PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2014 | 14 | 56 | 61–73
Article title

Błędy i pomyłki w diagnostyce ultrasonograficznej tarczycy

Content
Title variants
EN
Errors and mistakes in ultrasound diagnostics of the thyroid gland
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Ultrasound examination of the thyroid gland permits to evaluate its size, echogenicity, margins, and stroma. An abnormal ultrasound image of the thyroid, accompanied by other diagnostic investigations, facilitates therapeutic decision-making. The ultrasound image of a normal thyroid gland does not change substantially with patient’s age. Nevertheless, erroneous impressions in thyroid imaging reports are sometimes encountered. These are due to diagnostic pitfalls which cannot be prevented by either the continuing development of the imaging equipment, or the growing experience and skill of the practitioners. Our article discusses the most common mistakes encountered in US diagnostics of the thyroid, the elimination of which should improve the quality of both the ultrasound examination itself and its interpretation. We have outlined errors resulting from a faulty examination technique, the similarity of the neighboring anatomicalstructures, and anomalies present in the proximity of the thyroid gland. We have also pointed out the reasons for inaccurate assessment of a thyroid lesion image, such as having no access to clinical data or not taking them into account, as well as faulty qualification for a fine needle aspiration biopsy. We have presented guidelines aimed at limiting
the number of misdiagnoses in thyroid diseases, and provided sonograms exemplifying diagnostic mistakes.
PL
Badanie ultrasonograficzne tarczycy pozwala na ocenę jej wielkości, echogeniczności, granic oraz podścieliska. Zobrazowanie nieprawidłowego obrazu ultrasonograficznego tarczycy, w połączeniu z innymi badaniami diagnostycznymi, umożliwia podjęcie decyzji terapeutycznych. Obraz ultrasonograficzny prawidłowej tarczycy nie ulega istotnym zmianom wraz z wiekiem pacjenta. Mimo to w obrazowaniu tego gruczołu zdarzają się błędne opisy, wynikające z obecności pułapek diagnostycznych, którym nie są w stanie zapobiec stałe udoskonalanie sprzętu oraz wzrastające doświadczenie badających lekarzy. W artykule przedstawiono najczęstsze pomyłki w obrazowaniu ultrasonograficzym tarczycy, których wyeliminowanie powinno przyczynić się do poprawy jakości badań i ich interpretacji. Omówiono błędy wynikające z niewłaściwej techniki badania, podobieństwa anatomicznych struktur sąsiadujących z tarczycą oraz nieprawidłowych zmian występujących w sąsiedztwie gruczołu tarczowego. Wskazano również przyczyny złej interpretacji obrazu zmian w tarczycy, takie jak brak dostępu do danych klinicznych albo nieuwzględnienie ich, a także błędne kwalifikacje do biopsji cienkoigłowej. Przedstawiono wskazówki dotyczące postępowania w celu zminimalizowania występowania pomyłek w rozpoznawaniu chorób tarczycy oraz zaprezentowano przykłady obrazujące błędy diagnostyczne.
Discipline
Year
Volume
14
Issue
56
Pages
61–73
Physical description
Contributors
 • Zakład Diagnostyki Ultrasonograficznej i Mammografii, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Warszawa, Polska
 • Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Jędrzejowski, Warszawa, Polska
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, II WL, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, Polska
 • NZOZ Metabolik, Kielce, Polska
References
 • 1. Mohebati A, Shaha AR: Anatomy of thyroid and parathyroid glands and neurovascular relations. Clin Anat 2012; 25: 19–31.
 • 2. Polska Grupa ds. Nowotworów Endokrynnych; Jarząb B, Sporny S, Lange D, Włoch J, Lewiński A et al.: Diagnostyka i leczenie raka tarczycy – rekomendacje polskie. Endokrynol Pol 2010; 61: 518–568.
 • 3. Białek EJ, Jakubowski W (eds.): Ultrasonograficzna diagnostyka tarczycy, przytarczyc i węzłów chłonnych szyi. Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa – Zamość 2004.
 • 4. Trzebińska A, Dobruch-Sobczak K, Jakubowski W, Jędrzejowski M: Standardy badań ultrasonograficznych Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego – aktualizacja. Badanie ultrasonograficzne tarczycy oraz biopsja tarczycy pod kontrolą ultrasonografii. J Ultrason 2014; 14: 49–60.
 • 5. Patel BN, Kamaya A, Desser TS: Pitfalls in sonographic evaluation of thyroid abnormalities. Semin Ultrasound CT MR 2013; 34: 226–235.
 • 6. Appetecchia M, Solivetti FM: The association of colour flow Doppler sonography and conventional ultrasonography improves the diagnosis of thyroid carcinoma. Horm Res 2006; 66: 249–256.
 • 7. Ying MTC, Cho CCM, Ahuja AT: Lymph nodes. In: Sofferman RA, Ahuja AT (eds.): Ultrasound of the Thyroid and Parathyroid Glands. Springer, New York – Dordrecht – Heidelberg – London 2012: 211–228.
 • 8. Woeber KA: Graves disease: general considerations. In: Ingbar SH, Braverman LE (eds.): The Thyroid: a Fundamental and Clinical Text. Lippincott, Philadelphia 1986: 982–985.
 • 9. Abboud B, Sleilaty G, Rabaa L, Daher R, Abou Zeid H, Jabbour H et al.: Ultrasonography: highly accuracy technique for preoperative localization of parathyroid adenoma. Laryngoscope 2008; 118: 1574–1578.
 • 10. Pendersen OM, Aardal NP, Larssen TB, Varhaug JE, Myking O, Vik-Mo H: The value of ultrasonography in predicting autoimmune thyroid disease. Thyroid 2000; 10: 251–259.
 • 11. Watters DA, Ahuja AT, Evans RM, Chick W, King WW, Metreweli C et al.: Role of ultrasound in the management of thyroid nodules. Am J Surg 1992; 164: 654–657.
 • 12. Kim BK, Choi YS, Kwon HJ, Lee JS, Heo JJ, Han YJ et al.: Relationship between patterns of calcification in thyroid nodules and histopathologic findings. Endocr J 2013; 60: 155–160.
 • 13. Jakubowski W, Dobruch-Sobczak K, Migda B: Errors and mistakes in breast ultrasound diagnostics. J Ultrason 2012; 12: 286–298.
 • 14. Walas MK, Skoczylas K, Gierbliński I: Errors and mistakes in the ultrasound diagnostics of the liver, gallbladder and bile ducts. J Ultrason 2012; 12: 446–462.
 • 15. Walczyk J, Walas MK: Errors made in the ultrasound diagnostics of the spleen. J Ultrason 2013; 13: 65–72.
 • 16. Ćwik G, Gierbliński IW: Errors and mistakes in the ultrasound diagnosis of the pancreas. J Ultrason 2013; 13: 178–191.
 • 17. Wieczorek AP, Woźniak MM, Tyloch JF: Errors in the ultrasound diagnosis of the kidneys, ureters and urinary bladder. J Ultrason 2013; 13: 308–318.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fe658e27-d585-4564-b38c-a8cc0da2ecf2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.