PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 3 | 310–313
Article title

Anti-Anisakis antibodies in human umbilical cord blood

Content
Title variants
PL
Przeciwciała anty-Anisakis w ludzkiej krwi pępowinowej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction: Little is known about the influence of seroreactivity to fish nematode antigens on the unborn child. Aim: The objective of this study was to ascertain whether infants born to women with Anisakis spp. seroreactivity had problems with growth at birth, or during neonatal care. Methods: We conducted a retrospective database search of puerperal women interviewed at two perinatal facilities in Niterói, Brazil. Neonates were selected by the presence of anti-Anisakis IgG antibodies in cord blood and categorised, by analysis of maternal blood results, as reactive or nonreactive. The Mann–Whitney U test was used for hypothesis testing in continuous variables. A generalised linear model was used for binary logistic regression. Results: Of the 147 neonates studied, 121 were labelled as nonreactive and 26, as reactive. There were no significant betweengroup differences in maternal age (p = 0.193), number of prenatal visits (p = 0.362), presence of prenatal conditions (p = 0.980), mode of delivery (p = 0.193), gestational age (p = 0.266), birth weight (p = 0.294), need for resuscitation (p = 0.675), development of conditions during hospital stay (p = 0.201), or length of hospital stay (p = 0.528). There was also no significant association between IgG positivity in cord blood in raw fish intake (p = 1.000) or intake >2 times/week (p = 0.729). Conclusions: The presence of anti-Anisakis IgG in cord blood of infants born to women seroreactive to Anisakis did not pose a hazard to this neonatal population and did not influence growth, conditions at birth, or development of any clinical conditions before hospital discharge.
PL
Wstęp: Niewiele wiemy na temat wpływu seroreaktywności w kierunku antygenów nicieni pasożytujących na rybach na płód. Cel pracy: Niniejsze badanie miało na celu stwierdzenie, czy seroreaktywność matki w kierunku Anisakis spp. wpływa na rozwój dziecka w trakcie ciąży lub bezpośrednio po urodzeniu. Metody: W powyższym celu przeprowadzono retrospektywne badanie analizujące dane pacjentek objętych opieką dwóch placówek położniczych w Niterói w Brazylii. Uwzględnione w badaniu noworodki zostały wyłonione na podstawie obecności przeciwciał IgG anty-Anisakis w krwi pępowinowej i podzielone na dwie grupy, jako charakteryzujące się seroreaktywnością bądź jej brakiem, na podstawie wyników badania krwi matki. W celu sprawdzenia hipotezy dotyczącej zmiennych ciągłych posłużono się testem U Manna–Whitneya. W celu przeprowadzenia binarnej regresji logistycznej zastosowano uogólniony model liniowy. Wyniki: Spośród 147 noworodków objętych badaniem 121 dzieci zaklasyfikowano jako niereaktywne, a 26 – jako reaktywne w kierunku anisakiozy. Nie stwierdzono występowania statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami pod względem wieku matki (p = 0,193), liczby wizyt w okresie ciąży (p = 0,362), występowania u płodu jednostek klinicznych w okresie prenatalnym (p = 0,980), sposobu rozwiązania (p = 0,193), wieku ciąży w momencie rozwiązania (p = 0,266), masy urodzeniowej (p = 0,294), konieczności resuscytacji po urodzeniu (p = 0,675), pojawienia się problemów zdrowotnych u dziecka w trackie pobytu w szpitalu (p = 0,201) ani też długości pobytu w szpitalu (p = 0,528). Nie stwierdzono również statystycznie istotnej korelacji pomiędzy obecnością przeciwciał klasy IgG w krwi pępowinowej a obecnością surowych ryb w diecie matki (p = 1,000) ani też spożyciem surowych ryb częstszym niż dwa razy w tygodniu (p = 0,729). Wnioski: W badanej przez nas populacji noworodków obecność przeciwciał anty-Anisakis klasy IgG w krwi pępowinowej noworodków urodzonych przez matki charakteryzujące się seroreaktywnością w kierunku nicieni z rodziny Anisakis nie stwarzała zagrożenia i nie miała wpływu na rozwój fizyczny płodu, występowanie u niego jednostek chorobowych w momencie urodzenia ani ich pojawienie się w okresie pobytu w szpitalu po urodzeniu.
Keywords
Discipline
Year
Volume
14
Issue
3
Pages
310–313
Physical description
Contributors
 • Departamento Materno-Infantil, Faculdade de Medicina, Hospital Universitário Antonio Pedro, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brazil
 • Departamento de Imunobiologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brazil
 • Departamento Tecnologia de Produtos de Origem Animal, Faculdade de Veterinária, Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brazil
References
 • 1. Liccardi G, Asero R, D’Amato M et al.: Role of sensitization to mammalian serum albumin in allergic disease. Curr Allergy Asthma Rep 2011; 11: 421–426.
 • 2. Zanelli M, Ragazzi M, Fiorino S et al.: An Italian case of intestinal anisakiasis with a presurgical diagnosis: could this parasite represent an emerging disease? Pathol Res Pract 2017; 213: 558–564.
 • 3. Figueiredo I, Vericimo M, Terra L et al.: Association between immunoreactivity to Anisakis spp. antigens and high-risk pregnancy. Acta Parasitol 2015; 60: 609–613.
 • 4. Lazareva OI, Sivkova TN: Effect of somatic Anisakis simplex extract to development chick embryos. AGROFOR International Journal 2016; 1: 119–124.
 • 5. Santos L, Vericimo M, Teixeira G et al.: Seroreactivity to Anisakis spp. in the perinatal period. Obstet Med 2017; 10: 96–98.
 • 6. Caballero ML, Moneo I, Gómez-Aguado F et al.: Isolation of Ani s 5, an excretory–secretory and highly heat-resistant allergen useful for the diagnosis of Anisakis larvae sensitization. Parasitol Res 2008; 103: 1231–1233.
 • 7. Figueiredo Junior I, Vericimo MA, Cardoso LR et al.: Cross-sectional study of serum reactivity to Anisakis simplex in healthy adults in Niterói, Brazil. Acta Parasitol 2013; 58: 399–404.
 • 8. Corres LF, Del Pozo MD, Aizpuru F: Prevalence of Anisakis simplex sensitisation in three Spanish areas, in relation to the fish intake rates. Relevance of Anisakis simplex allergy. Alergologia e Inmunologia Clinica 2001; 16: 337–346.
 • 9. Tripodi S, Pingitore G, Calvani M et al.: Anisakis sensitivity in Italian children: a prospective study. J Investig Allergol Clin Immunol 2017; 27: 142–143.
 • 10. Daschner A, Cuéllar C, Rodero M: The Anisakis allergy debate: does an evolutionary approach help? Trends Parasitol 2012; 28: 9–15.
 • 11. Venter C, Brown KR, Maslin K et al.: Maternal dietary intake in pregnancy and lactation and allergic disease outcomes in offspring. Pediatr Allergy Immunol 2017; 28: 135–143.
 • 12. Zhang GQ, Liu B, Li J et al.: Fish intake during pregnancy or infancy and allergic outcomes in children: a systematic review and meta-analysis. Pediatr Allergy Immunol 2017; 28: 152–161.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ff9af19c-5025-4922-8808-745f3c1ccea3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.