PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 28 | 1 | 15-22
Article title

The assessment of mobility of selected joints of elderly women, the residents of social welfare homes

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Good scope of mobility within the junctions of the motor system means that people are not only efficient in doing their everyday activities but also that they are engaged in family, social and professional life. The aim of this thesis is the assessment of mobility of chest, spine and large joints of women living in social welfare homes of different standards.Material and methods: The research included the group of 124 women at the age of 60 - 89 who are residents of social welfare homes. The analyzed residents were divided into two groups according to age: 60-74 years old and 75-89 years old. Among the social welfare homes two kinds of institutions were differentiated. The first group is the institutions where women were offered additional programme of physical therapy - ‘good homes’. The second group is the institutions were rehabilitation is conducted only on basic level - ‘average homes’.The mobility of spine in cervical and lumbar sections was measured by Saunders digital inclinometer. Mobility of chest was measured . The measurement of the mobility of large joints was conducted by goniometer.Results: The female residents with extended programme of treatment show greater mobility of chest. Mobility of spine of tested women differs. The scope of mobility of large joints is better among the younger residents of good homes. Older women from good homes show greater mobility of hip joints.Conclusions: The research has shown that the expanded programme of occupational therapy and rehabilitation should be applied to all types of such institutions. This will bring not only greater independence of doing everyday activities but also it will improve the quality of life of elderly people.
EN
Wstęp: Optymalny zakres ruchomości w połączeniach układu ruchu przekłada się nie tylko na sprawne wykonywanie codziennych czynności, ale także na pełniejsze uczestnictwo osób starszych w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Celem pracy jest ocena ruchomości klatki piersiowej, kręgosłupa i dużych stawów kończyn u kobiet mieszkających w domach pomocy społecznej o odmiennych standardach. Materiał i metody: Badaniami objęto grupę 124 kobiet, mieszkanek domów pomocy społecznej, w wieku 60-89 lat. Badane mieszkanki zostały podzielone na dwie grupy wieku: 60-74 lata i 75-89 lat. Wśród domów pomocy społecznej wyróżniono dwa rodzaje: pierwszy - domy, w których poza podstawowym programem rehabilitacji proponowano kobietom dodatkowy program terapii zajęciowej. Domy te umownie w pracy nazwano dobrymi. Drugi rodzaj - domy, w których rehabilitacja jest prowadzona w stopniu podstawowym. Domy te umownie nazwano przeciętnymi. Zmierzono ruchomość kręgosłupa w odcinku szyjnym i lędźwiowym za pomocą cyfrowego pochyłomierza Saundersa oraz ruchomość klatki piersiowej. Pomiary ruchomości dużych stawów kończyn wykonano za pomocą goniometru. Wyniki: Mieszkanki domów o poszerzonym programie zajęć cechują się większą ruchomością klatki piersiowej, niż mieszkanki domów o przeciętnym standardzie. Ruchomość kręgosłupa badanych kobiet jest zróżnicowana. Zakres ruchomości dużych stawów jest większy u młodszych mieszkanek domów dobrych. Kobiety starsze z domów dobrych cechują się większą ruchomością stawów biodrowych. Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, że program poszerzonych zajęć terapii zajęciowej i rehabilitacji winien obowiązywać we wszystkich tego typu placówkach. Spowoduje to nie tylko większą niezależność w czynnościach dnia codziennego, ale równocześnie poprawi jakość życia osób starszych.
Publisher

Year
Volume
28
Issue
1
Pages
15-22
Physical description
Dates
published
1 - 3 - 2014
online
6 - 6 - 2014
Contributors
 • Instytut Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu
 • Katedra Fizjoterapii Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości
References
 • 1. Jurczak A, Świątek M, Wieder-Huszla S, Grochans E, Szkup-Jabłońska M, Mroczek B. Opinie wybranych grup społecznych o starości. Med Środow 2012; 15(2):72-78.
 • 2. Osiński W. Aktywność fizyczna podejmowana przez osoby w starszym wieku. Antropomotoryka 2002; 24:3-24.
 • 3. Łukomska A, Wachowska J. Seniorzy o swojej starości. Gerontol Pol 2008; 16:51-55.
 • 4. Szwarc H. Sprawność fizyczna i zdrowie osób starszych. Kult Fiz 1996; 9-10:7-10.
 • 5. Famuła A, Nowotny J, Nowotny-Czupryna O, Kita B, Szymańska J. Stabilność ciała osób w wieku podeszłym w aspekcie ich aktywności ruchowej. Post Rehab 2010; Suppl 8:163.
 • 6. MacAuley D. The potential benefit of physical activity in older people. Med Sportiva 2001; 4:229-236.
 • 7. Aldana SG, Greenlaw RL, Diehl HA, Salberg A, Merrill RM, Ohmine S et al. The behavioral and clinical effects of therapeutic lifestyle change on middle-aged adults. Prev Chronic Dis 2006; 3(1):A05.[PubMed]
 • 8. Stefaniak T. Wpływ treningu siłowego na poziom wybranych cech morfologicznych i sprawności fizycznej osób po pięćdziesiątym roku życia. Fizjoterapia 2001; 9(2):18-21.
 • 9. Targosiński P, Mańka J, Sosnowski A. Wpływ fizjoprofilaktyki na sprawność narządu ruchu osób w podeszłym wieku. Post Rehab 2001; XV(1):75-80.
 • 10. Mętel S, Jasiak-Tyrkalska B. Wpływ treningu fizycznego wykonywanego na powierzchniach niestabilnych z wykorzystaniem elastycznych taśm do ćwiczeń oporowych na sprawność funkcjonalną oraz jakość życia osób starszych. Rehab Med 2006; 10(3):35-46.
 • 11. Jegier A, Stasiołek D. Skuteczna dawka aktywności ruchowej w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia i promocji zdrowia. Med Sportiva 2001; 5 Suppl. 2:109-118.
 • 12. Ignasiak Z, Skrzek A, Dąbrowska G. Bone mineral density and body composition of senior female students of the university of the third age in view of their diverse physical activity. Hum Mov 2009; 10(2):109-115.
 • 13. Cress ME, Buchner DM, Prohaska T, Rimmer J, Brown M, Macera C et al. Best Practices for Physical Activity Programs and Behavior Counseling in Older Adult Populations. J Aging Phys Act 2005; 13:61-74.
 • 14. Grzanka-Tykwińska A, Kędziora-Kornatowska K. Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w podeszłym wieku. Gerontol Pol 2010, 18(1):29-32.
 • 15. Saunders J. Cyfrowy pochyłomierz Saundersa. Materiały instruktażowe, The Saunders’a Group inc., 8, 1998.
 • 16. Rosławski A, Skolimowski T. Badania czynnościowe w kinezyterapii. Wrocław: Wydawnictwo AWF Wrocław; 2000.
 • 17. Bręczewski G. Jakość życia osób niepełnosprawnych przebywających w domach pomocy społecznej. Post Rehab 1997; XI (4):135-142.
 • 18. Parlak D. Niezależność i poczucie kontroli ludzi starszych w warunkach pomocy instytucjonalnej (domy pomocy społecznej). Tematy 1998; 3(39): 63-69.
 • 19. Kurowska K. Jakość życia seniora w domu pomocy społecznej. Zdr Publ 2002; 112(4):501-504.
 • 20. Szeklicki R, Sufinowicz M, Osiński W, Stęplewski R. Physical activity of the elderly living in nursing home. In: Osiński W, editor. Impact of Aging on Physical Activity, Fitness and Health. Poznań 2006. p.18-23.
 • 21. Chad KE, Reedem BA, Harrisom EL, Ashwort NL, Sheppard SM, Schulz SL, et al. Profile of physical activity levels in community-dwelling older adults Med Sci Sports Exerc 2005; 37(10):1774-84.[PubMed]
 • 22. Kabsch A. Niepełnosprawność towarzysząca procesom starzenia się wyzwaniem dla fizjoterapii. Fizjoterapia 2001; 9 (3):3-19.
 • 23. Kostka T. Rola aktywności ruchowej w promocji zdrowia u osób starszych. Med Sportiva 2001; 5 Suppl. 2:147-150.
 • 24. Żak M. Rehabilitacja pacjentów geriatrycznych z zaburzeniami podstawowych czynności funkcjonalnych i chodu. Post Rehab 2005; (2):13-17.
 • 25. Tobiasz-Adamczyk B, Brzyski P. Czynniki warunkujące zmiany w stanie funkcjonalnym w wieku starszym na podstawie 12-letniej obserwacji. Gerontol Pol 2002; 10, (1): 23-29.
 • 26. Li F, Fisher J, Bauman A, Ory MG, Chodźko-Zajko W, Harmer P et al. Neighborhood Influence on Physical Activity in Middle-Aged and Older Adults: A Multilever perspective. J Aging Phys Act 2005; 13: 87-114.
 • 27. Meyer K, Rezny L, Breuer C, Lamprecht M, Stamm HP. Physical activity of adults aged 50 years and older in Switzerland. Soz Präventivmed 2005; 50 (4): 218-29.[PubMed]
 • 28. Ignasiak T, Ziółkowska-Łajp E. Ocena kierunku zmian zakresu ruchomości stawów w wyniku leczenia sanatoryjnego u kobiet wiejskich z dolegliwościami bólowymi narządu ruchu. Med Og Nauki Zdr 2012; 18(2):85-91.
 • 29. Kopkane Plachy J, Vesceyne Kovach M, Bognar J. Improving flexibility and endurance of elderly women through a six-month training programme. Hum Mov 2012; 13 (1):22-27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.-psjd-doi-10_2478_rehab-2014-0029
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.