PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2015 | 5 | 3 | A125-132
Article title

The influence of socio-demographic factors on making a decision related to the disease and treatment in women with breast cancer

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction. Socio-demographic factors may affect the decision making associated with the disease and the long-term results of treatment. Objective. Exploring the relationship between socio-demographic factors of women treated for breast cancer and decision- making associated with the disease and treatment. Material and methods. The study involved 100 women aged 30 to 72 (mean: 57 years) who were treated at the Oncology Center in Bydgoszcz in 2013–2014 due to breast cancer. A survey questionnaire on socio-demographic factors and data on knowledge about prevention and disease was used in the study. Results. The number of women performing breast self-examination decreased with age; 83% of patients over 50 years old and 76% (p = 0.0001) over 69 years old underwent mainly mammography (p = 0.03). Self-detection of breast tumor also decreased with age and was detected more frequently by the medical personnel (p = 0.0001). More educated women (85%) examined themselves more often than those with primary and vocational education (p = 0.001). According to our assessment, the number of women with knowledge about cancer decreased with age (p = 0.004). The same was true for women in a very good and good financial situation, with 94% of them declaring a higher knowledge level (p = 0.001). Conclusions. Women’s knowledge about breast cancer is not satisfactory, especially in older and less educated women. They obtain knowledge from the Internet mainly and from the medical staff in the smallest degree. Young women up to 49 years of age perform self-examination to detect breast cancer most often, while older women use mammography. Almost all women immediately report to the doctor and are admitted to clinics after detecting lesions with mammography or self-examination.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
5
Issue
3
Pages
A125-132
Physical description
Contributors
 • Department of Oncology Nursing, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
 • Department of Oncology Nursing, Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
author
 • Clinical Department of Breast Cancer and R estorative Surgery, Oncology Center in Bydgoszcz, Poland
References
 • 1. Pawlicki M, Żuchowska-Vogelgesang B, Rysz B, et al. Wyniki badań nad przyczynami opóźnień w leczeniu chorych na raka piersi z próbą oceny wpływu czynników psychologicznych. Współcz Onkol 1999; 6: 253-258.
 • 2. Ibrahim NA, Oludara MA. Socio-demographic factors and reasons associated with delay in breast cancer presentation: A study in Nigerian women. Breast 2012; 21: 416-418.
 • 3. Goworek P, Durka M, Borowiak E, Cieślak H. Wiedza na temat samobadania piersi wśród kobiet mieszkających w Polsce i Nowej Zelandii. Probl Pielęg 2008; 16: 144-150.
 • 4. Antos E. Badanie wiedzy kobiet na temat samokontroli w profilaktyce nowotworów sutka. Praca Magisterska. Akademia Medyczna w Warszawie. Warszawa 2005.
 • 5. Skórzyńska H, Rudnicka-Drozak E, Pacian A, Zych B. Prophylaxis of breast cancer among women over 35. Ann Unive M. Curie- Skłodowska Med 2004; 59: 474-480.
 • 6. Woźniak I. Wiedza o schorzeniach nowotworowych narządów kobiecych i postawy kobiet wobec badań profilaktycznych. Probl Pielęg 2000; 16: 136-139.
 • 7. Ghazali SM, Othman Z, Cheong KC et al. Non-practice of breast self-examination and marital status are associated with delayed presentation with breast cancer. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14: 1141-1145.
 • 8. Sobani ZU, Saeed Z, Baloch HN et al. Knowledge attitude and practices among urban women of Karachi, Pakistan, regarding breast cancer. J Pak Med Assoc 2012; 11: 1259-1264.
 • 9. Szczepański M, Korzeniowski M, Suchacka M. Wiedza o nowotworach i profilaktyce. Opolskie Centrum Onkologii 2007; 2: 16-22.
 • 10. Przestrzelska M, Knihinicka-Mercik Z, Kazimierczak I et al. Zachowania zdrowotne kobiet w profilaktyce nowotworu szyjki macicy i sutka. Onkol Pol 2006; 9: 172-175.
 • 11. Przysada G, Bojczuk T, Kuźniar A et al. Poziom wiedzy kobiet na temat profilaktyki i wczesnego rozpoznawania raka piersi. Young Sports Science 2009; 3: 129-136.
 • 12. Najdyhor E, Krajewska-Kułak E, Krajewska-Ferishah K. Wiedza kobiet i mężczyzn na temat profilaktyki raka piersi. Ginekol Pol 2013; 84: 116-125.
 • 13. Prażmowska B, Puto G, Huras H. Czynniki wpływające na częstość wykonywania badania mammograficznego. Med Ogólna 2010; 16: 474-483.
 • 14. Manvielle G, Richard JB, Ringa V et al. To what extent is women’s economic situation associated with cancer screening uptake when nationwide screening exists? A study of breast and cervical cancer screening in France in 2010. Cancer Causes Control 2014; 1: 11-20.
 • 15. Zych B, Marć M, Binkowska-Bury M. Stan wiedzy kobiet po 35 roku życia w zakresie profilaktyki raka piersi. Przegl Med Uniwers Rzeszowskiego. Rzeszów 2006; 1: 27-33.
 • 16. Sielska J. Diagnoza zachowań prozdrowotnych w aspekcie profilaktyki raka piersi u kobiet zdrowych. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Poznań 2012.
 • 17. Florek-Łuszczki M. Poziom wiedzy mieszkanek wsi na temat czynników ryzyka zachorowania na nowotwór piersi oraz zasad profilaktyki. Med Ogólna 2010; 16: 406-415.
 • 18. Turczak B. Zachowania zdrowotne kobiet. Mag Piel i Poł 2006; 6: 14-15.
 • 19. Lewandowska A, Mess E, Laufer J. Profilaktyka raka piersi wśród kobiet. Onkol Poł 2011; 3: 131-134.
 • 20. Wojciechowska U, Didkowska J, Zatoński W. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2006 roku [Cancer in Poland in 2006]. Warszawa Centrum Onkologii 2008.
 • 21. Dońka K, Kanadys K, Lewicka M et al. Reakcje kobiet na rozpoznanie zmian guzowatych i choroby nowotworowej piersi. Ann Univ M. Curie-Skłodowska 2005; 60: 357-362.
 • 22. Dobrzyń D, Starosolska H, Kołodziej W. Świadomość kobiet w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych. Ann Univ M. Curie- Skłodowska 2003; 13: 272-276.
 • 23. El-Shinawi M, Youssef A, Alsara M et al. Assessing the level of breast cancer awareness among recently diagnosed patients in Ain Shams University Hospital. Breast 2013; 6: 1210-1214.
 • 24. Meechan G, Collins J, Petrie K. Delay in seeking medical care for self-detected breast symptoms in New Zealand women. Med J 2002; 8: 39-45.
 • 25. Synowiec-Piłat M. Zróżnicowania i nierówności społeczne a zdrowie. W: Barański J, Piątkowski W. Zdrowie i Choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2002; 89-96.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-ff03dcb6-eeba-4cd9-a248-e67d6fe4cda0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.