Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 93 | 1 | 61-65

Article title

Biologiczne „spawanie” – nowatorska technika leczenia metaplazji przełyku

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wprowadzenie: Biologiczne „spawanie” jest kontrolowanym użyciem prądu o wysokiej częstotliwości na żywych tkankach, które prowadzi do ich zmian strukturalnych i wytworzenia ogniska koagulacji o wyjątkowych biologicznych właściwościach (wytrzymałość, wysoka elastyczność, niewrażliwość na zakażenia, stymulowanie gojenia, szybkość i jakość przewyższające zwykłe niepowikłane gojenie) [22]. Metoda ta ma zastosowanie w różnych dziedzinach chirurgii, jednakże na chwilę obecną nie ma danych dotyczących jej użycia w przypadku metaplazji przełyku (z nabłonka walcowatego, przełyk Barretta).
Cel: Celem badania była ocena biologicznego „spawania” jako opcji leczenia pacjentów z przełykiem Barretta.
Materiały i metody: Przeprowadzono jednoośrodkowy retrospektywny przegląd pacjentów z krótkim odcinkowym przełykiem Barretta i metaplazją, leczonych koagulacją plazmą argonową (APC) i „spawaniem” Patona. Następnie u chorych wykonano zabieg fundoplikacji sposobem Nissena. Pierwszorzędowym punktem końcowym było wygojenie śluzówki z patomorfologicznym potwierdzeniem ustąpienia metaplazji. Do badania włączono pacjentów z krótkim odcinkowym przełykiem Barretta C2-3M3-4 wg klasyfikacji praskiej z 2004 r. i wysokim stopniem dysplazji bez tworzenia guzków, u których występowała przepuklina rozworu przełykowego przepony (VI Światowy Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Przełyku; ISED) [23–25].
Wyniki: Do badania włączono 49 pacjentów, z których 25 było leczonych laserem APC, a 24 biologicznym spawaniem. U czterech pacjentów z grupy APC (16,0%) doszło do zwężenia przełyku, a u pięciu (20,0%) wystąpił nawrót choroby w porównaniu do braku powikłań w grupie z biologicznym spawaniem. U pacjentów leczonych biologicznym „spawaniem” szybciej dochodziło do wygojenia śluzówki i wcześniejszego wykonania fundoplikacji sposobem Nissena (średnio po 53 dniach) w porównaniu do grupy APC (średnio po 115 dniach).
Wnioski: „Spawanie” biologiczne Patona jest bezpieczną i skuteczną opcją leczenia pacjentów z metaplazją przełyku.

Year

Volume

93

Issue

1

Pages

61-65

Physical description

Dates

published
2020-04-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-8418a467-b324-3fa0-861b-e6a368375c30
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.