PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2014 | 1 | 4 | 260-265
Article title

Skuteczne leczenie anizometropii osiowej astygmatycznej z zastosowaniem torycznej soczewki wewnątrzgałkowej podczas fakoemulsyfikacji zaćmy – opis przypadku

Content
Title variants
EN
Implantation of toric intraocular lens during catarct phacoemulsification is highly effective procedure in the treatment of axial astigmatic anisometropia – case report
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Anizometropia (różnowzroczność) polega na różnicy wady refrakcji między obojgiem oczu. Nieskorygowana anizometropia prowadzi do niedowidzenia, braku widzenia przestrzennego i zmniejszenia wrażliwości na kontrast. Jest ona przyczyną ok. połowy przypadków ambliopii. W pracy opisano przypadek 39-letniej pacjentki z zaćmą tylnotorebkową i rzadko występującą anizometropią osiową złożoną astygmatyczną, skutecznie leczoną implantacją torycznej soczewki wewnątrzgałkowej podczas fakoemulsyfikacji zaćmy. Kobieta aktualnie nie wymaga korekcji do dali. Używa korekcji okularowej do bliży. Korzysta z obuocznego, przestrzennego widzenia i uzyskała uprawnienia do pracy na wysokości. W pracy omówiono wyniki leczenia pacjentki w odniesieniu do danych przedstawionych w piśmiennictwie.
EN
Anisometropia is the condition in which the two eyes have unequal refractive power. Uncorrected anisometropia leads to amblyopia, lack of stereopsis and results in deficits in contrast sensitivity. A half of amblyopia cases are caused by anisometropia. A 39-year-old female with posterior subcapsular cataract was treated by implantation of a toric intraocular lens during phacoemulsification for axial, complex, astigmatic anisometropia. After catarct surgery with the implantation of binocular toric lens, she does not require spectacles for distance vision, however she still uses spectacles for near vision. She has stereopsis and receives the permission to work at a height. The results of treatment of our patient were then compared with the data presented in the literature.
Discipline
Publisher
Journal
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
260-265
Physical description
Contributors
 • Oddział Okulistyki, Euromedic Kliniki Specjalistyczne w Katowicach
 • Oddział Okulistyki, Euromedic Kliniki Specjalistyczne w Katowicach
References
 • 1. Kohen T, Kasper T, Terzi E. Intraocular lenses for the correction of refraction errors. Part II. Phakic posterior chamber lenses and refractive lens exchange with posterior chamber lens implantation. Ophthalmology 2005; 102: 1105-1117.
 • 2. Wutthiphan S. Guidelines for prescribing optical correction in children. J Med Assoc Thai 2005; 88 (suppl. 1): 63-69.
 • 3. Barrett BT, Bradley A, Candy TR. The relationship between anisometropia and amblyopia. Prog Retin Eye Res 2013; 36: 120-158.
 • 4. Bartkowska J. Optyka i korekcja wad wzroku. PZWL, Warszawa 1996: 108.
 • 5. Hashemi H, Khabazkhoob M, Emamian MH, et al. All biometric components are important in anisometropia, not just axial length. Br J Ophthalmol 2013; 97: 1585-1591.
 • 6. Visser N, Beckers HJ, Bauer NJ. Toric vs Aspherical Control Intraocular Lenses in Patients With Cataract and Corneal Astigmatism: A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophthalmol 2014; Sep 25 [doi: 10.1001/jamaophthalmol.2014.3602; epub ahead of print].
 • 7. Holland E, Lane S, Horn JD. The AcrySof Toric intraocular lens in subjects with cataracts and corneal astigmatism: a randomized, subject-masked, parallel-group, 1-year study. Ophthalmology 2010; 117: 2104-2111.
 • 8. Miyake T, Kamiya K, Amano R. Long-term clinical outcomes of toric intraocular lens implantation in cataract cases with pre-existing astigmatism. J Cataract Refract Surg 2014; 40: 1654-1660.
 • 9. Gerten G, Michels A, Olmes A. Toric intraocular lenses. Clinical results and rotational stability. Ophthalmology 2001; 98: 715-720.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fee29099-3116-4d96-b4d7-315a47929d23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.