Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2020 | 92(5) | 57-59

Article title

Ból w klatce piersiowej spowodowany odmą śródpiersiową jako pierwszy objaw perforacji esicy – opis przypadku

Content

Title variants

Languages of publication

Abstracts

PL
Wstęp: Ból w klatce piersiowej stanowi jeden z najczęstszych objawów, z którym pacjenci zgłaszają się do lekarza. Przyczyną tego jest obawa chorych, którzy często utożsamiają ten objaw z groźnymi chorobami, takimi jak zawał serca. Pierwotne źródło dolegliwości bólowych nie zawsze musi być umiejscowione w obrębie klatki piersiowej. Rzadkim, ale możliwym powikłaniem kolonoskopii jest perforacja okrężnicy, w wyniku której może dojść do przedostawania się wolnego gazu m.in. do śródpiersia, czemu towarzyszy ból w klatce piersiowej. Opis przypadku: Prezentujemy przypadek 78-letniej kobiety, która zgłosiła się do szpitalnego oddziału ratunkowego z bólem w klatce piersiowej, dusznością oraz bólem brzucha. Na podstawie wykonanych badań obrazowych wysunięto podejrzenie przedziurawienia zmienionej uchyłkowato esicy, powikłanego odmą śródpiersia i przestrzeni zaotrzewnowej. Przyczyną opisywanych dolegliwości było jatrogenne przedziurawienie esicy w trakcie diagnostycznej kolonoskopii, wykonywanej w trybie ambulatoryjnym kilka godzin przed zgłoszeniem się do szpitala. Chorą w trybie pilnym zakwalifikowano do laparotomii. Śródoperacyjnie w okolicy zagięcia esiczo-odbytniczego potwierdzono perforację, która była przyczyną wystąpienia odmy zaotrzewnowej i śródpiersiowej z rozedmą okolicy bocznej szyi po stronie prawej. Nie stwierdzono płynu oraz treści jelitowej w jamie brzusznej. Wykonano resekcję esicy oraz górnej części odbytnicy z zespoleniem pomiędzy zstępnicą a odbytnicą techniką double-stapling. Pacjentkę wypisano do domu w stanie dobrym w 7. dobie pooperacyjnej. Wnioski: Kolonoskopia jest procedurą diagnostyczno-leczniczą, którą uważa się za stosunkowo bezpieczną, lecz niesie za sobą również powikłania, takie jak krwawienie bądź przedziurawienie jelita grubego. Choroba uchyłkowa jest schorzeniem powszechnym i najczęściej dotyczy esicy. W miejscach najsłabszego oporu, w wyniku zwiększonego ciśnienia śródbrzusznego, dochodzi do powstania uchyłków, które stanowią dodatkowy czynnik ryzyka perforacji podczas kolonoskopii. Ważne jest to, aby pamiętać o możliwej, różnej prezentacji klinicznej perforacji przewodu pokarmowego, która może ujawniać się również jako ból w klatce piersiowej. Dzięki wczesnej diagnozie i leczeniu operacyjnemu można uniknąć niebezpiecznych dla życia powikłań związanych z rozwojem odmy.

Year

Volume

Pages

57-59

Physical description

Dates

published
2019-08-12

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ceon.element-0d61e4e7-06d5-3f65-854e-2088f8063f35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.