Full-text resources of PSJD and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 2 | 49-56

Article title

Sprawność Motoryczna Chłopców z Zespołem Downa z Umiarkowaną Niepełnosprawnością Intelektualną (Badania Pilotażowe)

Content

Title variants

EN
Motor fitness in boys with Down Syndrome with moderate intellectual disability (a pilot study)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Wstęp: Sprawność motoryczna człowieka w swojej strukturze, opiera się przede wszyst-kim o nieustanne współdziałanie zdolności motorycznych oraz umiejętności motorycznych. Pomiar i ocena poziomu sprawności motorycznej u różnych grup osób jest jednym z obsza-rów poznawczych ważnych w pracy dydaktycznej. Specyficzną grupę wychowanków sta-nowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną a wśród nich osoby z Zespołem Downa.Celem poznawczym badań, było rozpoznanie poziomu sprawności motorycznej wy-branej grupy osób z umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną. Jako cel praktyczny badań, postanowiono przeanalizować czy test Eurofit Specjalny może być stosowany jako jedno z narzędzi do pomiaru sprawności motorycznej dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym z Zespołem Downa.Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 13 chłopców w wieku od 13 do 19 lat. Zastosowaną metodą była obserwacja bezpośrednia a narzędziem test Eurofit Specjalny. Otrzymane wyniki odniesiono do skali punktowej tego testu w zależności od wieku i płci.Wyniki: Badani chłopcy, wykazują niski, w odniesieniu do norm testu Eurofit Specjalny, poziom sprawności motorycznej. Najwyższe wyniki uzyskano w próbach mierzących rów-nowagę i siłę kończyn górnych.Wnioski: Niskie rezultaty mogą być skutkiem interpretacji wyników, która jako punkt odniesienia, przyjmuje skalę opisaną w teście Eurofit Specjalny, gdzie nie ma jednoznacz-nej informacji na temat odsetka osób z Zespołem Downa wśród badanych, których wyniki tworzą punkty do oceny. Dalsze badania na większej ilości osób wykorzystujące inne baterie testów, mogą zweryfikować faktyczną przydatność norm testu Eurofit Specjalny do pomiaru sprawności motorycznej osób z Zespołem Downa.

Publisher

Year

Volume

28

Issue

2

Pages

49-56

Physical description

Dates

online
28 - 10 - 2014

Contributors

 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 we Wrocławiu

References

 • 1. Raczek J, editor. Antropomotoryka. Teoria motoryczności człowieka w zarysie. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL; 2010.
 • 2. Osiński W, editor. Antropomotoryka. Poznań: Wydawni-ctwo Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; 2003.
 • 3. Smith DD. Pedagogika Specjalna. Warszawa: Wydawni-ctwo APS i PWN; 2008.
 • 4. aaidd.org [Internet]. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities [cited 2013 Apr 25]. Available from: http://www.aaidd.org/intellectualdisability-book/content_2347.cfm?navID=241.
 • 5. Różnowska K. Dziecko z zespołem Downa: jaka to musi być miłość. Warszawa: Wydawnictwo PZWL; 2007.
 • 6. Sadowska L, Gruna – Ożarowska A, Mysłek M, Wójcik E, Masłowska E. Występowanie wad wrodzonych u dzieci z zespołem Downa (ZD) rehabilitowanych w systemie am-bulatoryjnym. Fizjoterapia Polska 2001;1(3):254-260.
 • 7. Fegan PL. Intelectual disabilities. In: Winnick JP, editor. Adapted physical education and sport. United States of America: Human Kinetics; 2011.
 • 8. Henderson SE, Morris J, Ray S. Performance of Down syndrome and other retarded children on the Cratty Gross-Motor Test. Am J Ment Defic 1991;85:416-424.
 • 9. González-Agüero A, Vicente-Rodríguez G, Moreno L, Guerra-Balic M, Ara I, Casajús J. Health-related physical fitness in children and adolescents with Down syndrome and response to training. Scand J Med Sci Sports 2010;20(5):716-24.[Crossref]
 • 10. Pitetti K, Baynard T, Agiovlasitis S. Children and adolescents with Down syndrome, physical fitness and physical activity. Journal of Sport and Health Science 2013;2:47–57.
 • 11. Cioni M, Cocilovo A, Di Pasquale F, Araujo MB, Siqueira C, Bianco M. Strength deficit of knee extensor muscles of individuals with Down syndrome from childhood to adolescence. Am J Ment Retard 1994;99:166–174.
 • 12. Ruiz JR, Castro-Pińero J, Espańa-Romero V, Artero EG, Ortega FB, Cuenca MM, et al. Field-based fitness assessment in young people: the ALPHA health-related fitness test battery for children and adolescents. Br J Sports Med 2011;45(6):518-24.[Crossref]
 • 13. Gonzalez CM, Martinez-Gomez D, Bayon-Serna J, Izquierdo-Gomez R, Castro-Pińero J, Veiga OL. Reliability of the ALPHA health-related fitness test battery in adolescents with Down syndrome. J Strength Cond Res 2013;27(11):3221-4.[WoS][Crossref]
 • 14. Connolly B, Michael B. Performance of Retarded Children, With and Without Down Syndrome, on the Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency. PHYS THER 1986; 66:344-348.
 • 15. Skowroński W. Eurofit Specjalny. Test sprawności moto-rycznej dla osób z upośledzeniem umysłowym. Warszawa: Wydawnictwo AWF Warszawa; 2007.
 • 16. Angelopoulu N, Matziari C, Tsimaras V, Sakadamis A, So-uftas V, Mandroukas K, Bone Mineral Density and Muscle Strength in Young Men with Mental Retardation (With and Without Down Syndrome). Caleif Tissue Int 2000;66:176–180.
 • 17. Izquierdo-Gomez R, Martínez-Gómez D, Tejero-Gonzalez C, Cabanas-Sánchez V, Ruiz J. Are poor physical fitness and obesity two features of the adolescent with Down syndrome? Nutricion Hospitalaria 2013;28(4):1348-1351.[WoS]
 • 18. Eterradossi J, Rapacchi B. Physical aptitudes to exertion in children with Down's syndrome. Journal Of Mental Deficiency Research 1989;33(2), 167-74.[PubMed]
 • 19. Pitetti KH, Climstein M, Mays MJ, Barrett PJ. Isokine-tic arm and leg strength of adults with Down syndrome: a comparative study. Archives of Physical Medicine & Rehabilitation 1992;73(9):847-850.
 • 20. Pitetti KH, Fernhall B. Research Comparing Run Performance of Adolescents With Mental Retardation, With and Without Down Syndrome. APAQ 2004;21(3). Available from: http://journals.humankinetics.com/apaq-back-issu-es/APAQVolume21Issue3July/ComparingRunPerforman-ceof AdolescentsWithMentalRetardationWithandWithout-DownSyndrome.
 • 21. Jobling A. Physical education for the person with Down syndrome: More than playing games? Down Syndrome Research and Practice 1994;2(1):31-35.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0038
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.