PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2012 | 8 | 3 | 239-245
Article title

Różne manifestacje kliniczne alergii na białko mleka krowiego

Content
Title variants
EN
Different clinical manifestations of cow’s milk allergy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Food hypersensitivity is a syndrome of clinical disorders, which are caused by the intake of various, specific kinds of food or different chemical substances present in the food. It can either activate immunological mechanisms (food allergy) or not. The frequency of allergic disorders has been steadily increasing recently. The symptoms usually show up in early infants (allergy to cow’s milk). In the following years apart from food allergy, inhalator pathogens start playing more and more important role. The clinical picture of food allergy changes into “the allergic march”. The most common kind of allergy in infants and small children is the cow’s milk allergy. In the clinical manifestation of food hypersensitivity to cow’s milk protein the skin manifestation can be observed most frequently, the next characteristics being motoric disorders in the lower and upper part of the digestive system, ileitis and colitis, which are caused by food and eosinophilic inflammation in the mucosa of the digestive system. Food allergy to cow’s milk protein can also be manifested with respiratory symptoms or general bodily disorders. The treatment is based on eliminating the badly tolerated food product from the diet and replacing it with a well-tolerated food product with the same nutric value. The aim of the work is to present the two clinical cases of food allergy to cow’s milk in infants: the boy with the severe kind of atopic dermatitis and the girl with eosinophilic enteritis. The patients were firstly treated with hypoallergenic kinds of milk – getting no good clinical results. However, after administering the basic preparations as well as applying pharmacological treatment the condition of the patients improved.
PL
Nadwrażliwość pokarmowa jest zespołem dolegliwości klinicznych wywołanych spożyciem pokarmu lub związków chemicznych dodawanych do żywności. Może powstawać z udziałem mechanizmów immunologicznych (alergia pokarmowa) lub bez ich udziału. Częstość występowania chorób alergicznych w ostatnich dziesięcioleciach wrasta. Objawy pojawiają się już w okresie niemowlęcym (alergia na białka mleka krowiego). W kolejnych latach obok alergenów pokarmowych coraz większą rolę odgrywają alergeny inhalacyjne, zmieniając symptomy choroby w tzw. marszu alergicznym. U niemowląt i małych dzieci najczęstsza jest alergia na białka mleka krowiego. Wśród objawów klinicznych nadwrażliwości na białka mleka krowiego przeważają zmiany alergiczne na skórze, w tym zapalenie atopowe (postać skórna), dalej wymienia się zaburzenia motoryki górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, zapalenie błony śluzowej jelita cienkiego i grubego indukowane pokarmem oraz eozynofilowy naciek błony śluzowej przewodu pokarmowego. Schorzenie to może przejawiać się także objawami ze strony układu oddechowego i ogólnoustrojowymi. Metodą z wyboru w postępowaniu leczniczym u dziecka z rozpoznaną alergią jest próba eliminacji z diety źle tolerowanego składnika pokarmowego i zastąpienie go dobrze tolerowanym pokarmem o podobnych/równoważnych wartościach odżywczych. Celem pracy jest prezentacja dwóch odmiennych klinicznie przypadków alergii na mleko krowie u niemowląt: chłopca z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry i dziewczynki z kwasochłonnym zapaleniem jelita, u których w procesie leczniczym wprowadzono (początkowo bez pozytywnego efektu) różne mieszanki hipoalergiczne, co przyniosło poprawę kliniczną dopiero po zastosowaniu w żywieniu preparatów elementarnych wraz z odpowiednią terapią farmakologiczną.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
3
Pages
239-245
Physical description
Contributors
 • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman
 • Klinika Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zeman. Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Leokadia Bąk-Romaniszyn
References
 • 1. Johansson S.G., Hourihane J.O., Bousquet J. i wsp.: A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement for EAACI nomenclature task force. Allergy 2001; 56: 813-824.
 • 2. Czerwionka-Szaflarska M., Zielińska-Duda H.: Alergia a nietolerancja pokarmowa u dzieci. Fam. Med. Prim. Care Rev. 2009; 11: 577-584.
 • 3. Czerwionka-Szaflarska M., Zawadzka-Gralec A.: Alergia pokarmowa u niemowląt i dzieci - objawy, diagnostyka i leczenia. Pol. Merkur. Lekarski 2007; 138: 443-448.
 • 4. Sampson H.A., Sicherer S.H., Birnbaum A.H.: AGA technical review on the evaluation of food allergy in gastrointestinal disorders. American Gastroenterological Association. Gastroenterology 2001; 120: 1026-1040. Wydane w Med. Prakt. (wydanie specjalne) 2002; 2: 13-34.
 • 5. Kaczmarski M., Wasilewska J., Jarocka-Cyrta E. i wsp.: Polskie stanowisko w sprawie alergii pokarmowej u dzieci i młodzieży. Post. Dermatol. Alergol. 2011; 28 (supl. 2): 75-116.
 • 6. Sampson H.A.: Update on food allergy. J. Allergy Clin. Immunol. 2004; 113: 805-819.
 • 7. Vandenplas Y.: Optimising the diagnosis and management of cow’s milk allergy within primary care. European Paediatrics 2009; 3: 42-45.
 • 8. Sicherer S.H., Sampson H.A.: Food allergy. J. Allergy Clin. Immunol. 2010; 125: 116-125.
 • 9. Kaczmarski M.: Nadwrażliwość pokarmowa u dzieci i młodzieży. Standardy Med. 2009; 6: 379-398.
 • 10. Wood R.A.: The natural history of food allergy. Pediatrics 2003; 111: 1631-1637.
 • 11. Roehr C.C., Edenharter C., Reimann S. i wsp.: Food allergy and non-allergic food hypersensitivity in children and adolescents. Clin. Exp. Allergy 2004; 34: 1534-1541.
 • 12. Wąsowska-Królikowska K., Krogulska A.: Alergia przewodu pokarmowego u dzieci, przebieg kliniczny, diagnostyka leczenie. Przegl. Pediatr. 2006; 36: 125-133.
 • 13. Nowak-Węgrzyn A., Sampson H.A.: Adverse reaction to foods. Med. Clin. N. Am. 2006; 90: 97-127.
 • 14. Markowitz J.E., Liacouras C.A.: Eosinophilic esophagitis. Gastroenterol. Clin. North Am. 2003; 32: 949-966.
 • 15. Semeniuk J., Kaczmarski M.: Gastroesophageal reflux in children and adolescents. Clinical aspects with special respect to food hypersensitivity. Adv. Med. Sci. 2006: 51: 327-335.
 • 16. Fiocchi A., Brozek J., ScMnemenn H. i wsp.; World Allergy Organization (WAO) Special Committee on Food Allergy: World Allergy Organization (WAO) Diagnosis and Rationale for Action against Cow’s Milk Allergy (DRACMA) Guidelines. Pediatr. Allergy Immunol. 2010; 21 supl. 21: 1-125.
 • 17. H0st A.: Cow’s milk allergy. J. R. Soc. Med. 1997; 90 supl. 30: 34-39.
 • 18. Vandenplas Y., Koletzko S., Isolauri E. i wsp.: Guidelines for diagnosis and management of cow’s milk protein allergy in infants. Arch. Dis. Child. 2007; 92: 902-908.
 • 19. Eigenmann P.A.: The spectrum of cow’s milk allergy. Pediatr. Allergy Immunol. 2007; 18: 265-271.
 • 20. Kaczmarski M., Korotkiewicz-Kaczmarska E., Bobrus-Chociej A.: Aspekty epidemiologiczne, kliniczne i społeczne alergii pokarmowej. Część II. Aspekty kliniczne alergii pokarmowej. Przegl. Pediatr. 2009; 39: 133-138.
 • 21. Kaczmarski M.: Leczenie nadwrażliwości pokarmowej. W: Bartuzi Z. (red.): Alergia na pokarmy. Mediton, Łódź 2006: 193-203.
 • 22. Wang J.: Management of the patient with multiple food allergy. Curr. Allergy Asthma Rep. 2010; 10: 271-277.
 • 23. Bhatia J., Greer F.; American Academy of Pediatrics Committee on Nutrition: Use of soy protein-based formulas in infant feeding. Pediatrics 2008; 121: 1062-1068.
 • 24. ESPGHAN Committee on Nutrition; Agostoni C., Axelsson I., Goulet O. i wsp.: Soy protein infant formulae and follow-on formulae: a commentary by the ESP-GHAN Committee on Nutrition. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2006; 42: 352-361.
 • 25. Lieberman J.A., Sicherer S.H.: The diagnosis of food allergy. Am. J. Rhinol. Allergy 2010; 24: 439-443.
 • 26. Kaczmarski M.: Testy diagnostyczne, prowokacyjna próba pokarmowa (kiedy, u kogo?) i leczenie dietą eliminacyjną w nadwrażliwości pokarmowej u dzieci i młodzieży. Przegl. Pediatr. 2006; 36: 93-96.
 • 27. Chafen J.J., Newberry S.J., Riedl M.A. i wsp.: Diagnosing and managing common food allergies: a systemic review. JAMA 2010; 303: 1848-1856.
 • 28. Narisety S.D., Skripak J.M., Steele P. i wsp.: Open-label maintenance after milk oral immunotherapy for IgE-mediated cow’s milk allergy. J. Allergy Clin. Immunol. 2009; 124: 610-612.
 • 29. Fisher H.R., du Toit G., Lack G.: Specific oral tolerance induction in food allergic children: is oral desensitization more effective than allergen avoidance?: a meta analysis of published RCTs. Arch. Dis. Child. 2011; 96: 259-264.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fe50ffeb-216b-4203-ad81-284372b7fdd7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.