PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 13 | 4 | 514–526
Article title

Wybrane czynniki wpływające na masę kostną uczniów łódzkich szkół w wieku 7–10 lat z rozpoznaną otyłością

Content
Title variants
EN
Selected factors affecting bone mass in students with diagnosed obesity, aged 7–10 years, from Łódź
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Otyłość, wbrew powszechnej opinii o jej ochronnym działaniu na tkankę kostną, może stanowić czynnik ryzyka zaburzeń mineralizacji i struktury kości. Cel pracy: Celem pracy była ocena zależności między wybranymi czynnikami ryzyka i wskaźnikami otyłości a masą kostną dzieci otyłych. Materiał i metody: Badaniami objęto 80 dzieci w wieku 7–10 lat z nadmierną masą ciała (60 z otyłością, 20 z nadwagą); grupę porównawczą stanowiło 37 dzieci z masą ciała odpowiednią do wysokości. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie lekarskie z pomiarami antropometrycznymi, rodzice badanych dzieci wypełniali kwestionariusz ankietowy. Średnie dobowe spożycie wybranych składników odżywczych analizowano, wykorzystując program komputerowy Dieta 2. U każdego dziecka oceniono masę kostną metodą densytometryczną (badanie densytometryczne metodą absorpcjometrii podwójnej energii promieniowania X – DXA). Wyniki: Dzieci z nadwagą i otyłością cechowały się istotnie statystycznie wyższymi wartościami BMD Total Body i BMD Total Body Z-score w odniesieniu do grupy porównawczej. Większość parametrów DXA (poza objętościową – wolumetryczną – gęstością mineralną kości) pozostawała w dodatniej korelacji z masą ciała, wysokością, obwodem talii. Zaobserwowano istotną dodatnią korelację między aktywnością fizyczną a BMD Total Body. Średnie dzienne spożycie białka, węglowodanów, magnezu i fosforu przez dzieci otyłe korelowało ujemnie (p < 0,05) z większością parametrów DXA. Wnioski: Na stan masy kostnej dzieci otyłych korzystny wpływ wywierają cechy somatyczne (masa ciała, wysokość, obwód talii i skład ciała) oraz aktywność fizyczna, natomiast nadmierne spożycie białka, węglowodanów, fosforu i magnezu oddziałuje na nią negatywnie. Wyliczona objętościowa (wolumetryczna) gęstość mineralna kości może odzwierciedlać rzeczywistą gęstość mineralną kości i zapobiegać przeszacowaniu wyniku pomiaru DXA u dzieci otyłych.
EN
Introduction: Obesity may be a risk factor for mineralisation and bone structure disorders, contrary to a common belief in its protective effects on bone tissue. Aim: The aim of the study was to assess the relationship between selected risk factors and obesity indicators and bone mass in obese children. Material and methods: The study included 80 children aged between 7 and 10 years with excessive body weight (60 obese and 20 overweight); the reference group included 37 children with body weight appropriate for height. All patients underwent physical examination with anthropometric measurements. Parents were asked to complete a questionnaire. The average daily intake of selected nutrients was analysed using Dieta 2 software package. Densitometry (dual-energy X-ray absorptiometry, DXA) was performed in all children to evaluate bone mass. Results: Obese and overweight children had statistically significantly higher total body BMD and total body BMD Z-score compared to control group. Most DXA parameters (except from volumetric bone mineral density) were positively correlated with body weight, height and waist circumference. A significant positive correlation was found between physical activity and total body BMD. There was a negative correlation between the average daily intake of proteins, carbohydrates, magnesium and phosphorus in obese children and most DXA parameters (p < 0.05). Conclusions: Bone mass in obese children is positively affected by somatic features (body weight, height, waist circumference and body composition) and physical activity, and negatively affected by increased intake of proteins, carbohydrates, phosphorus and magnesium. The calculated volumetric mineral bone density may reflect the actual bone mineral density and prevent DXA overestimation in obese children.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
4
Pages
514–526
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, Polska
References
 • 1. De Arruda Moreira M, Coelho Cabral P, Da Silva Ferreira H et al.: Prevalence and factors associated with overweight and obesity in children under five in Alagoas, Northeast of Brazil; a population-based study. Nutr Hosp 2014; 29: 1320–1326.
 • 2. de Onis M, Blössner M, Borghi E: Global prevalence and trends of overweight and obesity among preschool children. Am J Clin Nutr 2010; 92: 1257–1264.
 • 3. Klein KO, Larmore KA, de Lancey E et al.: Effect of obesity on estradiol level, and its relationship to leptin, bone maturation, and bone mineral density in children. J Clin Endocrinol Metab 1998; 83: 3469–3475.
 • 4. Weiler HA, Janzen L, Green K et al.: Percent body fat and bone mass in healthy Canadian females 10 to 19 years of age. Bone 2000; 27: 203–207.
 • 5. Gracia-Marco L, Ortega FB, Jiménez-Pavón D et al.: Adiposity and bone health in Spanish adolescents. The HELENA study. Osteoporos Int 2012; 23: 937–947.
 • 6. Dimitri P, Wales JK, Bishop N: Fat and bone in children: differential effects of obesity on bone size and mass according to fracture history. J Bone Miner Res 2010; 25: 527–536.
 • 7. Kułaga Z, Różdżyńska A, Palczewska I et al.; Grupa Badaczy OLAF: Siatki centylowe wysokości, masy ciała i wskaźnika masy ciała dzieci i młodzieży w Polsce – wyniki badania OLAF. Stand Med Pediatr 2010; 7: 690–700.
 • 8. Jarosz M (ed.): Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa 2012. Available from: http://www.izz.waw.pl/attachments/article/33/NormyZywieniaNowelizacjaIZZ2012.pdf [cited: 10 July 2016].
 • 9. Carvalho WR, Gonçalves EM, Ríbeiro RR et al.: Influence of body composition on bone mass in children and adolescents. Rev Assoc Med Bras (1992) 2011; 57: 662–667.
 • 10. Rocher E, Chappard C, Jaffre C et al.: Bone mineral density in prepubertal obese and control children: relation to body weight, lean mass, and fat mass. J Bone Miner Metab 2008; 26: 73–78.
 • 11. Garnett SP, Högler W, Blades B et al.: Relation between hormones and body composition, including bone, in prepubertal children. Am J Clin Nutr 2004; 80: 966–972.
 • 12. El Hage R, El Hage Z, Jacob C et al.: Bone mineral content and density in overweight and control adolescent boys. J Clin Densitom 2011; 14: 122–128.
 • 13. Fischer S, Milinarsky A, Giadrosich V et al.: X-ray absorptiometry of bone in obese and eutrophic children from Valparaiso, Chile. J Rheumatol 2000; 27: 1294–1296.
 • 14. Lonzer MD, Imrie R, Rogers D et al.: Effects of heredity, age, weight, puberty, activity, and calcium intake on bone mineral density in children. Clin Pediatr (Phila) 1996; 35: 185–189.
 • 15. Katzman DK, Bachrach LK, Carter DR et al.: Clinical and anthropometric correlates of bone mineral acquisition in healthy adolescent girls. J Clin Endocrinol Metab 1991; 73: 1332–1339.
 • 16. Wosje KS, Khoury PR, Claytor RP et al.: Adiposity and TV viewing are related to less bone accrual in young children. J Pediatr 2009; 154: 79–85.e2.
 • 17. Goulding A: Risk factors for fractures in normally active children and adolescents. Med Sport Sci 2007; 51: 102–120.
 • 18. VandenBergh MF, DeMan SA, Witteman JC et al.: Physical activity, calcium intake, and bone mineral content in children in The Netherlands. J Epidemiol Community Health 1995; 49: 299–304.
 • 19. Wosje KS, Khoury PR, Claytor RP et al.: Dietary patterns associated with fat and bone mass in young children. Am J Clin Nutr 2010; 92: 294–303.
 • 20. Veses AM, Martínez-Gómez D, Gómez-Martínez S et al.; AVENA; AFINOS Study Groups: Physical fitness, overweight and the risk of eating disorders in adolescents. The AVENA and AFINOS studies. Pediatr Obes 2014; 9: 1–9.
 • 21. More J: Children’s bone health and meeting calcium needs. J Fam Health Care 2008; 18: 22–24.
 • 22. Rusińska A, Michałus I, Karalus J et al.: [The vitamin D and calcium consumption and bone quality in children of Łódź (Poland) at the age 9–13 years]. Pediatr Endocrinol Diabetes Metab 2011; 17: 82–87.
 • 23. Black RE, Williams SM, Jones IE et al.: Children who avoid drinking cow milk have low dietary calcium intakes and poor bone health. Am J Clin Nutr 2002; 76: 675–680.
 • 24. Zemel MB, Shi H, Greer B et al.: Regulation of adiposity by dietary calcium. FASEB J 2000; 14: 1132–1138.
 • 25. Lanou AJ, Berkow SE, Barnard ND: Calcium, dairy products, and bone health in children and young adults: a reevaluation of the evidence. Pediatrics 2005; 115: 736–743.
 • 26. Kiliańska A, Chlebna-Sokół D, Kulińska-Szukalska K: Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym – składniki podstawowe. Przegl Pediatr 2008; 38: 20–24.
 • 27. Chevalley T, Ferrari S, Hans D et al.: Protein intake modulates the effect of calcium supplementation on bone mass gain in prepubertal boys. J Bone Miner Res 2002; 17 Suppl 1: S172.
 • 28. Chevalley T, Bonjour JP, Ferrari S et al.: Skeletal site selectivity in the effects of calcium supplementation on areal bone mineral density gain: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial in prepubertal boys. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90: 3342–3349.
 • 29. Pinheiro MM, Schuch NJ, Genaro PS et al.: Nutrient intakes related to osteoporotic fractures in men and women – the Brazilian Osteoporosis Study (BRAZOS). Nutr J 2009; 8: 6.
 • 30. Chlebna-Sokół D, Kiliańska A, Kulińska-Szukalska K et al.: Zdrowe kości. Uwarunkowania rozwoju masy kostnej u dzieci łódzkich w wieku szkolnym. Wyd. PPH exall sp. z o.o., Łódź 2007: 44–51.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-83a1df2e-0ace-4697-a2de-653dbc6f9ec1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.