PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2011 | 11 | 4 | 238-242
Article title

Leczenie schizofrenii elektrowstrząsami oraz lekami przeciwpsychotycznymi, łącznie z elektrowstrząsami

Content
Title variants
EN
Treatment of schizophrenia with electroconvulsive therapy – antipsychotic drugs combination
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Elektrowstrząsy (EW) były stosowane w leczeniu schizofrenii od czasu ich wynalezienia w 1938 roku. Wprowadzenie efektywnej farmakoterapii schizofrenii oraz zaburzeń nastroju doprowadziło do znacznego spadku ich wykonywania w latach 60. i 70. XX wieku. Stopniowe wykazanie ograniczeń skuteczności i występowanie objawów niepożądanych leków przeciwpsychotycznych doprowadziło w kolejnych dekadach do powrotu zainteresowania elektrowstrząsami jako metodą leczenia lekoopornej schizofrenii. Niestety, wskazania do zastosowania EW w schizofrenii i ich miejsce w algorytmach leczniczych są niejasne, głównie w związku z brakiem odpowiedniej jakości badań klinicznych. Kontrowersje związane z oceną efektywności EW w leczeniu schizofrenii, zwłaszcza opornej na farmakoterapię, znalazły odzwierciedlenie w różnicach w rekomendacjach wydawanych przez różne towarzystwa naukowe. Analiza danych z literatury (nieliczne badania randomizowane i otwarte, głównie badania retrospektywne i opisy kazuistyczne) wykazuje, że strategia polegająca na leczeniu skojarzonym lekami przeciwpsychotycznymi i elektrowstrząsami jest efektywniejsza od każdej z tych metod z osobna. Badania sugerują także, że połączenie EW i klozapiny jest raczej bezpieczne i skuteczne; doniesienia oceniające połączenie z nowymi LPP drugiej generacji są nieliczne. Identyfikowano różne czynniki predykcyjne poprawy po leczeniu skojarzonym EW i LPP. Częsta jest konkluzja, że elektrowstrząsy w połączeniu z lekami przeciwpsychotycznymi mogą być rozważane jako opcja terapeutyczna u pacjentów, u których farmakoterapia wykazuje ograniczoną skuteczność. Profil objawów ubocznych terapii skojarzonej nie różni się od samych zabiegów EW, jest ona bezpieczna i dobrze tolerowana.
EN
Electroconvulsive therapy (ECT) has been used to treat schizophrenia since the procedure was introduced in 1938. The introduction of effective pharmacological treatments for schizophrenia and mood disorders led to a drop in the use of ECT during the 1960s and 1970s. When the limitations in the efficacy of antipsychotic drugs and the adverse effects of these agents were recognized, interest in ECT as a therapy for treatment of resistant schizophrenia (TRS) returned. Nevertheless, indications for the use of electroconvulsive therapy in schizophrenia and its place in the treatment hierarchy for patients with this disorder are unclear because of the dearth of quality research in this field. The controversy over the efficacy of ECT for the treatment of schizophrenia, especially the treatment resistant one, has more recently been embodied in the opposing recommendations of a number of different groups. Literature review (a few randomized controlled trials, mostly uncontrolled studies such as open trials, retrospective studies and case reports) indicates that combined treatment with antipsychotics and electroconvulsive therapy is possibly superior to each method when used alone. Combination of ECT and clozapine represents additional help and most of the data suggest it is both safe and effective. There are only few studies concerning the newest atypical antipsychotics. Different predictors of therapeutic outcome were identified. The literature review indicates that the combination of ECT and antipsychotic drugs may be considered as a treatment strategy for patients with schizophrenia, especially those refractory to conventional treatments. Side effects profile of this strategy does not differ from traditional ECT treatments.
Discipline
Year
Volume
11
Issue
4
Pages
238-242
Physical description
Contributors
 • Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dyrektor: dr n. med. Monika Domarecka
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe‑Jabłońska
References
 • 1. Chanpattana W., Andrade C.: ECT for treatment‑resistant schizophrenia: a response from the far East to the UK. NICE report. J. ECT 2006; 22: 4‑12.
 • 2. Fink M., Sackeim H.A.: Convulsive therapy in schizophrenia? Schizophr. Bull. 1996; 22: 27‑39.
 • 3. Fink M.: ECT has much to offer our patients: it should not be ignored. World J. Biol. Psychiatry 2001; 2: 1‑8.
 • 4. Payne N.A., Prudic J.: Electroconvulsive therapy: Part I. A perspective on the evolution and current practice of ECT. J. Psychiatr. Pract. 2009; 15: 346‑368.
 • 5. Klapheke M.M.: Combining ECT and antipsychotic agents: benefits and risks. Convuls. Ther. 1993; 9: 241‑255.
 • 6. Weiner R.D.: The Practice of Electroconvulsive Therapy: Recommendations for Treatment, Training, and Privileging: A Task Force Report of the American Psychiatric Association. American Psychiatric Association. Committee on Electroconvulsive Therapy. Wyd. 2. American Psychiatric Association, Washington, D.C. 2001: VIII, 355.
 • 7. Scott A.I.F. (red.): The Third Report of the Royal College of Psychiatrists’ Special Committee on ECT. The ECT Handbook. Wyd. 2. Royal College of Psychiatrists, London 2005: XII, 243.
 • 8. Falkai P., Wobrock T., Lieberman J. i wsp.: World Federation of Societies of Biological Psychiatry (WFSBP) guidelines for biological treatment of schizophrenia, Part 1: acute treatment of schizophrenia. World J. Biol. Psychiatry 2005; 6: 132‑191.
 • 9. Schizophrenia Full National Clinical Guideline on Core Interventions in Primary and Secondary Care. National Institute for Clinical Excellence (Great Britain), National Collaborating Centre for Mental Health (Great Britain). Gaskell and the British Psychological Society, London 2003: XII, 252.
 • 10. Tharyan P., Adams C.E.: Electroconvulsive therapy for schizophrenia. Cochrane Database Syst. Rev. 2005; (2): CD000076.
 • 11. Abraham K.R., Kulhara P.: The efficacy of electroconvulsive therapy in the treatment of schizophrenia. A comparative study. Br. J. Psychiatry 1987; 151: 152‑155.
 • 12. Chanpattana W., Chakrabhand M.L., Kongsakon R. i wsp.: Short‑term effect of combined ECT and neuroleptic therapy in treatment‑resistant schizophrenia. J. ECT 1999; 15: 129‑139.
 • 13. Braga R.J., Petrides G.: The combined use of electroconvulsive therapy and antipsychotics in patients with schizophrenia. J. ECT 2005; 21: 75‑83.
 • 14. Chanpattana W., Kramer B.A.: Acute and maintenance ECT with flupenthixol in refractory schizophrenia: sustained improvements in psychopathology, quality of life, and social outcomes. Schizophr. Res. 2003; 63: 189‑193.
 • 15. Chanpattana W., Chakrabhand M.L., Sackeim H.A. i wsp.: Continuation ECT in treatment‑resistant schizophrenia: a controlled study. J. ECT 1999; 15: 178‑192.
 • 16. Hirose S., Ashby C.R. Jr, Mills M.J.: Effectiveness of ECT combined with risperidone against aggression in schizophrenia. J. ECT 2001; 17: 22‑26.
 • 17. Sajatovic M., Meltzer H.Y.: The effect of short‑term electroconvulsive treatment plus neuroleptics in treatment‑resistant schizophrenia and schizoaffective disorder. Convuls. Ther. 1993; 9: 167‑175.
 • 18. Tang W.K., Ungvari G.S: Efficacy of electroconvulsive therapy combined with antipsychotic medication in treatment‑resistant schizophrenia: a prospective, open trial. J. ECT 2002; 18: 90‑94.
 • 19. Gujavarty K., Greenberg L.B., Fink M.: Electroconvulsive therapy and neuroleptic medication in therapy‑resistant positive‑symptom psychosis. Convuls. Ther. 1987; 3: 185‑195.
 • 20. Konig P., Glatter‑Gotz U.: Combined electroconvulsive and neuroleptic therapy in schizophrenia refractory to neuroleptics. Schizophr. Res. 1990; 3: 351‑354.
 • 21. Chanpattana W., Chakrabhand M.L.: Combined ECT and neuroleptic therapy in treatment‑refractory schizophrenia: prediction of outcome. Psychiatry Res. 2001; 105: 107‑115.
 • 22. Painuly N., Chakrabarti S.: Combined use of electroconvulsive therapy and antipsychotics in schizophrenia: the Indian evidence. A review and a meta‑analysis. J. ECT 2006; 22: 59‑66.
 • 23. Kane J., Honigfeld G., Singer J., Meltzer H.: Clozapine for the treatment‑resistant schizophrenic. A double‑blind comparison with chlorpromazine. Arch. Gen. Psychiatry 1988; 45: 789‑796.
 • 24. Meltzer H.Y.: Treatment‑resistant schizophrenia – the role of clozapine. Curr. Med. Res. Opin. 1997; 14: 1‑20.
 • 25. Benatov R., Sirota P., Megged S.: Neuroleptic‑resistant schizophrenia treated with clozapine and ECT. Convuls. Ther. 1996; 12: 117‑121.
 • 26. Dean C.E.: Severe self‑injurious behavior associated with treatment‑resistant schizophrenia: treatment with maintenance electroconvulsive therapy. J. ECT 2000; 16: 302‑308.
 • 27. Bhatia S.C., Bhatia S.K., Gupta S.: Concurrent administration of clozapine and ECT: a successful therapeutic strategy for a patient with treatment‑resistant schizophrenia. J. ECT 1998; 14: 280‑283.
 • 28. Safferman A.Z., Munne R.: Combining clozapine with ECT. Convuls. Ther. 1992; 8: 141‑143.
 • 29. Frankenburg F.R., Suppes T. , McLean P.E.: Combined clozapine and electroconvulsive therapy. Convuls. Ther. 1993; 9: 176‑180.
 • 30. Kales H.C., Dequardo J.R., Tandon R.: Combined electroconvulsive therapy and clozapine in treatment‑resistant schizophrenia. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 1999; 23: 547‑556.
 • 31. Cardwell B.A., Nakai B.: Seizure activity in combined clozapine and ECT: a retrospective view. Convuls. Ther. 1995; 11: 110‑113.
 • 32. James D.V., Gray N.S.: Elective combined electroconvulsive and clozapine therapy. Int. Clin. Psychopharmacol. 1999; 14: 69‑72.
 • 33. Kho K.H., Blansjaar B.A., de Vries S. i wsp.: Electroconvulsive therapy for the treatment of clozapine nonresponders suffering from schizophrenia – an open label study. Eur. Arch. Psychiatry Clin. Neurosci. 2004; 254: 372‑379.
 • 34. Havaki‑Kontaxaki B.J., Ferentinos P.P., Kontaxakis V.P. i wsp.: Concurrent administration of clozapine and electroconvulsive therapy in clozapine‑resistant schizophrenia. Clin. Neuropharmacol. 2006; 29: 52‑56.
 • 35. Bloch Y., Pollack M., Mor I.: Should the administration of ECT during clozapine therapy be contraindicated? Br. J. Psychiatry 1996; 169: 253‑254.
 • 36. Masiar S.J., Johns C.A.: ECT following clozapine. Br. J. Psychiatry 1991; 158: 135‑136.
 • 37. Tang W.K., Ungvari G.S.: Efficacy of electroconvulsive therapy in treatment‑resistant schizophrenia: a prospective open trial. Prog. Neuropsychopharmacol. Biol. Psychiatry 2003; 27: 373‑379.
 • 38. Masdrakis V.G., Oulis P., Zervas I.M. i wsp.: The safety of the electroconvulsive therapy – aripiprazole combination: four case reports. J. ECT 2008; 24: 236‑238.
 • 39. Lopez‑Garcia P., Chiclana C., Gonzalez R.: Combined use of ECT with aripiprazole. World J. Biol. Psychiatry 2009; 10: 942‑943.
 • 40. Haskett R.F., Loo C.: Adjunctive psychotropic medications during electroconvulsive therapy in the treatment of depression, mania, and schizophrenia. J. ECT 2010; 26: 196‑201.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-7b4fe3d7-472c-47e1-bc03-06fd51748d60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.