PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 4 | 290-295
Article title

Wpływ leków przeciwpsychotycznych na występowanie zespołu metabolicznego

Content
Title variants
EN
Effects of antipsychotic drugs on the occurrence of metabolic syndrome
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Metabolic syndrome is a group of concomitant disorders that increase the risk of heart attack, stroke and diabetes. In Europe metabolic syndrome is defined using the IDF (International Diabetes Federation) criteria. According to these criteria, metabolic syndrome is the co-occurrence of abdominal (central, visceral) obesity, defined as abdomen circumference ≥80 cm in women and ≥94 cm in men plus two out of four criteria: 1) level of triglycerides >1.7 mmol/l (150 mg/dl) or treatment of triglyceridemia; 2) level of HDL cholesterol <1.0 mmol/l (40 mg/dl) in men and <1.3 mmol/l (50 mg/dl) in women or treatment of this disorder; 3) systolic blood pressure ≥130 mm Hg or diastolic blood pressure ≥85 mm Hg or treatment of previously diagnosed hypertension; 4) fasting plasma glucose ≥5.6 mmol/l (100 mg/dl) or treatment of previously diagnosed type 2 diabetes. Metabolic syndrome is 2–3 times more frequent in patients receiving antipsychotics. The presence of metabolic syndrome is associated with a 2–3 fold increased risk of death due to cardiovascular complications. Almost all antipsychotics increase the risk of metabolic syndrome and the greatest risk is that due to the most effective drugs (clozapine, olanzapine). In most cases metabolic complications of antipsychotic treatment is treatment-induced increase of appetite and weight gain, while for certain medications these complications may develop as a direct effect of antipsychotics. The vast majority of patients do not receive a proper treatment of metabolic disorders. Available treatment options for drug-induced weight gain are not very effective and very rarely used.
PL
Zespół metaboliczny to zbiór współwystępujących zaburzeń, które zwiększają ryzyko zawału serca, udaru i cukrzycy. W Europie do oceny zespołu metabolicznego stosuje się kryteria International Diabetes Federation. Zgodnie z nimi zespół metaboliczny to współobecność otyłości brzusznej (trzewnej, centralnej), zdefiniowanej jako obwód talii ≥80 cm u Europejek i ≥94 cm u Europejczyków, oraz dwóch spośród następujących czynników: 1) stężenia trójglicerydów >1,7 mmol/l (150 mg/dl) lub leczenia triglicerydemii; 2) stężenia cholesterolu frakcji HDL <1,0 mmol/l (40 mg/dl) u mężczyzn i <1,3 mmol/l (50 mg/dl) u kobiet lub leczenia tego zaburzenia lipidowego; 3) ciśnienia tętniczego skurczowego ≥130 mm Hg bądź rozkurczowego ≥85 mm Hg lub leczenia wcześniej rozpoznanego nadciśnienia; 4) stężenia glukozy w osoczu na czczo ≥5,6 mmol/l (100 mg/dl) lub rozpoznanej wcześniej cukrzycy typu 2. Zespół metaboliczny występuje 2–3-krotnie częściej u pacjentów otrzymujących leki przeciwpsychotyczne. Obecność zespołu metabolicznego wiąże się z 2–3-krotnie większym ryzykiem zgonu z powodu powikłań sercowo-naczyniowych. Niemal wszystkie leki przeciwpsychotyczne podnoszą ryzyko wystąpienia zespołu metabolicznego; dotyczy to w szczególności leków najskuteczniej działających (klozapina, olanzapina). Punktem wyjścia metabolicznych powikłań leczenia przeciwpsychotycznego jest wzrost łaknienia indukowany leczeniem, prowadzący do przyrostu masy ciała; powikłania te mogą się rozwijać wskutek bezpośredniego działania leków. Zdecydowana większość pacjentów nie otrzymuje właściwego leczenia zaburzeń metabolicznych. W przypadku polekowego przyrostu masy ciała dostępne opcje terapeutyczne są mało skuteczne i zbyt rzadko stosowane.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
4
Pages
290-295
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
References
 • 1. Reaven G.M.: Banting lecture 1988. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988; 37: 1595-1607.
 • 2. Alberti K.G., Zimmet P., Shaw J.: Metabolic syndrome - a new world-wide definition. A Consensus Statement from the International Diabetes Federation. Diabet. Med. 2006; 23: 469-480.
 • 3. Szurkowska M., Szafraniec K., Gilis-Januszewska A. i wsp.: [Prevalence of the metabolic syndrome and its components in adult inhabitants of Krakow]. Przegl. Lek. 2006; 63: 733-737.
 • 4. Mitchell A.J., Vancampfort D., De Herdt A. i wsp.: Is the prevalence of metabolic syndrome and metabolic abnormalities increased in early schizophrenia? A comparative meta-analysis of first episode, untreated and treated patients. Schizophr. Bull. 2013; 39: 295-305.
 • 5. Teixeira P.J., Rocha F.L.: The prevalence of metabolic syndrome among psychiatric inpatients in Brazil. Rev. Bras. Psiquiatr. 2007; 29: 330-336.
 • 6. Wysokiński A., Kowman M., Kłoszewska I.: The prevalence of metabolic syndrome and Framingham cardiovascular risk scores in adult inpatients taking antipsychotics - a retrospective medical records review. Psychiatr. Danub. 2012; 24: 314-322.
 • 7. Wysokiński A., Kaźmierski J., Kłoszewska I.: Comparison of metabolic parameters and Framingham cardiovascular risk scores before and after in-hospital treatment with antipsychotics. Arch. Psychiatr. Psychother. 2014, 16: 21-29.
 • 8. Miranda P.J., DeFronzo R.A., Califf R.M., Guyton J.R.: Metabolic syndrome: definition, pathophysiology, and mechanisms. Am. Heart J. 2005; 149: 33-45.
 • 9. Reddy S.M., Goudie C.T., Agius M.: The metabolic syndrome in untreated schizophrenia patients: prevalence and putative mechanisms. Psychiatr. Danub. 2013; 25 supl. 2: S94-S98.
 • 10. Ko Y.K., Soh MA, Kang S.H., Lee J.I.: The prevalence of metabolic syndrome in schizophrenic patients using antipsychotics. Clin. Psychopharmacol. Neurosci. 2013; 11: 80-88.
 • 11. Wysokiński A.: Odmienności metaboliczne wieku podeszłego w kontekście leczenia przeciwpsychotycznego. Psychogeriatria Polska 2014; 11: 41-52.
 • 12. Sicras-Mainar A., Blanca-Tamayo M., Rejas-Gutierrez J., Navarro-Artieda R.: Metabolic syndrome in outpatients receiving antipsychotic therapy in routine clinical practice: a cross-sectional assessment of a primary health care database. Eur. Psychiatry 2008; 23: 100-108.
 • 13. Bak M., Fransen A., Janssen J. i wsp.: Almost all antipsychotics result in weight gain: a meta-analysis. PLoS One 2014; 9: e94112.
 • 14. Ketter T.A., Citrome L., Wang P.W. i wsp.: Treatments for bipolar disorder: can number needed to treat/harm help inform clinical decisions? Acta Psychiatr. Scand. 2011; 123: 175-189.
 • 15. Smith M., Hopkins D., Peveler R.C. i wsp.: First- v. second-generation antipsychotics and risk for diabetes in schizophrenia: systematic review and meta-analysis. Br. J. Psychiatry 2008; 192: 406-411.
 • 16. Olfson M., Marcus S.C., Corey-Lisle P. i wsp.: Hyperlipidemia following treatment with antipsychotic medications. Am. J. Psychiatry 2006; 163: 1821-1825.
 • 17. Leucht S., Cipriani A., Spineli L. i wsp.: Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis. Lancet 2013; 382: 951-962.
 • 18. Laursen T.M., Nordentoft M., Mortensen P.B.: Excess early mortality in schizophrenia. Annu. Rev. Clin. Psychol. 2014; 10: 425-448.
 • 19. Brown S., Kim M., Mitchell C., Inskip H.: Twenty-five year mortality of a community cohort with schizophrenia. Br. J. Psychiatry 2010; 196: 116-121.
 • 20. Casey D.E.: Metabolic issues and cardiovascular disease in patients with psychiatric disorders. Am. J. Med. 2005; 118 supl. 2: 15S-22S.
 • 21. Brown S., Inskip H., Barraclough B.: Causes of the excess mortality of schizophrenia. Br. J. Psychiatry 2000; 177: 212-217.
 • 22. Andreassen O.A., Djurovic S., Thompson W.K. i wsp.: Improved detection of common variants associated with schizophrenia by leveraging pleiotropy with cardiovascular-disease risk factors. Am. J. Hum. Genet. 2013; 92: 197-209.
 • 23. Usher K., Park T., Foster K.: The experience of weight gain as a result of taking second-generation antipsychotic medications: the mental health consumer perspective. J. Psychiatr. Ment. Health Nurs. 2013; 20: 801-806.
 • 24. Wysokiński A., Dzienniak M., Kłoszewska I.: Effect of metabolic abnormalities on cognitive performance and clinical symptoms in schizophrenia. Arch. Psychiatr. Psychother. 2013; 15: 13-25.
 • 25. Suttajit S., Pilakanta S.: Prevalence of metabolic syndrome and its association with depression in patients with schizophrenia. Neuropsychiatr. Dis. Treat. 2013; 9: 941-946.
 • 26. Walker A.M., Lanza L.L., Arellano F., Rothman K.J.: Mortality in current and former users of clozapine. Epidemiology 1997; 8: 671-677.
 • 27. Fontaine K.R., Heo M., Harrigan E.P. i wsp.: Estimating the consequences of anti-psychotic induced weight gain on health and mortality rate. Psychiatry Res. 2001; 101: 277-288.
 • 28. Tiihonen J., Lönnqvist J., Wahlbeck K. i wsp.: 11-year follow-up of mortality in patients with schizophrenia: a population-based cohort study (FIN11 study). Lancet 2009; 374: 620-627.
 • 29. Chadda R.K., Ramshankar P., Deb K.S., Sood M.: Metabolic syndrome in schizophrenia: Differences between antipsychotic-naive and treated patients. J. Pharmacol. Pharmacother. 2013; 4: 176-186.
 • 30. Wysokiński A., Kłoszewska I.: The role of genetic polymorphisms in antipsychotic-induced metabolic disorders. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2012; 6: 120-141.
 • 31. Misawa F., Shimizu K., Fujii Y. i wsp.: Is antipsychotic polypharmacy associated with metabolic syndrome even after adjustment for lifestyle effects?: a cross-sectional study. BMC Psychiatry 2011; 11: 118.
 • 32. Vandenberghe F., Gholam Rezaee M., Choong E. i wsp.: EPA-1389 - Predictive values of appetite and early weight increase for long-term weight variation during psychotropic treatment. Eur. Psychiatry 2014; 29 supl. 1: 1.
 • 33. Kinon B.J., Chen L., Ascher-Svanum H. i wsp.: Early response to antipsychotic drug therapy as a clinical marker of subsequent response in the treatment of schizophrenia. Neuropsychopharmacology 2010; 35: 581-590.
 • 34. Cortes B., Becker J., Mories Alvarez M.T. i wsp.: Contribution of baseline body mass index and leptin serum level to the prediction of early weight gain with atypical antipsychotics in schizophrenia. Psychiatry Clin. Neurosci. 2014; 68: 127-132.
 • 35. Saddichha S., Ameen S., Akhtar S.: Predictors of antipsychotic-induced weight gain in first-episode psychosis: conclusions from a randomized, double-blind, controlled prospective study of olanzapine, risperidone, and haloperidol. J. Clin. Psychopharmacol. 2008; 28: 27-31.
 • 36. Tirupati S., Chua L.E.: Obesity and metabolic syndrome in a psychiatric rehabilitation service. Aust. N. Z. J. Psychiatry 2007; 41: 606-610.
 • 37. Klein D.J., Cottingham E.M., Sorter M. i wsp.: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of metformin treatment of weight gain associated with initiation of atypical antipsychot-ic therapy in children and adolescents. Am. J. Psychiatry 2006; 163: 2072-2079.
 • 38. Lian J., Huang X.F., Pai N., Deng C.: Betahistine ameliorates olanzapine-induced weight gain through modulation of histaminergic, NPY and AMPK pathways. Psychoneuroendocrinology 2014; 48: 77-86.
 • 39. Tek C., Ratliff J., Reutenauer E. i wsp.: A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study of naltrexone to counteract antipsychotic-associated weight gain: proof of concept. J. Clin. Psychopharmacol. 2014; 34: 608-612.
 • 40. Narula P.K., Rehan H.S., Unni K.E., Gupta N.: Topiramate for prevention of olanzapine associated weight gain and metabolic dysfunction in schizophrenia: a double-blind, placebo-controlled trial. Schizophr. Res. 2010; 118: 218-223.
 • 41. Poyurovsky M., Isaacs I., Fuchs C. i wsp.: Attenuation of olanzapine-induced weight gain with reboxetine in patients with schizophrenia: a double-blind, placebo-controlled study. Am. J. Psychiatry 2003; 160: 297-302.
 • 42. Cavazzoni P., Tanaka Y., Roychowdhury S.M. i wsp.: Nizatidine for prevention of weight gain with olanzapine: a double-blind placebo-controlled trial. Eur. Neuropsychopharmacol. 2003; 13: 81-85.
 • 43. Maayan L., Vakhrusheva J., Correll C.U.: Effectiveness of medications used to attenuate antipsychotic-related weight gain and metabolic abnormalities: a systematic review and meta-analysis. Neuropsychopharmacology 2010; 35: 1520-1530.
 • 44. Wu R.R., Zhao J.P., Jin H. i wsp.: Lifestyle intervention and metformin for treatment of antipsychotic-induced weight gain: a randomized controlled trial. JAMA 2008; 299: 185-193.
 • 45. Ashwell M., Gunn P., Gibson S.: Waist-to-height ratio is a better screening tool than waist circumference and BMI for adult cardiometabolic risk factors: systematic review and meta-analysis. Obes. Rev. 2012; 13: 275-286.
 • 46. Wilson J.P., Kanaya A.M., Fan B., Shepherd J.A.: Ratio of trunk to leg volume as a new body shape metric for diabetes and mortality. PLoS One 2013; 8: e68716.
 • 47. Bosy-Westphal A., Booke C.A., Blocker T i wsp.: Measurement site for waist circumference affects its accuracy as an index of visceral and abdominal subcutaneous fat in a Caucasian population. J. Nutr. 2010; 140: 954-961.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-092ab202-8c44-4f8e-bb60-49a3c5b5b079
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.