PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 75 | 338-343
Article title

Zalecenia dotyczące badań ultrasonograficznych tętnic nerkowych

Content
Title variants
EN
Recommendations for ultrasonographic assessment of renal arteries
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejsze zalecenia praktyki klinicznej kierowane są do lekarzy wszystkich specjalności wykonujących na co dzień badania ultrasonograficzne nerek metodą dopplerowską, a w szczególności do specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej. Powstały one na podstawie Standardów badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego oraz aktualnych doniesień naukowych zgodnych z Evidence Based Medicine. W opracowaniu omówiono protokół przygotowania pacjenta, technikę badania, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji pacjenta w celu uzyskania odpowiednich wartości kąta insonacji dopplerowskiej, a także ograniczenia diagnostyczne metody. Podano również wartości zarówno prawidłowych parametrów przepływu krwi, jak i wskazujące na obecność istotnego hemodynamicznie zwężenia. Pomimo że opublikowane w latach 2013–2014 amerykańskie kryteria diagnostyki dopplerowskiej tętnic nerkowych (AIUM Practice Parameter for the Performance of Native Renal Artery Duplex Sonography oraz AIUM Practice Guideline for the Performance of an Ultrasound Examination of Solid-Organ Transplants), na których oparto wiele zaleceń krajowych, do dziś nie uległy znaczącym aktualizacjom, liczne badania naukowe wskazują na potrzebę rewizji obowiązujących norm i parametrów dopplerowskich, zwłaszcza w odniesieniu do pacjentów leczonych endowaskularnie z powodu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Z tego względu autorzy niniejszego opracowania zdecydowali się poruszyć aktualną problematykę dotyczącą interpretacji badań u pacjentów po implantacji stentu wewnątrznaczyniowego poddanych przeszczepowi nerki i naczyń nerkowych oraz pacjentów pediatrycznych.
EN
The present clinical practice recommendations are addressed to physicians of all specialties, who perform Doppler ultrasound examinations of the kidneys on a daily basis, and in particular to specialists in radiology and imaging diagnostics. The recommendations were based on the Ultrasonography Standards of the Polish Ultrasound Society and current scientific reports consistent with Evidence Based Medicine. The paper discusses patient preparation protocol, examinat ion technique with particular emphasis on patient’s position allowing to obtain proper Doppler angle of insonation, as well as diagnostic limitations of the technique. Normal blood flow parameters as well as those indicating hemodynamically significant stenosis are also presented. Although the 2013–2014 American guidelines for renal artery duplex sonography (AIUM Practice Parameter for the Performance of Native Renal Artery Duplex Sonography and AIUM Practice Guideline for the Performance of an Ultrasound Examination of Solid-Organ Transplants), which were the basis for many national recommendations, have not been significantly updated to date, a large body of scientific research indicates the need for revision of current Doppler ultrasound standards and parameters, particularly for patients receiving endovascular treatment due to renovascular hypertension. Therefore, the paper refers to the current issue of ultrasound scan interpretation in patients receiving endovascular stenting, after transplantation of kidney, as well as in pediatric patients.
Discipline
Year
Volume
18
Issue
75
Pages
338-343
Physical description
Contributors
 • Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
References
 • 1. American Institute of Ultrasound in Medicine, American College of Radiology, Society for Pediatric Radiology, Society of Radiologists in Ultrasound: AIUM practice guideline for the performance of native renal artery duplex sonography. J Ultrasound Med 2013; 32: 1331–1340.
 • 2. American Institute of Ultrasound in Medicine, American College of Radiology, Society for Pediatric Radiology, Society of Radiologists in Ultrasound: AIUM practice guideline for the performance of an ultrasound examination of solid-organ transplants. J Ultrasound Med 2014; 33: 1309–1320.
 • 3. Granata A, Zanoli L, Clementi S, Fatuzzo P, Di Nicolò P, Fiorini F: Resistive intrarenal index: myth or reality? Br J Radiol 2014; 87: 20140004.
 • 4. Eklöf H, Ahlström H, Magnusson A, Andersson LG, Andrén B, Hägg A et al.: A prospective comparison of duplex ultrasonography, captopril renography, MRA, and CTA in assessing renal artery stenosis. Acta Radiol 2006; 47: 764–774.
 • 5. Cochlin DL: Vascular disorders of the kidney. In: Allan PL, Baxter GM, Weston MJ (eds.): Clinical Ultrasound. Elsevier, Amsterdam 2011: 467– 485.
 • 6. Jakubowski W: Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa–Zamość 2008.
 • 7. Pellerito JS, Polak JF (eds.): Introduction to Vascular Ultrasonography. Saunders, Philadelphia 2012.
 • 8. Coley BD: Pediatric applications of abdominal vascular Doppler. Part II. Pediatr Radiol 2004; 34: 772–786.
 • 9. Bude RO, DiPietro MA, Platt JF, Rubin JM, Miesowicz S, Lundquist C: Age dependency of the renal resistive index in healthy children. Radiology 1992; 184: 469–473.
 • 10. Murat A, Akarsu S, Ozdemir H, Yildirim H, Kalender O: Renal resistive index in healthy children. Eur J Radiol 2005; 53: 67–71.
 • 11. Trautmann A, Roebuck DJ, McLaren CA, Brennan E, Marks SD, Tullus K: Non-invasive imaging cannot replace formal angiography in the diagnosis of renovascular hypertension. Pediatr Nephrol 2017; 32: 495–502.
 • 12. Zierler RE (ed.): Strandness. Obrazowanie dopplerowskie w chorobach naczyń. Medipage, Warszawa 2013.
 • 13. Rocha-Singh K, Jaff MR, Lynne Kelley E, RENAISSANCE Trial Investigators: Renal artery stenting with noninvasive duplex ultrasound follow-up: 3-year results from the RENAISSANCE renal stent trial. Catheter Cardiovasc Interv 2008; 72: 853–862.
 • 14. Bakker J, Beutler JJ, Elgersma OE, de Lange EE, de Kort GA, Beek FJ: Duplex ultrasonography in assessing restenosis of renal artery stents. Cardiovasc Intervent Radiol 1999; 22: 475–480.
 • 15. Napoli V, Pinto S, Bargellini I, Vignali C, Cioni R, Petruzzi P et al.: Duplex ultrasonographic study of the renal arteries before and after renal artery stenting. Eur Radiol 2002; 12: 796–803.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fee93323-f142-4543-864f-ef284d98bcc1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.