Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 32 | 4 | 5-11

Article title

Assessment of the correlations between the level of physical activity and sociodemographic factors, functional capabilities and cognitive capabilities of elderly persons from south-eastern Poland

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Introduction Insufficient physical activity constitutes one of the most problematic issues in the contemporary society. Data show that seniors should take up physical activity as it considerably affects their health and quality of life. Material and method The study included 76 individuals over 60 years of age who actively participated in social life (Senior Clubs, Country Housewives' Clubs, Folk groups) in south-eastern Poland. The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), Timed Up and Go Test (TUG), Timed Up and Go Cognitive Test (TUG cog), 10-Meter Walk Test (10MWT), right and left handgrip test, Functional Chair Stand Test (FS test), Geriatric Depression Scale (GDS) and Mini Mental State Examination (MMSE) were applied in the study. Results It was revealed that male participants (p=0.001), individuals being in a relationship (p=0.02) and subjects who had never had any fractures before (p=0.02) demonstrated higher levels of physical activity. In the examined group, a higher level of physical activity significantly correlated with a higher level of muscle strength of lower limbs (p=0.32) and left handgrip strength (p=0.26), shorter time of covering the distance of 10 metres (p=-0.23) and a higher level of cognitive capabilities (p=0.29). Conclusions Physical activity depends on sociodemographic factors and correlates with functional and cognitive capabilities of seniors. Therefore, it is important to promote active lifestyle among elderly individuals and to draw attention to its positive influence on everyday functioning.

Year

Volume

32

Issue

4

Pages

5-11

Physical description

Dates

published
2019-03-20

References

 • Skubal A, Sudoł I, Ciąpała G, Ćwirlej-Sozańska A, Wiśniowska-Szurlej A, Wilmowska-Pietruszyńska A. Ocena sprawności funkcjonalnej i ryzyka upadków osób starszych z otępieniem lekkiego i średniego stopnia. Med Rev. 2016;14(4): 427-38.
 • Kaźmierczak U, Radzimińska A, Dzierżanowski M, Bułatowicz I, Strojek K, Srokowski G, et al. Korzyści z podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez osoby starsze. J Educ Health Sport. 2015;5(1):56-68.
 • Ćwirlej-Sozańska A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Wiśniowska A, Guzik A, Drużbicki M, Sozański B. Ocena mobilności, równowagi ciała oraz ryzyka złamania u osób starszych. Med Rew. 2016;14(2):134-47.
 • Tavares LR, Barbosa MR. Efficacy of group psychotherapy for geriatric depression: A systematic review. Arch Gerontol Geriat. 2018;78:71-80.
 • Eurostat Statistics Explained [Internet]. Population structure and ageing; c2018 [cited 2018 Aug 13]. Available from: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing.
 • Statistics Poland [Internet]. Warsaw; c1995-2018 [cited 2018 Aug 13] Demographic situation in Poland up to 2017. Births and fertility; [about 3 screens] Available from: http://stat.gov.pl/en/topics/population/population/demographic-situation-in-poland-up-to-2017-births-and-fertility,8,1.html.
 • Kontis V, Bennett JE, Mathers CD, Li G, Foreman K, Ezzati M. Future life expectancy in 35 industrialised countries: projections with a Bayesian model ensemble. Lancet. 2017;389(10076):1323-35.
 • Ćwirlej-Sozańska A, Wilmowska-Pietruszyńska A, Sozański B, Wiśniowska-Szurlej A. Analysis of Chronic Illnesses and Disability in a Community-Based Sample of Elderly People in South-Eastern Poland. Med Sci Monit. 2018;24:1387-96.
 • Ćwirlej-Sozańska A, Wilmowska-Pietruszyńska A. Assessment of health, functioning and disability of a population aged 60-70 in south-eastern Poland using the WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0). Ann Agr Env Med. 2018;25(1): 124-30.
 • Gębska M, Weber-Nowakowska K, Wojciechowska A, Zawarska M, Czajka N, Szafiarz A, et al. Odmienne środowiska egzystencji życiowej jako czynnik różnicujący funkcje poznawcze i czynności dnia codziennego w grupie osób powyżej 50. roku życia. Rocz PAM. 2014;60,1:93-6.
 • Eckert KG, Lange MA. Comparison of physical activity questionnaires for the elderly with the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) – an analysis of content. BMC Public Health. 2015;15:249-60.
 • Biernat E. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej – polska długa wersja. Med Sport. 2013;1(4):1-15.
 • World Health Organization [Internet] Global status report on noncommunicable diseases 2014 [updated 2014]. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/148114/9789241564854_eng.pdf?sequence=1.
 • Biernat E, Stupnicki R, Gajewski AK. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – wersja polska. Wych Fiz Sport. 2007;51(1):47-54.
 • Grzegorczyk J, Kwolek A, Wolan A, Bazarnik K. Ocena stanu emocjonalnego aktywnych seniorów. Prz Med Uniw Rzesz. 2008;1:27-33.
 • World Health Organization [Internet] Global Recommendations on Physical Activity for Health: 65 years and above [updated 2011]. Available from: http://www.who.int/dietphysicalactivity/physical-activity-recommendations-65years.pdf.
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej [Internet]. Warszawa; c2018 [cited 2018 Aug 21] Eurobarometr 472: Sport i aktywność fizyczna 2017; [about 4 screens] Available from: https://www.msit.gov.pl/pl/sport/badania-i-analizy/aktywnosc-fizyczna-spol/575,Aktywnosc-fizyczna-spoleczenstwa.html.
 • Krzepota J, Biernat E, Florkowicz B. Poziom aktywności fizycznej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku o zróżnicowanym indeksie masy ciała. Med Og Nauk Zdr. 2013;19(2):200-5.
 • Kamińska MS, Brodowski J. Ocena zagrożenia niedożywieniem pacjentów w wieku podeszłym objętych podstawową opieką zdrowotną w kontekście ryzyka upadku. Med Og Nauk Zdr. 2013;19(4):544-48.
 • Lewko J, Kamińska KM, Doroszkiewicz H, Talarska D, Sierakowska M, Krajewska-Kulak E. Ocena narażenia na upadki a wydolność funkcjonalna wśród osób starszych w środowisku zamieszkania. Probl Pielęg. 2014;22(2):159-64.
 • Shumway-Cook A, Brauer S, Woollacott M. Predicting the Probability for Falls in Community-Dwelling Older Adults Using the Timed Up & Go Test. Phys Ther. 2000;80:896-903.
 • Novaes RD, Miranda AS, Dourado VZ. Usual gait speed assessment in middle-aged and elderly Brazilian subjects. Rev Bras Fisioter. 2011;15:117-22.
 • Zasadzka E, Strzesak D, Poterska A, Trzmiel T, Pawlaczyk M. Siła uścisku ręki u osób po 65 roku życia. Geriatria. 2017;11:117-22.
 • Mętel S, Kwiatkowska A, Głodzik J, Szczygieł E. Wykorzystanie testu Functional Strength w ocenie stanu funkcjonalnego oraz w monitorowaniu procesu rehabilitacji medycznej osób starszych. Gerontol Pol. 2012;20,4:148-54.
 • Szczepańska J, Greń G, Woźniewski M. Zaburzenia nastroju – istotny czynnik w procesie fizjoterapii osób w podeszłym wieku. Fizjoter Pol. 2008;2(4):170-8.
 • Kowalska J, Szczepańska-Gieracha J, Piątek J. Zaburzenia poznawcze i emocjonalne a długość pobytu osób starszych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym o Profilu Rehabilitacyjnym. Pszchogeraitr Pol. 2010;7(2):61-70.
 • Bujnowska-Fedak MM, Grata-Borkowska U, Sapilak BJ. Otępienie i depresja u pacjentów w podeszłym wieku w Praktyce Lekarza Rodzinnego. Fam Med Primary Care Rev. 2012;14,3:349-53.
 • Milanović Z, Pantelić S, Trajković N, Sporiš G, Kostić R, James N. Age-related decrease in physical activity and functional fitness among elderly men and women. Clin Interv Aging. 2013;8:549–56.
 • Andre N, Ferrand C, Albinet C, Audiffren M. Cognitive Strategies and Physical Activity in Older Adults: A Discriminant Analysis. J Aging Res. 2018; ID 8917535.
 • Tomioka K, Iwamoto J, Saeki K, Okamoto N. Reliability and Validity of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in Elderly Adults: The Fujiwara-kyo Study. J Epidemiol. 2011;21(6):459-65.
 • Skotnicka M, Pieszko M. Aktywność fizyczna receptą na długowieczność. Med Og Nauk Zdr. 2014;20(4):379–83.
 • Puciato D, Rozpara M, Mynarski W, Łoś A, Królikowska B. Aktywność fizyczna dorosłych mieszkańców Katowic a wybrane uwarunkowania zawodowe i społeczno-ekonomiczne. Med Pr. 2013;64(5):649–57.
 • Burton NW, Turrell G. Occupation, hours worked, and leisure-time physical activity. Prev Med. 2000;31(6):673–81.
 • Hwang A, Zhan YR, Lee WJ, Peng LN, Chen LY, Lin MH, et al. Higher Daily Physical Activities Continue to Preserve Muscle Strength After Mid-Life, But Not Muscle Mass After Age of 75. Medicine (Baltimore). 2016;95(22).
 • Albuquerquea APA, F. Borges-Silva F, Gomes da Silva Borges E, Pinto Pereira A, Dantas EHM. Physical activity: Relationship to quality of life and memory in older people. Sci Sports. 2017;32:259-65.
 • Leung P-M, Ejupi A, van Schooten KS, Aziz O, Feldman F, Mackey DC, et al. Association between Sedentary Behaviour and Physical, Cognitive, and Psychosocial Status among Older Adults in Assisted Living. Biomed Res Int. 2017; ID 9160504.
 • Reichert CL, Diogo CL, Vieira JL, Dalacorte RR. Atividade física e sintomas depressivos em idosos sul-brasileiros da comunidade. Rev Bras Psiquiatr. 2011;33(2):165-70

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.doi-10_5114_areh_2018_83389
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.