PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 60 | 1-2 | 1-3
Article title

Co dała światu uparta polka, czyli od narodzin chemii radiacyjnej po współczesną biologię molekularną

Authors
Content
Title variants
EN
What did the adamant Pole offer to the world: from the emergence of radiation chemistry to the contemporary molecular biology.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł omawia pokrótce zasługi Marii Skłodowskiej-Curie dla nauk biologicznych. Przypomina, że przerabianie ton blendy smolistej w niezwykle prymitywnych warunkach doprowadziło do wyodrębnienia pierwszych pierwiastków radioaktywnych i zapoczątkowało powstanie chemii radiacyjnej. Wspomniany jest też mało znany osobisty udział Marii Skłodowskiej-Curie w czasie I wojny światowej w zorganizowaniu i prowadzeniu ruchomych punktów prześwietleń rannych żołnierzy. Odkrycie i badania pierwiastków radioaktywnych miało ważne konsekwencje dla nauk biologicznych XX wieku: umożliwiło zapoczątkowanie badań radiobiologicznych, radioterapię opartą na poznawaniu oddziaływań między promieniowaniem jonizującym i komórką na poziomie molekularnym oraz zastosowanie znaczników radioaktywnych, które przyczyniło się do powstania nowoczesnej biologii molekularnej.
EN
The paper briefly resumes the merits of Maria Skłodowska-Curie. It reminds the refining of several tons of pitchblende, to concentrate the radioactive components, the discovery of radioactive elements and emergence of radiation chemistry and also her initiative to use of mobile radiography units for the treatment of wounded soldiers during World War I. The main steps are listed in the development of radiation biology, radiotherapy based on understanding the interaction between ionising radiation and living cells at the molecular level and the use of radioactive markers that helped to establish the modern molecular biology.
Keywords
Journal
Year
Volume
60
Issue
1-2
Pages
1-3
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
author
  • Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Dorodna 16, 03-195 Warszawa, Polska
References
  • Bergonié J., Tribondeau L., 1906. De quelques résultats de la radiotherapie et essai de fixation d'une technique rationnelle. Compt. Rend. Acad. Sci. Paris 143, 983-985.
  • Curie P., Curie M., Bemont G., 1898. Sur une nouvelle substance fortement radioactive contenue dans la pechblende. Compt. Rend. Acad. Sci. Paris 127, 1215-1218.
  • Friedberg E.C., 2008. A brief history of the DNA repair field. Cell Research 18, 3-7.
  • Muller H. J., 1962. Studies in Genetics: The Selected Papers of H. J. Muller . Indiana University Press, Bloomington, 545-548.
  • Puck T., Marcus P.I., 1956. Action of x-rays on mammalian cells. J. Exp. Med 103, 653-666.
  • Skłodowska-Curie M., 1992. Badanie Ciał Radioaktywnych. Wydanie krytyczne w 125 rocznicę urodzin Uczonej z przedmową, komentarzami i posłowiem Józefa Hurwica. PAN, Warszawa.
  • Szumiel I., Wójcik A., 1999. Ikony, promieniowanie i łatanie DNA, czyli po co nam radiobiologia. Magazyn Gazety Wyborczej 22.7.1999, 26-28.
  • Środa, M., 2011. Bo była kobietą. Wprost 10 2011; http://www.wprost.pl/ar/234379/Bo-byla-kobieta/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.bwnjournal-article-ksv60p1kz
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.