PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 9 | 1 | 46–49
Article title

Zastosowanie artefaktu świetlika w ultrasonograficznej diagnostyce kamicy moczowej

Content
Title variants
EN
Application of twinkling artifact in ultrasonographic diagnostics of nephrolithiasis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artefakt świetlika jest zjawiskiem stosowanym w diagnostyce ultrasonograficznej przy użyciu kolorowego Dopplera. Obraz artefaktu świetlika zależy w dużym stopniu od ustawienia aparatu. Zwykle uwydatnia się przy niskich częstotliwościach transmitowanej wiązki ultradźwiękowej i wysokich ustawieniach skali Dopplera. Mimo coraz szerszego zastosowania w diagnostyce ultrasonograficznej artefakt ten wciąż pozostaje zjawiskiem mało znanym. Bywa pomocny w rozpoznawaniu kamicy pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, adenomiomatozy pęcherzyka żółciowego oraz wszelkich zwapnień w innych narządach. Przy jego użyciu można też stwierdzić obecność gazów w jelitach czy metalowych ciał obcych. Najczęściej jednak artefakt migotania wykorzystywany jest do identyfikacji złogów w drogach moczowych. W porównaniu z badaniem radiologicznym jamy brzusznej i urografią badanie ultrasonograficzne z zastosowaniem artefaktu świetlika pozwala na wykrycie około 80% przypadków kamicy układu moczowego. Charakter struktury złogu, jego chropowatość i wielkość są najważniejszymi elementami uczestniczącymi w tworzeniu tego zjawiska. Artefakt migotania umożliwia wczesne wykrycie złogów, które nie dają cienia akustycznego, złogów małych rozmiarów oraz tych zlokalizowanych w moczowodzie. Przypuszcza się, że obecność lub brak migoczącego artefaktu koreluje również ze składem chemicznym kamienia. Badanie ultrasonograficzne z jednoczesnym zastosowaniem artefaktu świetlika powinno być procedurą wstępną w rozpoznawaniu kamicy układu moczowego, monitorowaniu ewolucji złogów oraz ocenie wydalania złogów poddawanych zabiegom ESWL.
EN
Twinkling artifact is a phenomenon used in ultrasound diagnostics including color Doppler. The look of the twinkling artifact depends majorly on the settings of the ultrasound scanner. This sign usually accentuates when the frequency of the transmitted ultrasonic beam is low and Doppler scale settings are high. Although this artifact is gaining more applications in ultrasound diagnostics, it is still unfamiliar phenomenon. It might be helpful in diagnostics of cholelithiasis and biliary lithiasis, adenomyomatosis and any parenchymal calcification in other organs. Application of twinkling artifact can also detect bowel gas or metallic foreign bodies. However, this artifact is used the most often to identify deposits in the urinary tract. Compared with X-ray of the abdomen and urography, ultrasonography with application of twinkling artifact can detect about 80% cases of urolithiasis. The concrement structure, its roughness and size are the most important factors involved in the development of this phenomenon. Twinkling artifact enables an early detection of calculus without acoustic shadow, deposits of small size and those located in the ureter. There is a suggestion that the presence or absence of color comet-tail artifact also depends on the chemical composition of the stone. Ultrasound enriched with application of the twinkling artifact should be an initial examination in the diagnostics of urolithiasis, in monitoring of the calculus evolution and in assessment of stones excretion after ESWL procedure.
Discipline
Year
Volume
9
Issue
1
Pages
46–49
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
author
 • Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Anna Jung
References
 • 1. Lee J.Y., Kim S.H., Cho J.Y., Han D.: Color and power Doppler twinkling artifacts from urinary stones: clinical observations and phantom studies. AJR Am. J. Roentgenol. 2001; 176: 1441–1445.
 • 2. Rahmouni A., Bargoin R., Herment A. i wsp.: Color Doppler twinkling artifact in hyperechoic regions. Radiology 1996; 199: 269–271.
 • 3. Middleton W.D., Siegel M.J., Dahiya N.: Artefakty ultrasonograficzne. W: Siegel M.J. (red.): Ultrasonografia pediatryczna. Wydawnictwo Medipage, Warszawa 2012: 21–42.
 • 4. Shabana W., Bude R.O., Rubin J.M.: Comparison between color Doppler twinkling artifact and acoustic shadowing for renal calculus detection: an in vitro study. Ultrasound Med. Biol. 2009; 35: 339–350.
 • 5. Kamaya A., Tuthill T., Rubin J.M.: Twinkling artifact on color Doppler sonography: dependence on machine parameters and underlying cause. AJR Am. J. Roentgenol. 2003; 180: 215–222
 • 6. Tchelepi H., Ralls P.W.: Color comet-tail artifact: clinical applications. AJR Am. J. Roentgenol. 2009; 192: 11–18.
 • 7. Yanik B., Conkbayir I., Cakmakçi E., Hekimoğlu B.: Color Doppler twinkling artifact in a calcified liver mass. J. Clin. Ultrasound 2005; 33: 474–476.
 • 8. Tsao T.F., Kang R.J., Tyan Y.S. i wsp.: Color Doppler twinkling artifact related to chronic pancreatitis with parenchymal calcification. Acta Radiol. 2006; 47: 547–548.
 • 9. Trillaud H., Pariente J.L., Rabie A., Grenier N.: Detection of encrusted indwelling ureteral stents using a twinkling artifact revealed on color Doppler sonography. AJR Am. J. Roentgenol. 2001; 176: 1446–1448.
 • 10. Ghersin E., Soudack M., Gaitini D.: Twinkling artifact in gallbladder adenomyomatosis. J. Ultrasound Med. 2003; 22: 229–231.
 • 11. Jeon S.J., Yoon S.E.: Color Doppler twinkling artifact in hepatic bile duct hamartomas (von Meyenburg complexes). J. Ultrasound Med. 2006; 25: 399–402.
 • 12. Hirsch M.S., Palavecino T.B., León B.R.: Color doppler twinkling artifact: a misunderstood and useful sign. Revista Chilena de Radiología 2011; 17: 82–84.
 • 13. Jakubowski W.: Diagnostyka usg kamicy nerek i kamicy układu moczowego. W: Jakubowski W. (red.): Diagnostyka ultrasonograficzna w chorobach nerek. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa 2004.
 • 14. Pędlich M.: Choroby nerek. W: Marciński A. (red.): Ultrasonografia pediatryczna. Wydawnictwo Medyczne Sanmedia, Warszawa 1994: 235–249.
 • 15. Alan C., Koçoğlu H., Kosar S. i wsp.: Role of twinkling artifact in characterization of urinary calculi. Actas Urol. Esp. 2011; 35: 396–402.
 • 16. Żmija J., Michalski E., Jung A. i wsp.: Zastosowanie rentgenowskiej analizy fazowej w badaniach składu i struktury krystalicznej kamieni nerkowych u dzieci. W: Jung A. (red.): Profilaktyka i leczenie kamicy układu moczowego u dzieci. Wydawnictwo Agama, Warszawa 1995: 109.
 • 17. Ripollés T., Martínez-Pérez M.J., Vizuete J. i wsp.: Sonographic diagnosis of symptomatic ureteral calculi: use fulness of the twinkling artifact. Abdom. Imaging 2012 [Epub ahead of print].
 • 18. Sorensen M.D., Harper J.D., Hsi R.S. i wsp.: B-mode ultrasound versus color Doppler twinkling artifact in detecting kidney stones. J. Endourol. 2013; 27: 149–153.
 • 19. Kielar A.Z., Shabana W., Vakili M., Rubin J.: Prospective evaluation of Doppler sonography to detect the twinkling artifact versus unenhanced computed tomography for identifying urinary tract calculi. J. Ultrasound Med. 2012; 31: 1619–1625.
 • 20. Dillman J.R., Kappil M., Weadock W.J. i wsp.: Sonographic twinkling artifact for renal calculus detection: correlation with CT. Radiology 2011; 259: 911–916.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ff0ca7f7-fc94-4dcb-ad92-863f26cb7b35
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.