PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 55 | 446–450
Article title

Żebro dwudzielne – diagnostyka z wykorzystaniem ultrasonografii. Opis przypadku

Content
Title variants
EN
Bifid rib – usefulness of chest ultrasound. A case report
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania ultrasonografi i w diagnostyce anomalii
rozwojowej żeber pod postacią żebra dwudzielnego. Żebro dwudzielne jest sporadycznie
występującą anomalią rozwojową żeber. Manifestuje się jako guz ściany klatki
piersiowej. Zmiany te wykrywane są w rutynowym badaniu fi zykalnym lub na zdjęciu
rentgenowskim klatki piersiowej, często wykonywanym z innego powodu. Ogólna liczba
przypadków żebra dwudzielnego szacowana jest na 0,15–3,4% (średnio 2%) populacji,
co odpowiada około 20% wad wrodzonych żeber. Zmiana ta najczęściej występuje jednostronnie.
Przedstawione przypadki są w dostępnym piśmiennictwie pierwszymi obrazami
zdwojonych żeber u dzieci w badaniu ultrasonografi cznym.
PL
The paper presents the possibility of using ultrasonography in the diagnosis of a congenital
rib anomaly in the form of bifi d rib. Bifi d rib is a rare congenital abnormality
of anterior chest wall. It manifests as a chest “lump.” Such lesions are detected during
a routine physical examination or chest X-ray which is often performed for other reasons.
The overall prevalence of bifi d rib is estimated at 0.15% to 3.4% (mean 2%) and it
accounts for approximately 20% of all congenital rib anomalies. It is usually an unilateral
lesion. The cases presented herein constitute the fi rst pediatric cases in the available
literature in which bifi d rib anomaly was visualized by ultrasound examination.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
55
Pages
446–450
Physical description
Contributors
  • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
  • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
author
  • Pracownia Diagnostyki Ultrasonograficznej i Biopsyjnej, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska
References
  • 1. Glass RB, Norton KI, Mitre SA, Kang E: Pediatric ribs: a spectrum of abnormalities. Radiographics 2002; 22: 87–104.
  • 2. Charles I, Scott J: Pectoral girdle, spine, ribs, and pelvic girdle. In: Stevenson RE, Hall JG, Goodmann RM (eds.): Human Malformations and Related Anomalies. Vol. 2, Oxford University Press, New York 1993: 655–697.
  • 3. Kupeli E, Ulubay G: Bony bridge of a bifi d rib. Cleve Clin J Med 2010; 77: 232–233.
  • 4. Osawa T, Sasaki T, Matsumoto Y, Tsukamoto A, Onodera M, Nara E et al.: Bifi d ribs observed in the third and the fourth ribs. Kaibogaku Zasshi 1998; 73: 633–635.
  • 5. Gorlin RJ, Goltz RW: Multiple nevoid basal-cell epithelioma, jaw cysts and bifi d rib. A syndrome. N Engl J Med 1960; 262: 908–912.
  • 6. Crutchfi eld CE, Geiger J, Gorlin RJ, Ahmed I: What syndrome is this? Pediatr Dermatol 2000; 17: 484–486.
  • 7. Bakaeen G, Rajab LD, Sawair FA, Hamdan MA, Dallal ND: Nevoid basal cell carcinoma syndrome: a review of the literature and a report of a case. Int J Paediatr Dent 2004; 14: 279–287.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-113852e7-5fa1-45a2-a97f-5ffa63af782b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.