Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2019 | 8(4) | 24-29

Article title

Endoskopowa przeznosowa resekcja oponiaka guzka siodła tureckiego – opis przypadku

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Oponiaki guzka siodła tureckiego stanowią ok. 5-10% wszystkich wewnątrzczaszkowych oponiaków. Zmiany wywodzą się z guzka siodła lub bruzdy skrzyżowania wzrokowego kości klinowej. Guzy nadsiodłowe często przemieszczają skrzyżowanie wzrokowe lub nerwy wzrokowe powodując zaburzenia widzenia, które są dominującym objawem zgłaszanym przez chorych. Tradycyjnie guzki siodła tureckiego są usuwane przezczaszkowo. Jako alternatywa dla dostępów przezczaszkowych w operacjach usunięcia zmian w zakresie przedniego dołu czaszki rosnącą popularność zyskały przeznosowe operacje endoskopowe. Materiał i metody: W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z oponiakiem guzka siodła tureckiego. Wyniki: 63-letnia pacjentka diagnozowana z powodu bólu głowy, zaburzeń czucia twarzy po stronie prawej oraz ubytku pola widzenia. W badaniu okulistycznym stwierdzono dwuskroniowy ubytek pola widzenia do 10-15%. W wykonanych badaniach obrazowych stwierdzono guz wielkości 8,1x8,0mm zlokalizowany w okolicy guzka siodła tureckiego. Wykonano endoskopową operację z dostępu przezklinowego potwierdzając rozpoznanie oponiaka. W okresie pooperacyjnym zaobserwowano prawie całkowite zniesienie dolegliwości. Wnioski i dyskusja: Oponiaki guzka siodła tureckiego z wyboru leczone są chirurgicznie. Neurochirurdzy stosują dostępy przezczaszkowe, jak również poprzez współpracę z rynologiem endoskopowe operacje przezklinowe. Wybór sposobu leczenia zawsze powinien być rozpatrywany indywidualnie. Zaopatrywanie płynotoku nadal jest wyzwaniem chirurgicznym, jednak wykorzystanie naczyniowych płatów nosowo-przegrodowych (płat Hadada) znacznie zmniejszyło częstość ich występowania. Rekonwalescencja po zabiegach endoskopowych jest znacznie szybsza, a wyniki pooperacyjne zadowalające.

Year

Volume

Pages

24-29

Physical description

Dates

published
2019-10-02

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-f2408e10-4f8f-3bc3-a33f-099fedad87f4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.