Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results

Journal

2008 | 16 | 1 | 41-45

Article title

Evaluation of precise motor skills of a hand in elderly women representing different levels of physical activity

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The ability to perform exact and precise manual movements plays a crucial role in each man's everyday life often deciding about his/her professional career. The aim of the work is the evaluation of precise motor skills of a hand in elderly women representing different levels of locomotor activity. The investigation comprised 153 students from the University of the Third Age in Wroclaw (35 elderly women with the higher level of activity and 118 elderly women with the lower level of motor activity). In the study on precise motor movements of a hand, the MLS test from the panel of the Vienna Test System was used. The results show that the level of precise motor movements of the hand is good. No differences were observed between the women undertaking regular physical activities. It is assumed that precise hand movements used in everyday life and in the previous profession are subject to slower involution processes than the general physical fitness.
PL
Możliwości wykonywania dokładnych i precyzyjnych ruchów manualnych odgrywają decydującą rolę w codziennym funkcjonowaniu człowieka, decydując często o jego przydatności zawodowej. Celem pracy jest ocena poziomu motoryki precyzyjnej ręki starszych kobiet o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej. Zbadano 153 słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim (35 kobiet o wyższym poziomie aktywności i 118 seniorek o niższym poziomie aktywności ruchowej). W badaniach motoryki precyzyjnej ręki wykorzystano test MLS z panelu Wiedeńskiego Zestawu Testów. Wyniki wskazują, że poziom motoryki precyzyjnej ręki słuchaczek UTW we Wrocławiu jest dobry. Nie stwierdzono różnic między wynikami kobiet podejmujących regularną aktywność ruchową. Można przypuszczać, że czynności precyzyjne ręki wykorzystywane w życiu codziennym i wcześniejszej pracy zawodowej podlegają wolniejszym procesom inwolucyjnym niż ogólna sprawność fizyczna.

Publisher

Journal

Year

Volume

16

Issue

1

Pages

41-45

Physical description

Dates

published
1 - 1 - 2008
online
21 - 10 - 2009

Contributors

 • Faculty of Physiotherapy, Wrocław University School of Physical Education
 • Faculty of Physiotherapy, Unit of Physiotherapy in Internal Diseases, Wrocław University School of Physical Education
 • The Faculty of Physical Education, Unit of Anatomy, Wrocław University School of Physical Education
 • The Faculty of Physical Education, Unit of Anatomy, Wrocław University School of Physical Education

References

 • Charzewski J., Chabros E., Kraszewska E. Zmiany z wiekiem wybranych wskaźników biologicznych i funkcjonalnych, [w:] Problemy starzenia, 2001, 149-157.
 • Arece L. S., Longforms J., Fjeldstad A. S., Fieldstad C., Schank B., Nickel K. J., Montogmery P. S., Gardner A. W. Physical activity is related to quality of life in older adults. Health Qual Life Outcomes, 2006, Jun, 30, 4.
 • Bień B., Synak B. Stan zdrowia i sprawność populacji ludzi starszych w Polsce w roku 2000, [w:] Problemy starzenia, 2000, 21-36.
 • Dąbrowska G., Skrzek A. Kultura fizyczna ludzi starszych., [w:] Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse - nadzieje - potrzeby. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, Wyd. Atlaz, 35-38.
 • Stevens C. J., Charles D., Kaplan, Rudolph W. H. M. Ponds, Joseph P. M. Diedericks, Telomer Jones How ageing and social factors affect memory.Age and Ageing, 1999, 28, 279-284.
 • Wojszel B., Bień B. Stan zdrowia i sprawność populacji osób w zaawansowanej starości w środowisku dużego miasta i wsi, [w:] Problemy starzenia, 2001, 37-53.
 • Trafiałek E. Oświata dorosłych a aktywność ludzi starszych. Edukacja dorosłych, 2000, 43-48.
 • MacAuley D. Potencjalne korzyści płynące z aktywności fizycznej podejmowanej przez ludzi starszych.Medicina Sportiva, 2001, 4, 229-236.
 • Szwarc H., Wasilewska R., Wdańska T. Rekreacja ruchowa osób starszych. Skrypt. AWF, Warszawa 1986.
 • Susłowska M. Psychologia starzenia się i starości. PWN, Warszawa 1989.
 • Ebrahim S. Ageing, health and society.Oxford Journals of Medicine: International Journal of Epidemiology, 31, 4, 715-718.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_v10109-009-0004-0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.