PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 4 | 386-391
Article title

Problemy stomatologiczne u pacjentów z otyłością

Content
Title variants
EN
Dental problems in obese patients
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Ze względu na fakt, że czynniki etiologiczne nadwagi/otyłości i chorób jamy ustnej częściowo są takie same, budzą zainteresowanie w środowisku medycznym. Prowadzone są badania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy tymi chorobami. Większość wyników badań dostępnych w piśmiennictwie dotyczącym zależności pomiędzy otyłością a próchnicą zębów nie potwierdza bezpośredniej dodatniej korelacji pomiędzy tymi schorzeniami. Natomiast nadwaga i otyłość są uznawane za czynniki rozwoju chorób przyzębia. Wydzielane przez komórki tłuszczowe mediatory prozapalne u osób otyłych mogą, poprzez zaburzanie funkcji układu immunologicznego, modyfikować odpowiedź gospodarza na antygeny płytki nazębnej i przyczyniać się do blokowania funkcji obronnych w chorobach przyzębia. Obserwowane u osób z nadwagą i otyłością zapalenie dziąseł to rezultat wpływu zaburzeń metabolicznych, czynników zapalnych i nieprawidłowych nawyków higienicznych dotyczących jamy ustnej. Te ostatnie są związane z częstym spożywaniem słodzonych, papkowatych i wysoko przetworzonych pokarmów oraz słodzonych napojów gazowanych, co stanowi czynnik warunkujący rozwój nadwagi, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. Niewątpliwy jest wpływ nadwagi i otyłości na wydzielanie i właściwości śliny, włącznie ze zmianą jej składu mikrobiologicznego. Pacjenci z otyłością są bardziej narażeni na zdarzenia niepożądane podczas leczenia stomatologicznego, zwłaszcza z zakresu chirurgii stomatologicznej. Osoby z nadwagą i otyłością powinny pozostawać pod stałą stomatologiczną opieką profilaktyczno-leczniczą, w ramach której należy regularnie przeprowadzać periodontologiczne zabiegi profilaktyczno-lecznicze. Stomatolodzy powinni aktywnie uczestniczyć w profilaktyce nadwagi i otyłości, w szczególności u dzieci i młodzieży, wykorzystując częsty kontakt z tą grupą pacjentów. Otyłe osoby dorosłe mogą uczestniczyć w zintegrowanym postępowaniu leczniczym poprzez leczenie stomatologiczne ograniczające pobieranie pokarmów.
EN
The partial aetiological overlap between overweight/obesity and oral diseases has aroused interest in the medical environment. Studies to investigate the causal relationship between these two diseases are underway. However, most of the available literature reports fail to confirm the direct positive correlation between obesity and dental caries. On the other hand, overweight and obesity are considered risk factors for periodontal diseases. The proinflammatory mediators secreted by adipocytes in obese individuals may impair immune functions, thereby modifying host responses to dental plaque antigens and contributing to blocked defence functions in periodontal diseases. Gingivitis observed in overweight and obese patients is a result of metabolic disorders, inflammatory factors and improper oral hygiene habits. The latter ones are associated with frequent consumption of sweetened, pulpy and highly processed food products and sweetened carbonated beverages, which is a risk factor for overweight, particularly in children and adolescents. Undoubtedly, overweight and obesity affect salivary secretion and properties, including changes in the microbiological composition of saliva. Obese patients are at increased risk of adverse affects of dental treatment, dental surgeries in particular. Overweight and obese individuals require permanent preventive and medical dental care addressing their periodontal preventive and therapeutic needs. Dentists should actively participate in the prevention of overweight and obesity, especially in children and adolescents, taking advantage of frequent contact with this group of patients. Obese individuals may participate in integrated therapeutic management by means of dental treatment limiting food intake.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
386-391
Physical description
Contributors
 • Zakład Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
 • Słotwińska SM, Słotwiński R: Host response, obesity, and oral health. Centr Eur J Immunol 2015; 40: 201–205.
 • Lehmann-Kalata A, Surdacka A, Ciężka-Hsiao E: Otyłość i jej wykładniki w jamie ustnej – przegląd piśmiennictwa. Dent Forum 2013; 41: 57–61.
 • Polewaczyk A, Plichta M, Modzelewska P et al.: Znaczenie sposobu odżywiania w zapobieganiu chorobie próchnicowej u dzieci poniżej 3. roku życia. Nowa Stomatol 2011; 2: 56–62.
 • Kaczmarek U, Szymonajtis A, Kłaniecka B: Próchnica zębów i higiena jamy ustnej u dzieci szkolnych z prawidłową i nadmierną masą ciała. Nowa Stomatol 2014; 1: 15–19.
 • Chłapowska J, Rataj-Kulmacz A, Krzyżaniak A et al.: Zależność występowania próchnicy od stanu odżywienia u dzieci 7- i 12-letnich. Dev Period Med 2014; 18: 349–355.
 • Hilt A, Daszkowska M: Stan uzębienia osób z prawidłową i nadmierną masą ciała z łódzkich szkół ponadpodstawowych. Dent Med Probl 2012; 49: 351–357.
 • Lehmann-Kalata AP, Surdacka A, Ciężka-Hsiao E et al.: Kliniczna ocena stanu jamy ustnej oraz właściwości fizycznych i mikrobiologicznych śliny u otyłych pacjentów. Dent Med Probl 2015; 52: 415–423.
 • Pregiel B, Wrzyszcz-Kowalczyk A, Piesiak-Pańczyszyn D: Aktualne poglądy na temat substytutów cukru. Porad Stomatol 2010; 10: 60–65.
 • Walis M, Kłosek S: The role of obesity in modifying the course of periodontal diseases. Prog Health Sci 2014; 4: 195–199.
 • Konopka T, Matuszewska A, Chrzęszczyk D et al.: Wskaźnik masy ciała a wybrane periodontologiczne parametry kliniczne. Dent Med Probl 2011; 48: 189–197.
 • Ryba B, Pytko-Polończyk J: Molecular aspects of periodontitis in obese patients – review of literature. J Stoma 2013; 66: 246–255.
 • Kowalski M, Brocka E, Barylski M et al.: Ocena stanu przyzębia u chorych na zespół metaboliczny. Pol Merkur Lekarski 2009; 26: 620–625.
 • Cholewa M, Ignasiak W, Radwan-Oczko M: Stan przyzębia a wskaźnik BMI u chorych dializowanych – badania pilotażowe. Dent Med Probl 2013; 50: 424–431.
 • Górski B: Wybrane czynniki ryzyka chorób przyzębia w świetle współczesnej wiedzy. Nowa Stomatol 2012; 3: 126–129.
 • Wilczyńska-Borawska M, Zbroch E, Małyszko J et al.: Stan uzębienia i przyzębia chorych na cukrzycę pacjentów hemodializowanych z terenu północno-wschodniej Polski. Postępy Nauk Med 2013; 3: 195–200.
 • Górski B, Górska R: Wybrane czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych a zapalenie przyzębia – otyłość, nadciśnienie tętnicze. Nadciśn Tętn 2011; 15: 317–321.
 • Górski B, Górska R: Ocena stanu tkanek przyzębia z zastosowaniem wskaźnika CPI oraz skali według Offenbachera i analiza wybranych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych u pacjentów po świeżym zawale mięśnia sercowego. Dent Med Probl 2014; 51: 468–476.
 • Dąbrowska M, Lehmann-Kalata A, Surdacka A: Wpływ diety redukcyjnej na właściwości fizyko-chemiczne i biochemiczne śliny – przegląd piśmiennictwa. Dent Forum 2016; 44: 79–82.
 • Altay U, Gürgan CA, Ağbaht K: Changes in inflammatory and metabolic parameters after periodontal treatment in patients with and without obesity. J Periodontol 2013; 84: 13–23.
 • Lakkis D, Bissada NF, Saber A et al.: Response to periodontal therapy in patients who had weight loss after bariatric surgery and obese counterparts: a pilot study. J Periodontol 2012; 83: 684–689.
 • Gonçalves TE, Zimmermann GS, Figueredo LC et al.: Local and serum levels of adipokines in patients with obesity after periodontal therapy: one-year follow-up. J Clin Periodontol 2015; 42: 431–439.
 • Al-Zahrani MS, Alghamdi HS: Effect of periodontal treatment on serum C-reactive protein level in obese and normal-weight women affected with chronic periodontitis. Saudi Med J 2012; 33: 309–314.
 • Bouaziz W, Davideau JL, Tenenbaum H et al.: Adiposity measurements and non-surgical periodontal therapy outcomes. J Periodontol 2015; 86: 1030–1037.
 • Reilly D, Boyle CA, Craig DC: Obesity and dentistry: a grooving problem. Br Dent J 2009; 207: 171–175.
 • de Carvalho RWF, do Egito Vasconcelos BC: Is overweight a risk factor for adverse events during removal of impacted lower third molars? ScientificWorldJournal 2014; 2014: 589856.
 • Donaldson M, Goodchild JH, Ziegler J: Dental considerations for patients taking weight-loss medications. J Am Dent Assoc 2014; 145: 70–74.
 • Al-Dhubhani MK, Al-Tarawneh AM: The role of dentistry in treatment of obesity – review. Saudi J Dent Res 2015; 6: 152–156.
 • Kharma MY, Aws G, Tarakji B: Are dentist involved in the treatment of obesity? J Int Soc Prev Community Dent 2016; 6: 183–188.
 • Greenberg BL, Glick M, Tavares M: Addressing obesity in the dental setting: what can be learned from oral health care professionals’ efforts to screen for medical conditions. J Public Health Dent 2017; 77 Suppl 1: S67–S78.
 • Nainar SM: Five-minute nutrition workup for children in dental practice. Gen Dent 2013; 61: e2–e3.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-36b317f1-a230-43ca-9780-6af389d4a22e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.