PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2016 | 65 | 2 | 217-225
Article title

Kisspeptyna - peptyd o wielu obliczach

Content
Title variants
EN
Kisspeptin - a multifunctional peptide
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Jeszcze dekadę temu metastatyna, znana ze swojej roli w zapobieganiu powstawania przerzutów nowotworowych, dziś w swojej nowej odsłonie, jako kisspeptyna, rewolucjonizuje badania z zakresu biologii rozrodu. Kisspeptyna kryjąca pod swą nazwą grupę peptydów (o długości 10-54 aminokwasów), coraz silniej zaznacza swoją rolę w procesach dojrzewania płciowego i rozmnażania oraz stanów patologicznych, takich jak otyłość oraz cukrzyca, w których dochodzi do deregulacji osi podwzgórze-przysadka mózgowa-gonady (PPG). Obie jednostki chorobowe zostały uznane przez Światową Organizację Zdrowia za choroby cywilizacyjne i są jednym z poważniejszych wyzwań stojących przed współczesną medycyną. Z uwagi na epidemię otyłości (w Stanach Zjednoczonych jest to już problemem co trzeciego mieszkańca), coraz częściej zwraca się uwagę na korelację między podwyższoną masą ciała a zaburzeniami funkcji rozrodczych. Ponadto otyłość może w konsekwencji przyczynić się do rozwoju cukrzycy typu 2. W przypadkach obu tych schorzeń udowodniono terapeutyczny wpływ kisspeptyny. Z uwagi na to, że peptyd ten jest obecny nie tylko u ludzi, ale również u wielu innych gatunków (ryby, płazy, ptaki, ssaki) istnieje możliwość wykorzystywania licznych modeli zwierzęcych w badaniach nad kisspeptyną. Stąd też można się spodziewać dalszego poszerzania spektrum badań, zwłaszcza, iż najnowsze doniesienia pokazują, że kisspeptyna nie działa sama, ale "współpracuje" z neurokininą B (NKB) oraz dynorfiną (DYN). Niniejszy artykuł prezentuje dane wskazujące na to, że peptyd ten ma duże znaczenie w terapii zaburzeń funkcji rozrodczych u ludzi, w tym również u pacjentów z otyłością i cukrzycą.
EN
Only a decade ago metastin was known for its role in preventing metastasis. In 2003 this peptide was rediscovered as a group of peptides (10-54 amino acids in length) called kisspeptin, which are revolutionizing the field of reproductive biology. Kisspeptin plays a crucial role in regulation of puberty and other reproductive functions as well as pathological conditions, such as obesity and diabetes type 1 and 2, where there occur deregulation of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis. As obesity and diabetes spread throughout the globe, the World Health Organization recognized both diseases as the major public health problems. In the United States, the obesity is already a serious health concern for one in three inhabitants. Thus, more attention is being paid to the correlation between increased body weight and impaired reproductive functions. Obesity is now dramatically on the rise and is a major risk factor for a number of chronic diseases, including diabetes. The accumulated so far evidence indicates that in the case of obesity and diabetes kisspeptin exhibits therapeutic effects on regulation of reproductive functions. Presence of kisspeptin peptides also in many other species (fish, amphibians, birds and mammals) allows the use of a variety of animal models. One can therefore expect further widening of the scope of experimental studies, especially since it has been shown recently that kisspeptin does not work alone, but cooperates with neurokinin B and dynorphin.
Journal
Year
Volume
65
Issue
2
Pages
217-225
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Studenckie Koło Naukowe Zootechników i Biologów, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wołyńska 33, 60-637 Poznań, Polska
 • Student's Association of Zootechnicians and Biologists, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Poznan University of Life Sciences, Wolynska 33, 60-637 Poznan, Poland
author
 • Pracownia Neurobiologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań, Polska
 • Laboratory of Neurobiology, Institute of Zoology, Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan, Poland
 • Pracownia Neurobiologii, Instytut Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznań, Polska
 • Laboratory of Neurobiology, Institute of Zoology, Poznan University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan, Poland
References
 • Ahmed M. L., Ong K. K., Dunger D. B., 2009. Childhood obesity and the timing of puberty. Trends Endocrinol. 20, 237-242.
 • Allan C. A., Mclachlan R. I., 2010. Androgens and obesity. Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes. Obes. 17, 224-232.
 • Allan C. A., Strauss B. J., Burger H. G., Forbes, Elise A., Mclachlan R. I., 2006. The association between obesity and the diagnosis of androgen deficiency in symptomatic ageing men. Med. J. Aust. 185, 424.
 • Aronne L. J., 2002. Classification of obesity and assessment of obesity-related health risks. Obes. Res. 10, 105-115.
 • Berghöfer A., Pischon T., Reinhold T., Apovian C. M., Sharma A. M., Willich S. N., 2008. Obesity prevalence from a European perspective: a systematic review. BMC Publ. Health 8, 200.
 • Bray G. A., 1997. Obesity and reproduction. Hum. Reprod. 12 (Suppl 1), 26-32.
 • Bray G. A., Popkin B. M., 1998. Dietary fat intake does affect obesity! Am. J. Clin. Nutr. 68, 1157-1173.
 • Brown R. E., Imran S. A., Ur E., Wilkinson M., 2008. KiSS-1 mRNA in adipose tissue is regulated by sex hormones and food intake. Mol. Cell. Endocrinol. 281, 64-72.
 • Burgus R., Butcher M., Amoss M., Ling N., Monahan M., Rivier J., Fellows R., Blackwell R., Vale W., Guillemin R., 1972. Primary structure of the ovine hypothalamic luteinizing hormone-releasing factor (LRF). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 69, 278-282.
 • Castellano,J. M., Navarro, V. M., Roa J., Pineda R., Sanchez-Garrido M. A., Garcia-Galiano D., Vigo E., Dieguez C, Aguilar E., Pinilla L., Tena-Sempere M., 2009. Alterations in hypothalamic KiSS-1 system in experimental diabetes: early changes and functional consequences. Endocrinology 150, 784-794.
 • Consultation Who, 1999. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications (cz. 1). World Health Organization, Dep. Of Noncommunicable Disease Surveillance, Geneva.
 • Corona G., Mannucci E., Forti G., Maggi M., 2009. Following the common association between testosterone deficiency and diabetes mellitus, can testosterone be regarded as a new therapy for diabetes? Int. J. Androl. 32, 431-441.
 • De Roux N., Genin E., Carel J. C., Matsuda F., Chaussain J. L., Milgrom E., 2003. Hypogonadotropic hypogonadism due to loss of function of the KiSS1-derived peptide receptor GPR54. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100, 10972-10976.
 • Dhar D. K., Naora H., Kubota H., Maruyama R., Yoshimura H., Tonomoto Y., Tachibana M., Ono T., Otani H., Nagasue N., 2004. Downregulation of KiSS-1 expression is responsible for tumor invasion and worse prognosis in gastric carcinoma. Int. J. Cancer. 111, 868-872.
 • Dhillo W. S., Chaudhri O. B., Patterson M., Thompson E. L., Murphy K. G., Badman M. K., Mcgowan B. M., Amber V., Patel S., Ghatei M. A., Bloom S. R., 2005. Kisspeptin-54 stimulates the hypothalamic-pituitary gonadal axis in human males. J. Clin. Endocrinol. Metab. 90, 6609-6615.
 • Dudek M., Kołodziejski P. A., Pruszyńska-Oszmałek E., Sassek M., Ziarniak K., Nowak K. W., Sliwowska J. H., 2016. Effects of high-fat diet-induced obesity and diabetes on Kiss1 and GPR54 expression in the hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG) axis and peripheral organs (fat, pancreas and liver) in male rats. Neuropeptides 56, 41-49.
 • Dunaif A., 1997. Insulin resistance and the polycystic ovary syndrome: mechanism and implications for pathogenesis. Endocr. Rev. 18, 774-800.
 • Ehrmann D. A., Liljenquist D. R., Kasza K., Azziz R., Legro R. S., Ghazzi M. N., 2006. Prevalence and predictors of the metabolic syndrome in women with polycystic ovary syndrome. J. Clin. Endocrinol. Metab. 91, 48-53.
 • Estrada K. M., Clay C. M., Pompolo S., Smith J. T., Clarke I. J., 2006. Elevated KiSS-1 expression in the arcuate nucleus prior to the cyclic preovulatory gonadotrophin-releasing hormone/lutenising hormone surge in the ewe suggests a stimulatory role for kisspeptin in oestrogen-positive feedback. J. Neuroendocrinol. 18, 806-809.
 • Evans D. J., Hoffmann R. G., Kalkhoff R. K., Kissebah A. H., 1983. Relationship of androgenic activity to body fat topography, fat cell morphology, and metabolic aberrations in premenopausal women. J. Clin. Endocrinol. Metab. 57, 304-310.
 • García-Galiano D., Pinilla L., Tena-Sempere M., 2012. Sex steroids and the control of the Kiss1 system: developmental roles and major regulatory actions. J. Neuroendocrinol. 24, 22-33.
 • Gottsch M. L., Clifton D. K, Steiner R. A., 2006. Kisspepeptin-GPR54 signaling in the neuroendocrine reproductive axis. Mol. Cell. Endocrinol. 254-255, 91-96.
 • Grossmann M. T., Panagiotopoulos M. C., Sharpe S., Macisaac K., Clarke S., Zajac J. D., Jerums G., 2008. Low testosterone levels are common and associated with insulin resistance in men with diabetes. J. Clin. Endocrinol. Metab. 93, 1834-1840.
 • Hammes A., Andreassen T. K., Spoelgen R., Raila J., Hubner N., Schulz H., Metzger J., Schweigert F. J., Luppa P. B., Nykjaer A., 2005. Role of endocytosis in cellular uptake of sex steroids. Cell 122, 751-762.
 • Hill J. W., Elmquist J. K., Elias C. F., 2008. Hypothalamic pathways linking energy balance and reproduction. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 294, 827-832.
 • Himelein M. J., Thatcher S. S., 2006. Polycystic ovary syndrome and mental health: a review. Obstet. Gynecol. Surv. 61, 723-732.
 • Hrabovszky E., Ciofi P., Vida B., Horvath M. C., Keller E., Caraty A., Bloom S. R., Ghatei M. A., Dhillo W. S., Liposits Z., Kallo I., 2010. The kisspeptin system of the human hypothalamus: sexual dimorphism and relationship with gonadotropin-releasing hormone and neurokinin B neurons. Eur. J. Neurosci. 31, 1984-1998.
 • Hunter K. W., Crawford N. P. S., Alsarraj J., 2008. Mechanisms of metastasis. Breast Cancer Res. 10 (Suppl. 1), S2.
 • Ikeguchi M., Yamaguchi K., Kaibara N., 2004. Clinical significance of the loss of KiSS-1 and orphan G-protein-coupled receptor (hOT7T175) gene expression in esophageal squamous cell carcinoma. Clin. Cancer Res. 10, 1379-1383.
 • Khan N., Mukhtar H., 2010. Cancer and metastasis: prevention and treatment by green tea. Cancer Metastasis Rev. 29, 435-445.
 • Khawaja X. Z., Chattopadhyay A. K., Green I. C., 1991. Increased beta-endorphin and dynorphin concentrations in discrete hypothalamic regions of genetically obese (ob/ob) mice. Brain Res. 555, 164-168.
 • Kuohung W., Kaiser U. B., 2006. GPR54 and KiSS-1: role in the regulation of puberty and reproduction. Rev. Endocr. Metab. Disord. 7, 257-263.
 • Lee J. H., Welch D. R., 1997. Suppression of metastasis in human breast carcinoma MDA-MB-435 cells after transfection with the metastasis suppressor gene, KiSS-1. Cancer Res. 57, 2384-2387.
 • Lee J. H., Miele M. E., Hicks D. J. Phillips K. K., Trent J. M., Weissman B. E., Welch D. R., 1996. KiSS-1, a novel human malignant melanoma metastasis-suppressor gene. J. Natl. Cancer Inst. 88, 1731-1737.
 • Lehman M. N., Coolen L. M., Goodman R. L., 2010a. Minireview: kisspeptin/neurokinin B/dynorphin (KNDy) cells of the arcuate nucleus: a central node in the control of gonadotropin-releasing hormone secretion. Endocrinology. 151, 3479-3489.
 • Lehman M. N., Merkley C. M., Coolen L. M., Goodman R. L., 2010b. Anatomy of the kisspeptin neural network in mammals. Brain Res. 1364, 90-102.
 • Liang S., Yang Z. L., 2007. Expression of KiSS-1mRNA in pancreatic ductal adenocarcinoma and non-cancerous pancreatic tissues in SD rats. J. Central South Univ. Med. Sci. 32, 109-113.
 • Maheshwari A., Stofberg L., Bhattacharya S., 2007. Effect of overweight and obesity on assisted reproductive technology--a systematic review. Hum. Reprod. 13, 433-444.
 • March W. A., Moore V. M., Willson K. J., Phillips D. I., Norman R. J., Davies M. J., 2010. The prevalence of polycystic ovary syndrome in a community sample assessed under contrasting diagnostic criteria. Hum. Reprod. 25, 544-551.
 • Martin T. A., Watkins G., Jiang W. G., 2005. KiSS-1 expression in human breast cancer. Clin. Exp. Metastas. 22, 503-511.
 • Masui T., Doi R., Mori T., Toyoda E., Koizumi M., Kami K., Ito D., Peiper S. C., Broach J. R., Oishi S., Niida A., Fujii N., Imamura M., 2004. Metastin and its variant forms suppress migration of pancreatic cancer cells. Biochem. Biophys. Res. Commun. 315, 85-92.
 • Matsuzaki T., Iwasa T., Kinouchi R., Yoshida S., Murakami M., Gereltsetseg G., Ganbat Y., Kuwahara S., Yasui T., Irahara M., 2011. Fasting reduces the kiss1 mRNA levels in the caudal hypothalamus of gonadally intact adult female rats. Endocr. J. 58, 1003-1012.
 • Mikkelsen J. D., Bentsen A. H., Ansel L., Simonneaux V., Juul A., 2009. Comparison of the effects of peripherally administered kisspeptins. Regul Pept. 152, 95-100.
 • Muir A. I., Chamberlain L., Elshourbagy N. A., Michalovich D., Moore D. J., Calamari A., Szekeres P. G., Sarau H. M., Chambers J. K., Murdock P., Steplewski K., Shabon U., Miller J. E., Middleton S. E., Darker J. G., Larminie C. G., Wilson S., Bergsma D. J., Emson P., Faull R., Philpott K. L., Harrison D. C., 2001. AXOR12, a novel human G protein-coupled receptor, activated by the peptide KiSS-1. J. Biol. Chem. 276, 28969-28975.
 • Navarro V. M., Castellano J. M., Fernández-Fernández R., Barreiro M. L., Roa J., Sanchez-Criado J. E., Aguilar E., Dieguez C., Pinilla L., Tena-Sempere M., 2004. Developmental and hormonally regulated messenger ribonucleic acid expression of KiSS-1 and its putative receptor, GPR54, in rat hypothalamus and potent luteinizing hormone-releasing activity of KiSS-1 peptide. Endocrinology 145, 4565-4574.
 • Navarro V. M., Ruiz-Pino F., Sánchez-Garrido M. A., García-Galiano D., Hobbs S. J., Manfredi-Lozano M., Leon S., Sangiao-Alvarellos S., Castellano J. M., Clifton D. K., Pinilla L., Steiner R. A., Tena-Sempere M., 2012. Role of neurokinin B in the control of female puberty and its modulation by metabolic status. J. Neurosci. 32, 2388-2397.
 • Oakley A. E., Clifton D. K., Steiner R. A., 2009. Kisspeptin signaling in the brain. Endocr. Rev. 30, 713-743.
 • Ohtaki T., Shintani Y., Honda S., Matsumoto H., Hori A., Kanehashi K., Terao Y., Kumano S., Takatsu Y., Masuda Y., Ishibashi Y., Watanabe T., Asada M., Yamada T., Suenaga M., Kitada C., Usuki S., Kurokawa T., Onda H., Nishimura O., Fujino M., 2001. Metastasis suppressor gene KiSS-1 encodes peptide ligand of a G-protein-coupled receptor. Nature 411, 613-617.
 • Pasquali R., Pelusi C., Genghini S., Cacciari M., Gambineri A., 2003., Obesity and reproductive disorders in women. Hum. Reprod. 9, 359-372.
 • Pasquali R., Patton L., Gambineri A., 2007. Obesity and infertility. Curr. Opin. Endocrinol. Diabetes. Obes. 14, 482-487.
 • Quennell J. H., Howell C. S., Roa J., Augustine R. A., Grattan D. R., Anderson G. M., 2011. Leptin deficiency and diet-induced obesity reduce hypothalamic kisspeptin expression in mice. Endocrinology 152, 1541-1550.
 • Rance N. E., Krajewski S. J., Smith M. A., Cholanian M., Dacks P. A., 2010. Neurokinin B and the hypothalamic regulation of reproduction. Brain Res. 1364, 116-128.
 • Ringel M. D., Hardy E., Bernet V. J., 2002. Metastin receptor is overexpressed in papillary thyroid cancer and activates MAP kinase in thyroid cancer cells. J. Clin. Endocrinol. Metab. 87, 2399.
 • Sanchez-Carbayo M., Capodieci P., Cordon-Cardo C., 2003. Tumor suppressor role of KiSS-1 in bladder cancer: loss of KiSS-1 expression is associated with bladder cancer progression and clinical outcome. Am. J. Pathol. 162, 609-617.
 • Seidell J. C., Björntorp P., Sjöström L., Kvist H., Sannerstedt R., 1990. Visceral fat accumulation in men is positively associated with insulin, glucose, and C-peptide levels, but negatively with testosterone levels. Metabolism. 39, 897-901.
 • Seminara S. B., Messager S., Chatzidaki E. E. Thresher R. R., Acierno J. S. Jr., Shagoury J. K., Bo-Abbas Y., Kuohung W., Schwinof K. M., Hendrick A. G., Zahn D., Dixon J., Kaiser U. B., Slaugenhaupt S. A., Gusella J. F., O'rahilly S., Carlton M. B., Crowley W.F. Jr., Aparicio S. A., Colledge W. H., 2003. The GPR54 gene as a regulator of puberty. N. Engl. J. Med. 349, 1614-1627.
 • Stark A. M., Tongers K., Maass N., Mehdorn H. M., Held-Feindt J., 2005. Reduced metastasis-suppressor gene mRNA-expression in breast cancer brain metastases. J. Cancer Res. Clin. Oncol. 131, 191-198.
 • Svartberg J., Midtby M., Bonaa K. H., Sundsfjord J., Joakimsen R. M., Jorde R., 2003. The associations of age, lifestyle factors and chronic disease with testosterone in men: the Tromso Study. Eur. J. Endocrinol. 149, 145-152.
 • Svartberg J., Von Mühlen D., Sundsfjord J., Jorde R., 2004. Waist circumference and testosterone levels in community dwelling men. The Tromsø study. Eur. J. Epidemiol. 19, 657-663.
 • Vadakkadath Meethal S., Atwood C.S., 2005. The role of hypothalamic-pituitary-gonadal hormones in the normal structure and functioning of the brain. Cell Mol. Life Sci. 62, 257-270.
 • Walzem R. L., Chen S-E., 2014. Obesity-induced dysfunctions in female reproduction: lessons from birds and mammals. Adv. Nutr. Int. Rev. J. 5, 199-206.
 • Wang H., Jones J., Turner T., He Q. P., Hardy S., Grizzle W. E., Welch D. R., Yates C., 2012. Clinical and biological significance of KISS1 expression in prostate cancer. Am. J. Pathol. 180, 1170-1178.
 • Wattigney W. A., Srinivasan S. R., Chen W., Greenlund K. J., Berenson G. S., 1998. Secular trend of earlier onset of menarche with increasing obesity in black and white girls: the Bogalusa Heart Study. Ethn. Dis. 9, 181-189.
 • Who, 2014. World Health Statistics. http://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/2014/en/
 • Wu A. H., Whittemore A. S., Kolonel L N., John E. M., Gallagher, R. P., West, D. W., Hankin J.,Teh, C. Z., Dreon D. M., Paffenbarger R. S., 1995. Serum androgens and sex hormone-binding globulins in relation to lifestyle factors in older African-American, white, and Asian men in the United States and Canada. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. 4, 735-741.
 • Wu F. C., Tajar A., Pye S. R., Silman A. J., Finn J. D., O'neill T. W., Bartfai G., Casanueva F., Forti G., Giwercman A., 2008. Hypothalamic-pituitary-testicular axis disruptions in older men are differentially linked to age and modifiable risk factors: the European Male Aging Study. J. Clin. Endocrinol. Metab. 93, 2737-2745.
 • Yao H. L., Yang Z. L., Li Y. G., Liu G. W., 2007. In situ hybridization study on the expression of Kiss-1 and KAI-1 metastasis suppressor genes in gastric cancer. Chinese Journal of Gastrointestinal Surgery 10, 274-277.
 • Young J., Bouligand J., Francou B., Raffin-Sanson M. L., Gaillez S., Jeanpierre M., Grynberg M., Kamenicky P., Chanson P., Brailly-Tabard S., Guiochon-Mantel A., 2010. A TAC3 and TACR3 defects cause hypothalamic congenital hypogonadotropic hypogonadism in humans. J. Clin. Endocrinol. Metab. 95, 2287-2295.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv65p217kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.