in women diagnosed with ovarian cancer: results from the Women’s Health Initiative. Gynecol Oncol 2014; 133: 4–10.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-8cf4cb63-6a81-4253-972a-a6e61905fea6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.