Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2021 | 75(2) | 34-41

Article title

Zmiany w obrazie radiologicznym po zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Przywrócenie czynności życia u pacjentów z ubytkami uzębienia w odcinku tylnym łuku zębowego górnego jest często trudne z powodu zmian wstecznych wyrostków zębodołowych i bliskości zatoki szczękowej, co skutkuje niewystarczającą ilością tkanki kostnej, potrzebnej dla umocowania implantów zębowych. Cel: Celem badania była analiza zmian grubości błony Schneidera po zabiegu podniesienia dna zatoki szczękowej (ang. lateral sinus floor augmentation; LSFA) ocenianej w obrazie stożkowej tomografii komputerowej (CBCT). Materiały i metody: Zabieg LFSA z użyciem różnych materiałów do przeszczepu kostnego przeprowadzono u 97 pacjentów operowanych w dwóch ośrodkach akademickich w okresie od 2016 r. do 2018 r. CBCT wykonano u wszystkich pacjentów przed zabiegiem, miesiąc i sześć miesięcy po zabiegu, przed przygotowaniem miejsca pod wszczep i wprowadzeniem implantów. Wyniki: W okresie przedoperacyjnym niewielkie zmiany radiologiczne w morfologii błony śluzowej obserwowano u 17,1% pacjentów. Pooperacyjne badanie CBCT we wczesnym okresie po zabiegu wykazało istotne zmniejszenie częstości obrazu bez zmian radiologicznych z 86,7% do 26,7%. Częstość miejscowego przerostu błony śluzowej wzrosła z 20,3% do 26,7%. Częstość pogrubienia śluzówki wzrosła z 7,5% do 41,7%. Sześć miesięcy po zabiegu liczba zatok bez zmian radiologicznych w obrębie błony śluzowej wzrosła do 57,8%. Zwiększyła się również częstość miejscowego przerostu błony śluzowej do 37,4%. Liczba przypadków pogrubienia śluzówki lub gromadzenia się wysięku zmniejszyły się odpowiednio do 11,8% i 5,3%. W dwóch przypadkach doszło do rozwoju przewlekłego zapalenia zatok, wymagającego reoperacji. Wnioski: Obecne restrospektywne badanie wykazało niewielkie zmiany w obrazie radiologicznym błony śluzowej zatoki szczękowej u 17,1% pacjentów poddawanych zabiegowi LSFA. We wczesnym i późnym okresie pooperacyjnym częstość zmian radiologicznych wzrosła odpowiednio do 68,5% i 47,1%. Jednakże objawy przewlekłego zapalenia zatok rozwinęły się jedynie u 19,26% pacjentów. Nie stwierdzono istotnej korelacji między częstością i nasileniem zmian radiologicznych a: wysokością pozostałej tkanki kostnej, anatomią zatoki, pierwotnym stanem błony śluzowej i rodzajem przeszczepianego materiału

Year

Volume

Pages

34-41

Physical description

Dates

published
2020-07-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-151f743d-0d4e-3bbe-bc16-3a6e848d1c7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.