PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 6 | 4 | 158-173
Article title

Wpływ leków przeciwpsychotycznych na powstawanie otyłości i zaburzeń metabolicznych u chorych na schizofrenię

Content
Title variants
EN
Effect of antipsychotic drugs on weight gain and metabolic disorders in schizophrenic patients
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Many studies indicate that schizophrenic patients constitute a population encumbered with numerous somatic disorders and a higher mortality, as compared to the general population. We do not know yet, however, what role – in the occurrence of certain disorders (e.g. abdominal obesity, diabetes mellitus and its consequences, circulatory system diseases, metabolic syndrome) – is played by the pathological process itself, patients’ lifestyle, diet and habits, and what is the contribution of antipsychotics in form of typical neuroleptics and new antipsychotics. The results of the studies indicate that these drugs differently affect the weight gains, occurprorence of carbohydrate and lipid metabolism disorders or even metabolic syndrome by launching various biological mechanisms. The mechanisms of weight gain associated with antipsychotic treatment assume: increase of appetite, disorders in the basal metabolism, decrease in physical activity, changes in concentrations of neurotransmitters and neuropeptides. Furthermore, it was indicated that a weight loss prior to the treatment might also contribute to the occurrence of obesity. The share of individual factors and their combination may differ among patients. Accounting for differences between antipsychotics in view of their effects on the body weight of treated patients is partially connected with their different antihistaminic (through the impact on receptor H1) or cholinolytic effects, antagonistic effects on serotonin receptor 5HT2C and on concentrations of specific regulators of appetite (e.g. leptin, ghrelin, orexin) and also on the occurrence of disorders within the hypothalamus – pituitary gland – gonads axis or secretion of prolactin.
PL
Z wielu badań wynika, że chorzy na schizofrenię stanowią populację obarczoną liczniejszymi zaburzeniami somatycznymi i wyższą śmiertelnością niż populacja ogólna. Ciągle nie wiadomo jednak, jaką rolę w powstaniu niektórych z tych zaburzeń (np. otyłości brzusznej, cukrzycy i jej konsekwencji, chorób układu krążenia, zespołu metabolicznego) odgrywają sam proces chorobowy, styl życia tych chorych, ich dieta, nawyki, a jakie znaczenie mają stosowane u nich leki przeciwpsychotyczne w postaci klasycznych neuroleptyków i leków przeciwpsychotycznych II generacji. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że leki te wpływają w różny sposób na przyrosty masy ciała, wystąpienie zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz lipidowej czy nawet zespołu metabolicznego (poprzez uruchomienie rozmaitych mechanizmów biologicznych). W analizie mechanizmów przyrostu masy ciała związanych z leczeniem przeciwpsychotycznym zakłada się występowanie: wzrostu łaknienia, zaburzeń podstawowej przemiany materii, obniżenia aktywności fizycznej, zmian w zakresie stężeń neuroprzekaźników oraz neuropeptydów. Jednocześnie wykazano, że występujące u niektórych pacjentów obniżenie masy ciała w okresie przed włączeniem leczenia również może mieć wpływ na powstanie otyłości. Udział poszczególnych czynników lub ich kombinacji może być różny u poszczególnych pacjentów. Wyjaśnienie różnic pomiędzy lekami przeciwpsychotycznymi pod względem wpływu na przyrost masy ciała leczonych pacjentów wiąże się częściowo z różnym ich antyhistaminowym (poprzez wpływ na receptor H1) czy cholinolitycznym działaniem, antagonistycznym działaniem na receptor serotoninowy 5HT2C oraz na stężenia określonych regulatorów łaknienia (np. leptyny, greliny, oreksyny), a także na pojawienie się zaburzeń w zakresie osi podwzgórze – przysadka – gonady czy sekrecję prolaktyny.
Discipline
Year
Volume
6
Issue
4
Pages
158-173
Physical description
Contributors
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
 • Klinika Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieżowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jolanta Rabe-Jabłońska
References
 • 1. Stunkard A.J., Wadden TA.: Psychological aspects of severe obesity. Am. J. Clin. Nutr. 1992; 55 (2 supl.): 524S-532S.
 • 2. Eckel R.H.: Obesity - Mechanisms and Clinical Management. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2003.
 • 3. Greenspan ES., GardnerD.G.: Endokrynologia ogólna ikli-niczna. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2004, rozdział 21.
 • 4. Durazo-Arvizu RA., McGee D.L., Cooper R.S. i wsp.: Mortality and optimal body mass index in a sample of the US population. Am. J. Epidemiol. 1998; 147: 739-749.
 • 5. American Diabetes Association, American Psychiatric Association, American Association of Clinical Endocrinologists, North American Association for the Study of Obesity: Consensus development conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. J. Clin. Psychiatry 2004; 65:267-272.
 • 6. Thakore J.H., Mann J.N., Vlahos I. i wsp.: Increased visceral fat distribution in drug-naive and drug-free patients with schizophrenia. Int. J. Obes. Relat. Metab. Disord. 2002; 26: 137-141.
 • 7. Ackerman S., Nolan L.J.: Body weight gain induced by psychotropic drugs: incidence, mechanisms, and management. CNS Drugs 1998; 9: 135-151.
 • 8. Lawson W.B., Karson C.N.: Clinical correlates of body weight changes in schizophrenia. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 1994; 6: 187-188.
 • 9. Allison D.B., Fontaine K.R., Heo M. i wsp.: The distribution of body mass index among individuals with and without schizophrenia. J. Clin. Psychiatry 1999; 60: 215-220.
 • 10. Homel P., Casey D., Allison D.B.: Changes in body mass index for individuals with and without schizophrenia, 1987-1996. Schizophr. Res. 2002; 55: 277-284.
 • 11. Prakash S.M.: Przyrost masy ciała związany ze stosowaniem leków psychotropowych. Exp. Opin. Pharmacother. 2000; 1: 377-389.
 • 12. Perkins D.O.: Adherence to antipsychotic medications. J. Clin. Psychiatry 1999; 60 supl. 21: 25-30.
 • 13. World Health Organization: Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic: Report of a WHO Consultation on Obesity. WHO, Geneva 1998.
 • 14. Devlin M.J., Yanovski S.Z., Wilson G.T.: Obesity: what mental health professionals need to know. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 854-866.
 • 15. Stedman T., Welham J.: The distribution of adipose tissue in female in-patients receiving psychotropic drugs. Br. J. Psychiatry 1993; 162: 249-250.
 • 16. Zimmermann U., Kraus T., Himmerich H. i wsp.: Epidemiology, implications and mechanisms underlying drug-induced weight gain in psychiatric patients. J. Psychiatr. Res. 2003; 37: 193-220.
 • 17. Wetterling T., Mussigbrodt H.E.: Weight gain: side effect of atypical neuroleptics? J. Clin. Psychopharmacol. 1999: 19: 316-321.
 • 18. Baptista T, Kin N.M., Beaulieu S., de Baptista E.A.: Obesity and related metabolic abnormalities during antipsychotic drug administration: mechanisms, management and research perspectives. Pharmacopsychiatry 2002; 35: 205-219.
 • 19. Czobor P., Volavka J., Sheitman B. i wsp.: Antipsychotic-induced weight gain and therapeutic response: a differential association. J. Clin. Psychopharmacol. 2002; 22: 244-251.
 • 20. Jaton L., Kinon B.J., Rotelli M. i wsp.: Differential rate of weight gain present among patients treated with olanzapine. Schizophr. Res. 2003; 60: 357S.
 • 21. Planansky K., Heilizer F.: Weight changes in relation to the characteristics of patients on chlorpromazine. J. Clin. Exp. Psychopathol. 1959; 20: 53-57.
 • 22. Pijl H., Meinders A.E.: Bodyweight change as an adverse effect of drug treatment. Mechanisms and management. Drug Saf. 1996; 14: 329-342.
 • 23. Martinez J.A., Velasco J.J., Urbistondo M.D.: Effects of pharmacological therapy on anthropometric and biochemical status of male and female institutionalized psychiatric patients. J. Am. Coll. Nutr. 1994; 13: 192-197.
 • 24. Theisen F.M., Linden A., Geller F. i wsp.: Prevalence of obesity in adolescent and young adult patients with and without schizophrenia and in relationship to antipsychotic medication. J. Psychiatr. Res. 2001; 35: 339-345.
 • 25. Allison D.B., Mentore J.L., Heo M. i wsp.: Antipsychotic-induced weight gain: a comprehensive research synthesis. Am. J. Psychiatry 1999; 156: 1686-1696.
 • 26. Kroeze WK., Hufeisen S.J., Popadak B.A. i wsp.: H1-his-tamine receptor affinity predicts short-term weight gain for typical and atypical antipsychotic drugs. Neuropsychopharmacology 2003; 28: 519-526.
 • 27. Wirshing D.A., Wirshing WC., Kysar L. i wsp.: Novel antipsychotics: comparison of weight gain liabilities. J. Clin. Psychiatry 1999; 60: 358-363.
 • 28. Basile VS., Masellis M., McIntyre R.S. i wsp.: Genetic dissection of atypical antipsychotic-induced weight gain: novel preliminary data on the pharmacogenetic puzzle. J. Clin. Psychiatry 2001; 62 supl. 23: 45-66.
 • 29. Reynolds G.P., Zhang Z.J., Zhang X.B.: Association of antipsychotic drug-induced weight gain with a 5-HT2C receptor gene polymorphism. Lancet 2002; 359:2086-2087.
 • 30. Amatruda J.M., Hochstein M., Hsu T.H., Lockwood D.H.: Hypothalamic and pituitary dysfunction in obese males. Int. J. Obes. 1982; 6: 183-189.
 • 31. Fitzgerald PB., Scaffidi A., Morris M.J. i wsp.: The relationship of changes in leptin, neuropeptide Y and reproductive hormones to antipsychotic induced weight gain. Hum. Psychopharmacol. 2003; 18: 551-557.
 • 32. Baptista T., Molina M.G., Martinez J.L. i wsp.: Effects of the antipsychotic drug sulpiride on reproductive hormones in healthy premenopausal women: relationship with body weight regulation. Pharmacopsychiatry 1997; 30: 256-262.
 • 33. American Diabestes Association: Antipsychotic Drugs Raise Obesity, Diabetes and Heart Disease Risks: Joint Panel Urges Increased Screening, Monitoring of Side Effects.
 • 34. Baptista T, Reyes D., Hernandez L.: Antipsychotic drugs and reproductive hormones: relationship to body weight regulation. Pharmacol. Biochem. Behav. 1999; 62:409-417.
 • 35. Casey D.E., Haupt D.W., Newcomer J.W. i wsp.: Wzrost masy ciała i zaburzenia metaboliczne spowodowane neuroleptykami: wpływ na zwiększoną śmiertelność chorych na schizofrenię. J. Clin. Psychiatry 2004; 65 supl. 7: 4-18.
 • 36. Haddad P.: Weight change with atypical antipsychotics in the treatment of schizophrenia. J. Psychopharmacol. 2005; 19 (6 supl.): 16-27.
 • 37. Casey D.E., Shepherd P.: Weight gain and glucose metabolism with atypical antipsychotics. Presented at the 152th American Psychiatric Association Meeting. Washington, DC 1999; Abstract 618.
 • 38. Baptista T., Lacruz A., Paez X. i wsp.: The antipsychotic drug sulpiride does not affect bodyweight in male rats. Is insulin resistance involved? Eur. J. Pharmacol. 2002; 447: 91-98.
 • 39. Koga M.: Clinical factors related to gains in body mass index (BMI) among patients under long-term antipsychotic treatment. Seishin Shinkeigaku Zasshi 2003; 105: 473-488.
 • 40. Sachs G.S., Guille C.: Weight gain associated with use of psychotropic medications. J. Clin. Psychiatry 1999; 60 supl. 21: 16-19.
 • 41. O’Keefe C.D., Noordsy D.L., Liss T.B., Weiss H.: Reversal of antipsychotic-associated weight gain. J. Clin. Psychiatry 2003; 64: 907-912.
 • 42. Gothelf D., Falk B., Singer P i wsp.: Weight gain associated with increased food intake and low habitual activity levels in male adolescent schizophrenic inpatients treated with olanzapine. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 1055-1057.
 • 43. Baptista T, Beaulieu S.: Are leptin and cytokines involved in body weight gain during treatment with antipsychotic drugs? Can. J. Psychiatry 2002; 47: 742-749.
 • 44. Henderson D.C., Cagliero E., Copeland P.M. i wsp.: Glucose metabolism in patients with schizophrenia treated with atypical antipsychotics agents: a frequently sampled intravenous glucose tolerance test and minimal model analysis. Arch. Gen. Psychiatry 2005; 62: 19-28.
 • 45. Cohen D.: Atypical antipsychotics and new onset diabetes mellitus. An overview of the literature. Pharmacopsychiatry 2004;37:1-11.
 • 46. Melkersson K., Dahl M.L.: Adverse metabolic effects associated with atypical antipsychotics: literature review and clinical implications. Drugs 2004; 64: 701-723.
 • 47. Kinon B.J., Basson B.R., Gilmore J.A., Tollefson G.D.: Long-term olanzapine treatment: weight change and weight-related health factors in schizophrenia. J. Clin. Psychiatry 2001; 62: 92-100.
 • 48. Kinon B.J., Kaiser C.J., Ahmed S. i wsp.: Association between early and rapid weight gain and change in weight over one year of olanzapine therapy in patients with schizophrenia and related disorders. J. Clin. Psychopharmacol. 2005; 25: 255-258.
 • 49. McIntyre R.S., Mancini D.A., Basile VS.: Mechanisms of antipsychotic-induced weight gain. J. Clin. Psychiatry 2001: 62 supl. 23: 23-29.
 • 50. Green A.I., Patel J.K., Goisman R.M. i wsp.: Weight gain from novel antipsychotic drugs: need for action. Gen. Hosp. Psychiatry 2000; 22: 224-235.
 • 51. Dunayevich E., Sethuraman G., Wei H. i wsp.: Olanzapine dose and weight gain. 18th Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, 2005, Amsterdam (supported by funding from Eli Lilly and Co.).
 • 52. Cohen JA, Perel J.M.: Adolescent weight loss during treatment with olanzapine. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2004; 14: 617-620.
 • 53. Osser D.N., Najarian D.M., Dufresne R.L.: Olanzapine increases weight and serum triglyceride levels. J. Clin. Psychiatry 1999; 60: 767-770.
 • 54. Wetterling T: Hyperlipidemia - side-effect of “atypical” neuroleptics? Fortschr. Neurol. Psychiatr. 2003; 71: 535-540.
 • 55. Meyer J.M.: Novel antipsychotics and severe hyperlipidemia. J. Clin. Psychopharmacol. 2001; 21: 369-374.
 • 56. Melkersson K.I., Hulting A.L., Brismar K.E.: Elevated levels of insulin, leptin, and blood lipids in olanzapine-treated patients with schizophrenia or related psychoses. J. Clin. Psychiatry 2000; 61: 742-749.
 • 57. Domon S.E., Webber J.C.: Hyperglycemia and hypertriglyceridemia secondary to olanzapine. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2001; 11: 285-288.
 • 58. Meyer J.M.: A retrospective comparison of weight, lipid, and glucose changes between risperidone- and olanzapine-treated inpatients: metabolic outcomes after 1 year. J. Clin. Psychiatry 2002; 63: 425-433.
 • 59. Fertig M.K., Brooks VG., Shelton PS., English C.W: Hyperglycemia associated with olanzapine. J. Clin. Psychiatry 1998; 59: 687-689.
 • 60. Newcomer J.W, HauptD.W, Melson A.K. iwsp.: Fasting plasma lipids, glucose and insulin, and C-reactive protein are related to adiposity in schizophrenia patients and controls. Abst. Soc. Neurosci. 2002; 895: 16.
 • 61. Kraus T., Haack M., Schuld A. i wsp.: Body weight and leptin plasma levels during treatment with antipsychotic drugs. Am. J. Psychiatry 1999; 156: 312-314.
 • 62. Atmaca M., Kuloglu M., Tezcan E., Ustundag B.: Serum leptin and triglyceride levels in patients on treatment with atypical antipsychotics. J. Clin. Psychiatry 2003; 64: 598-604.
 • 63. Albaugh VL., Henry C.R., Bello N.T. i wsp.: Hormonal and metabolic effects of olanzapine and clozapine related to body weight in rodents. Obesity (Silver Spring) 2006; 14: 36-51.
 • 64. Melkersson K.I., Hulting A.L.: Insulin and leptin levels in patients with schizophrenia or related psychoses - a comparison between different antipsychotic agents. Psychopharmacology (Berl.) 2001; 154: 205-212.
 • 65. Schuld A., Kraus T., Haack M. i wsp.: Plasma levels of cytokines and soluble cytokine receptors during treatment with olanzapine. Schizophr. Res. 2000; 43: 164-166.
 • 66. Murashita M., Kusumi I., Inoue T. i wsp.: Olanzapine increases plasma ghrelin level in patients with schizophrenia. Psychoneuroendocrinology 2005; 30: 106-110.
 • 67. Togo T., Hasegawa K., Miura S. i wsp.: Serum ghrelin concentrations in patients receiving olanzapine or risperidone. Psychopharmacology (Berl.) 2004; 172: 230-232.
 • 68. Hosojima H., Togo T., Odawara T. i wsp.: Early effects of olanzapine on serum levels of ghrelin, adiponectin and lep-tin in patients with schizophrenia. J. Psychopharmacol. 2006; 20: 75-79.
 • 69. Birkas K.D., Palik E., Faludi G., Cseh K.: Possible connection between ghrelin, resistin and TNF-a levels and the metabolic syndrome caused by atypical antipsychotics. Neuropsychopharmacol. Hung. 2005; 7: 132-139.
 • 70. Palik E., Birkas K.D., Faludi G. i wsp.: Correlation of serum ghrelin levels with body mass index and carbohydrate metabolism in patients treated with atypical antipsychotics. Diabetes Res. Clin. Pract. 2005; 68 (supl. 1): S60-S64.
 • 71. Fadel J., Bubser M., Deutch A.Y.: Differential activation of orexin neurons by antipsychotic drugs associated with weight gain. J. Neurosci. 2002; 22: 6742-6746.
 • 72. Henderson D.C., Cagliero E., Gray C. i wsp.: Clozapine, diabetes mellitus, weight gain, and lipid abnormalities: a five-year naturalistic study. Am. J. Psychiatry 2000; 157: 975-981.
 • 73. Hong C.J., Lin C.H., Yu Y.W. i wsp.: Genetic variants of the serotonin system and weight change during clozapine treatment. Pharmacogenetics 2001; 11: 265-268.
 • 74. Baptista T: Body weight gain induced by antipsychotic drugs: mechanisms and management. Acta Psychiatr. Scand. 1999; 100: 3-16.
 • 75. Procyshyn R.M., Kennedy N.B., Marriage S., Wasan K.M.: Plasma protein and lipoprotein disturbation of clozapine. Am. J. Psychiatry 2001; 158: 949-951.
 • 76. Herran A., Garcia-Unzueta M.T., Amado J.A. i wsp.: Effects of long-term treatment with antipsychotics on serum leptin levels. Br. J. Psychiatry 2001; 179: 59-62.
 • 77. Reinstein M.J., Sirotovskaya L.A., Jones L.E. i wsp.: Effect of clozapine-quetiapine combination therapy on weight gain and glycaemic control. Preliminary findings. Clin. Drug Invest. 1999; 18: 99-104.
 • 78. Fontaine K.R., Heo M., Harrigan E.P. i wsp.: Estimating the consequences of anti-psychotic induced weight gain on health and mortality rate. Psychiatry Res. 2001; 101: 277-288.
 • 79. Martin A., Landau J., Leebens P i wsp.: Risperidone-associated weight gain in children and adolescents: a retrospective chart review. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2000; 10: 259-268.
 • 80. Buitelaar J.K.: Open-label treatment with risperidone of 26 psychiatrically-hospitalized children and adolescents with mixed diagnoses and aggressive behavior. J. Child Adolesc. Psychopharmacol. 2000; 10: 19-26.
 • 81. Allison D.B., Casey D.E.: Antipsychotic-induced weight gain: a review of the literature. J. Clin. Psychiatry 2001; 62 supl. 7: 22-31.
 • 82. McQuade R.D., Stock E., Marcus R. i wsp.: A comparison of weight change during treatment with olanzapine or aripiprazole: results from a randomized, double-blind study. J. Clin. Psychiatry 2004; 65 supl. 18: 47-56.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-15571d01-f8cf-4a59-a48a-4d45a40dd91f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.