Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2010 | 18 | 3 | 15-24

Article title

The characteristics of the relationship between patients and therapists in relaxing massage as complementary treatment - the author's own experience

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Basing on her own physiotherapeutic experience the author analyses the ontological, methodological as well as humanistic and behavioural aspects of relaxing massage as complementary treatment in the patient-therapist relationship.
PL
Opierając się na własnym doświadczeniu fizjoterapeutycznym, autorka analizuje ontologiczne, metodologiczne i humanistyczno-behawioralne aspekty masażu relaksacyjnego o charakterze oddziaływania komplementarnego w odniesieniu do relacji pacjent-terapeuta.

Publisher

Journal

Year

Volume

18

Issue

3

Pages

15-24

Physical description

Dates

published
1 - 7 - 2010
online
6 - 12 - 2010

Contributors

author
 • The Chair of Physical Culture of the Disabled, The Unit of Biological Renewal, The University of Physical Education in Wroclaw

References

 • Mikuła E., Szczotka P. Terapia, profilaktyka, relaksacja. Rehabilitacja w Praktyce, 2006, 2, 34.
 • Magiera L. Relaksacyjny masaż leczniczy. Bio-Styl, Kraków 2006.
 • Walkowska A. Życie i działalność św. Hildegardy z Bingen (1098-1179). Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne, 2005, 2, 203-231.
 • Izydorczyk B., Bieńkowska N. Obraz Ja cielesnegowybrane teoretyczne wątki rozumienia psychologicznych mechanizmów zjawiska. Cz. 1. Problemy Medycyny Rodzinnej, 2008, 10, 4, 52-58.
 • Kepner J. I. Ciało w procesie psychoterapii Gestalt. Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1991.
 • Gelso C. J., Hayes J. A. Relacja terapeutyczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 • Effken J. A. The informational basis for nursing intuition: philosophical underpinnings. Nursing Philosophy, 2007, 8, 187-200.[Crossref]
 • Biela P. Einfühlung jako dialogiczność personalizmu fenomenologicznego Edith Stein. Czasopismo Filozoficzne, 2009, 4-5, 115-135.
 • Ballard B. W. The diference for philosophy: Edith Stein and Martin Heidegger. J. Value Inq., 2007, 41, 95-105.
 • Gorczyca J. Edith Stein o intelektualistach, [w:] Conrad-Martius H., Przywara E., Strzała M. i wsp. Błogosławiona Edyta Stein, świadectwo życia i filozofii. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1989.
 • Olech A. Pojęcie jakości życia a pojęcie doświadczenia. Ruch Filozoficzny, 2008, 65, 1, 51-59.
 • Mach E. Analiza wrażeń. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Shusterman R. Somaesthetics and the revival of aesthetics. Filozofski Vestnik, 2007, 28, 2, 135-149.
 • Kulmatycki L., Szczuka E. Rola relaksacji w relacji fizjoterapeuta-pacjent. Fizjoterapia, 2007, 1, 75-84.
 • Thomson J. J., Ritenbaugh C., Nichter M. Reconsidering the placebo response from a broad antrhropological perspective. Cult. Med. Psychiatr., 2009, 33, 112-152.[Crossref]
 • Kendall-Tackett K., Klest B. Causal mechanisms and multidirectional pathways between trauma, disociation, and health. Trauma and Dissociation, 2009, 10, 129-134.
 • Anand K. J. S., Craig K. D. Nowe perspektywy w definiowaniu bólu. Rehabilitacja Medyczna, 1998, 2, 2, 72-75.
 • Alspach G. Our empathy, for a patient's pain. Critical Care Nurse, 2010, 30, 3, 11-16.[Crossref][WoS]
 • Machnacz J. Stanowisko Edyty Stein w sporze wewnątrzfenomenologicznym [w:] Tajemnica osoby ludzkiej: Antropologia Edyty Stein. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 1999.
 • Wojtyła K. Miłość i odpowiedzialność. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 • Ogłodek E., Moś D., Araszkiewicz A. Zasady kontaktu terapeutycznego lekarza z pacjentem. Zdrowie Publiczne, 2009, 119, 3, 331-334.
 • Godzińska E. Więzi międzyosobnicze, miłość, empatia, altruizm: neurobiologiczne korzenie dobra. Kosmos, 2007, 56, 1-2, 75-85.
 • Behrens K. Y. A multifaceted view of the concept of amae: reconsidering the indigenous Japanese concept of relatedness. Human Development, 2004, 47, 1-27.[Crossref]
 • Maatta S. M. Closenes and distance in the nurse-patient relation. The relevance of Edith Stein's concept of empathy. Nursing Philosophy, 2006, 7, 3-10.[Crossref]
 • Lacroix J. Historia a tajemnica. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1989.
 • Jan Paweł II. Salvici doloris. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wrocław 2001.
 • Estes C. P. Biegnąca z wilkami. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Warszawa 2009.
 • Siek S. Autopsychoterapia. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-010-0065-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.