PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2007 | 7 | 2 | 84-93
Article title

Poprawa stanu psychicznego a przyrosty masy ciała po krótkotrwałej terapii olanzapine

Content
Title variants
EN
Improvement of mental state and increase of body mass after short-term olanzapine therapy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Olanzapine is a 2nd generation antipsychotic drug, whose introduction created wholly new perspectives in the treatment of schizophrenia and other psychoses. These drugs feature a different profile of adverse effects than classic neuroleptics. Olanzapine may cause sedation, metabolic disorders and, as demonstrated by most studies, both short- and long-term, a significant increase of body mass, usually much greater than in the case of other antipsychotic drugs, both classic neuroleptics and 2nd generation antipsychotics. The exact mechanism of this phenomenon has not been fully elucidated yet and may result in part from affinity of olanzapine to serotonin receptor (5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6), dopamine receptors (D1-D5), cholinergic, muscarinic (M1-M5), α1-adrenergic and histaminergic H1 receptors. Olanzapine selectively reduces stimulating activity of dopaminergic neurons of the mesolimbic system, while only slightly influencing the nigrostriatal system. Significant increment of body mass may lead to obesity, which is associated with an increased risk of many diseases and higher mortality. Authors present the results of studies concerning differences in improvement of mental state assessed by CGI-I and CGI-S scales in persons with and without significant increase of body mass after short-term (8 weeks) treatment with olanzapine. In both groups a decrease of CGI-S score was obtained, although it was more pronounced in the group of patients with significant body mass increase. Based on these results, it may be concluded that patients, who gained more weight better responded to therapy and obtained greater mental state improvement.
PL
Olanzapina należy do leków przeciwpsychotycznych II generacji (LPP2), wprowadzenie których stworzyło nowe możliwości w leczeniu schizofrenii i innych psychoz. Leki te charakteryzują się odmiennym od klasycznych neuroleptyków (KN) spektrum objawów niepożądanych. Olanzapina może powodować sedację, zaburzenia metaboliczne i, co wykazano w większości przeprowadzonych badań, zarówno krótko-, jak i długoterminowy, znaczący przyrost masy ciała, zazwyczaj istotnie wyższy niż w przypadku innych leków przeciwpsychotycznych, KN i większości LPP2. Mechanizm powstawania tego zjawiska nadal nie jest do końca poznany i być może po części wynika z powinowactwa receptorowego olanzapiny do receptorów serotoninowych (5HT2A/2C, 5HT3, 5HT6), dopaminowych (D1-D5), cholinergicznych, muskarynowych (M1-M5), al-adrenergicznych oraz histaminowych (Hl). Olanzapina selektywnie redukuje pobudzającą czynność neuronów dopaminergicznych układu mezolimbicznego, mając jednocześnie niewielki wpływ na układ nigrostriatalny. Istotne przyrosty masy ciała mogą prowadzić do otyłości, co z kolei wiąże się ze wzrostem ryzyka wielu chorób i większą śmiertelnością. Autorzy przedstawili wyniki badań dotyczących różnic w zakresie poprawy stanu psychicznego ocenianych za pomocą skali CGI-I oraz CGI-S u osób z istotnym przyrostem i bez zmian masy ciała po krótkoterminowej (8-tygodniowej) kuracji olanzapiną. W obu grupach nastąpiło obniżenie wyników skali CGI-S, jednak znacząco większe było w grupie pacjentów z istotnym przyrostem masy ciała. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że u tych pacjentów, którzy bardziej przytyli podczas badania, nastąpiła większa poprawa kliniczna.
Discipline
Year
Volume
7
Issue
2
Pages
84-93
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych Katedry Psychiatrii UM w Łodzi. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Durazo-Arvizu R.A., McGee D.L., Cooper R.S. i wsp.: Mortality and optimal body mass index in a sample of the US population. Am. J. Epidemiol. 1998; 147: 739-479.
 • 2. Visscher T.L., Seidell J.C.: The public health impact of obesity. Ann. Rev. Public Health 2001; 22: 355-375.
 • 3. James P.T.: Obesity: the worldwide epidemic. Clin. Dermatol. 2004; 22: 276-280.
 • 4. Greenspan F., Gardner D.: Otyłość i nadwaga. W: Endokrynologia ogólna ikliniczna. Czelej, Lublin2004: 800-817.
 • 5. Mokdad A.H., Ford E.S., Bowman BA. i wsp.: Prevalence of obesity, diabetes, and obesity-related health risk factors, 2001. JAMA 2003; 289: 76-79.
 • 6. Homel P., CaseyD., AllisonD.B.: Changes in body mass index for individuals with and without schizophrenia, 1987-1996. Schizophr. Res. 2002; 55: 277-284.
 • 7. Ackerman S., Noran L.: Body weight gain induced by psychotropic drugs: incidence, mechanisms and management. CNS Drugs 1998; 9: 135-151.
 • 8. Lawson W.B., Karson C.N.: Clinical correlates of body weight changes in schizophrenia. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1994; 6: 187-188.
 • 9. Allison D.B., Fontaine K.R., Heo M. i wsp.: The distribution of body mass index among individuals with and without schizophrenia. J. Clin. Psychiatry 1999; 60: 215-220.
 • 10. Masand PPS.: Weight gain associated with psychotropic drugs. Expert Opin. Pharmacother. 2000; 1: 377-389.
 • 11. Godlewska B.R., Olajossy-Hilkesberger L., Marmurowska-Michałowska H. i wsp.: Przyrost masy ciała spowodowany działaniem atypowych leków przeciwpsychotycznych. Psychiatr. Pol. 2006; 40: 995-1007.
 • 12. Baptista T.: Body weight gain induced by antipsychotic drugs: mechanisms and management. Acta Psychiatr. Scand. 1999; 100: 3-16.
 • 13. Krysiak K., Jarema M.: Przyrost masy ciała i otyłość u chorych na schizofrenię. Wiadom. Psychiatr. 2006; 3: 185-192.
 • 14. Melkersson K.I., Hulting A.L., Brismar K.E.: Elevated levels of insulin, leptin, and blood lipids in olanzapine-treated patients with schizophrenia or related psychoses. J. Clin. Psychiatry 2000; 61: 742-749.
 • 15. Casey D.E., Haupt D.W, Newcomer J.W i wsp.: Antipsychotic-induced weight gain and metabolic abnormalities: implications for increased mortality in patients with schizophrenia. J. Clin. Psychiatry 2004; 65 (supl. 7): 4-18; quiz 19-20.
 • 16. Haddad P.: Weight change with atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia. J. Psychopharmacol. 2005; 19 (supl. 6): 16-27.
 • 17. Koga M.: Clinical factors related to gains in body mass index (BMI) among patients under long-term antipsychotic treatment. Seishin Shinkeigaku Zasshi 2003; 105: 473-488.
 • 18. Guy W.: ECDEU Assessment Manual for Psychophar-macology - Revised. Rockville: Department of Health, Education, and Welfare, Public Health Service, Alcohol, Drug Abuse, and Mental Health Administration, NIMH; 1976: 218-222.
 • 19. Leon A.C., Shear M.K., Klerman G.L. i wsp.: A comparison of symptom determinants of patient and clinician global ratings in patients with panic disorder and depression. J. Clin. Psychopharmacol. 1993; 13: 327-331.
 • 20. Dahlke F., Lohaus A., Gutzmann H.: Reliability and clinical concepts underlying global judgments in dementia: implications for clinical research. Psychopharmacol. Bull. 1992; 28: 425-432.
 • 21. Nasrallah H.: A review of the effect of atypical antipsychotics on weight. Psychoneuroendocrinology 2003; 28 (supl. 1): 83-96.
 • 22. Kinon B.J., Kaiser C.J., Ahmed S. i wsp.: Association between early and rapid weight gain and change in weight over one year of olanzapine therapy in patients with schizophrenia and related disorders. J. Clin. Psychopharmacol. 2005; 25: 255-258.
 • 23. Green A.I., Patel J.K., Goisman R.M. i wsp.: Weight gain from novel antipsychotic drugs: need for action. Gen. Hosp. Psychiatry 2000; 22: 224-235.
 • 24. Haberfellner E.M., Rittmannsberger H.: Weight gain during long-term treatment with olanzapine: a case series. Int Clin. Psychopharmacol. 2004; 19: 251-253.
 • 25. Kinon B.J., Basson B.R., Gilmore J.A., Tollefson G.D.: Long-term olanzapine treatment: weight change and weight-related health factors in schizophrenia. J. Clin. Psychiatry 2001; 62: 92-100.
 • 26. Jaton L., Kinon B., Rotelli M.: Differential rate of weight gain present among patients treated with olanzapine. Schizophr. Res. 2003; 60: 357.
 • 27. Bobes J., Rejas J., Garcia-Garcia M. i wsp.: Weight gain in patients with schizophrenia treated with risperidone, olanzapine, quetiapine or haloperidol: results of the EIRE study. Schizophr. Res. 2003; 62: 77-88.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-6e3289b3-3d06-4408-85dd-4418530f1ad2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.