Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 4 | 44-55

Article title

Causes for abdominal hernia in patients after hernioplasty

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
A group of patients after hernioplasty was observed and examined in this study. The research material was analysed in terms of hernias occurrence and their relationship with overweight, age, lifestyle, education level, place of residence and hard physical work. The authors also studied the relationship between post-operative complication and obesity, type of anaesthesia and the operative technique and presented methods of pre- and post-operative rehabilitation for patients subjected to hernioplasty. This study covered a group of 50 patients of the Clinic of Alimentary Tract Surgery and General Surgery of Medical University in Wroclaw, who had been operated for abdominal hernias. The group included 16 women and 34 men, aged 23 to 80 years. The results of examinations were recorded on a specially prepared examination card. The analysis of findings revealed that overweight might have a significant impact on development of abdominal hernias and that other factors such as age, lifestyle, hard physical work and education level may influence development of hernias. It was also shown that the type of anaesthesia, location and size of hernia and the operative technique applied may have impact on occurrence of post-operative complications especially in the region of the respiratory system and that concomitant diseases increase the probability of post-operative complications.
PL
Obserwacji i badaniom poddano grupę chorych operowanych z powodu przepuklin. Materił analizowano pod ką-tem występowania przepuklin i ich związku z nadwagą, wiekiem, trybem zycia, poziomem wykształcenia, miejscem zamieszkania i cięzką pracą fizyczną pacjentów. W pracy poddano takze analizie związek między występowaniem powikłań pooperacyjnych a otyłością, rodzajem znieczulenia i sposobem wykonania zabiegu operacyjnego oraz przedstawiono metody usprawniania przed- i pooperacyjnego stosowane u pacjentów poddawanych plastyce przepuklin. Badaniem objęto grupę 50 pacjentów Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej Akademii Medycznej we Wrocławiu leczonych operacyjnie z powodu przepuklin brzusznych. Grupę tę stanowiło 16 kobiet i 34 męzczyzn w wieku od 23 do 80 lat. Wyniki badań odnotowywano w specjalnie przygotowanej karcie badania zawierającej informacje ogólne i związane z tematyką badań. Analiza wyników ujawniła, ze występująca nadwaga u badanych chorych mogła mieć istotny wpływ na powstanie przepuklin brzusznych oraz ze na rozwój przepuklin, poza otyłością, mogą mieć wpływ czynniki pośrednie, takie jak wiek, tryb zycia, cięzka praca fizyczna i poziom wykształcenia. Wykazano takze, ze stosowany rodzaj znieczulenia, lokalizacja i wielkość przepukliny oraz związa-ny z tym sposób wykonania zabiegu operacyjnego mogą mieć wpływ na powstawanie powikłań pooperacyjnych, szczególnie w zakresie układu oddechowego oraz ze współistniejące choroby zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań pooperacyjnych.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

4

Pages

44-55

Physical description

Dates

published
1 - 10 - 2008
online
13 - 3 - 2010

Contributors

 • Chair and Clinic of Alimentary Tract Surgery and General Surgery, Medical University, Wroclaw
author
 • Department of Physiotherapy, Academy of Physical Education
 • Department of Physiotherapy, Academy of Physical Education
 • Chair and Clinic of Alimentary Tract Surgery and General Surgery, Medical University, Wroclaw

References

 • Góral R. Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów medycyny. Przepukliny brzuszne. PZWL, Warszawa 1987, 469-484.
 • Grzebieniak Z. Zarys chirurgii. AM, Wrocław 2002, 249-258.
 • Gurer A. i in. Uncommon content in groin hernia sac. Hernia, 2006, 10, 2, 152-155.[PubMed][Crossref]
 • Karoń J. i in. Przepukliny brzuszne z ostrego dyzuru. Przegląd Chirurgiczny, 1998, 70, 10, 1058-1061.
 • Kuś H., Mackiewicz Z. Przepukliny brzuszne. PZWL, Warszawa 1997, 76-148.
 • Prywiński S., Mackiewicz Z. Przepukliny brzuszne. Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego, 2005, 225-233.
 • Alani A. i in. Prospective study on the presentation and outcome of patients with an acute hernia. Hernia, 2005, 10, 1, 62-65.
 • Jarrelly E., Carabasi R. A. Przepukliny. Chirurgia. Urban & Partner, Wrocław 1997, 52-56.
 • Kamiński B., Kübler A. Anestezjologia i intensywna terapia. PZWL, Warszawa 2002, 125-126, 145-147.
 • Garstka J. Znieczulenie przewodowe. PZWL, Warszawa 1992, 28-29.
 • Mackiewicz Z. Przepukliny brzuszne. Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego, 1996, 255-260.
 • Mackiewicz Z., Prywiński S. Przepukliny brzuszne. Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego, 1997, 228-231.
 • Mackiewicz Z., Prywiński S. Przepukliny brzuszne. Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego, 1998, 217-222.
 • Mackiewicz Z., Prywiński S. Przepukliny brzuszne. Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego, 1999, 231-242.
 • Mackiewicz Z., Prywiński S. Przepukliny brzuszne. Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego, 2000, 242-250.
 • Mackiewicz Z., Prywiński S. Przepukliny brzuszne. Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego, 2001, 246-258.
 • Mackiewicz Z., Prywiński S. Przepukliny brzuszne. Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego, 2003, 267-287.
 • Mackiewicz Z., Prywiński S. Przepukliny brzuszne. Przegląd Piśmiennictwa Chirurgicznego, 2004, 241-258.
 • Arribas D. i in. Incidente of incisional herinia following vertical banded gastroplasty. Hernia, 2004, 8, 135-137.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0045-4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.