PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2006 | 4 | 1 | 10-13
Article title

Biochemiczna diagnostyka nowotworów narządu płciowego kobiety – co nowego?

Content
Title variants
EN
Biochemical diagnostics of gynecological malignancies – what’s new?
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The analysis of the utility of serum SCC determination, combined with other tumor markers and cytokine assessment in cervical cancer patients, was performed. However, only CA 125 levels were found to relate to the histopathological type of the tumor, and were higher in adenocarcinoma. In addition, in patients with adenocarcinoma, CA 125 presented higher diagnostic sensitivity than CEA, standard tumor marker for cervical cancer. We have also shown that complementary IL-6 and SCC assessment in patients with cervical cancer improve the diagnostic sensitivity, independent of histopathological type. This would be especially important for early diagnostics and monitoring of patients. We have also demonstrated the possible use of bone metabolism markers in patients after oncological treatment with posttreatment osteoporosis, which is a common side effect of cancer treatment. Actually, bone metabolism markers join the array of tumor markers, to monitor osteoporosis treatment. For the monitoring purposes, these markers are more efficient than densitometry methods. Our preliminary results on osteocalcin, PINP and Ctx point at PINP as the most promising marker.
PL
W pracy analizowano przydatność oznaczania SCC z innymi markerami nowotworowymi i cytokinami w surowicy krwi chorych na raka szyjki macicy. Analizując zależność pomiędzy stężeniami badanych markerów nowotworowych i cytokin a typem histopatologicznym, stwierdzono, że stężenia CA 125 były istotnie wyższe u chorych na gruczołowego raka szyjki macicy. Ponadto wykazano, że u chorych na gruczołowego raka szyjki macicy oznaczanie stężeń CA 125 ma większą przydatność diagnostyczną niż oznaczenia CEA, który uznawany jest za standardowy marker dla tego nowotworu. Stwierdzono również, że oznaczanie IL-6 z SCC u chorych na raka szyjki macicy, niezależnie od typu histopatologicznego, zwiększa czułość diagnostyczną, co ma szczególne znaczenie we wczesnych stopniach zaawansowania klinicznego i może być przydatne do monitorowania wyników leczenia. Omówiono także możliwość wykorzystania markerów obrotu kostnego po leczeniu onkologicznym, które jest często przyczyną licznych powikłań, między innymi takich jak osteoporoza. W chwili obecnej panel markerów nowotworowych został poszerzony o markery obrotu kostnego, które mogą być przydatne w ocenie skuteczności leczenia osteoporozy. Od niedawna stosowane markery obrotu kostnego umożliwiają ocenę skuteczności leczenia w znacznie krótszym czasie niż metody densytometryczne. Do najczęściej wykorzystywanych markerów należą: osteokalcyna, PINP i Ctx. Wyniki naszych wstępnych badań sugerują jednak, że największą przydatność ma oznaczanie stężeń PINP.
Discipline
Year
Volume
4
Issue
1
Pages
10-13
Physical description
Contributors
 • Zakład Markerów Nowotworowych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa. Kierownik: doc. dr hab. n. med. Janina Kamińska
 • Zakład Markerów Nowotworowych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: doc. dr hab. n. med. Janina Kamińska
 • Zakład Markerów Nowotworowych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: doc. dr hab. n. med. Janina Kamińska
 • Zakład Markerów Nowotworowych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: doc. dr hab. n. med. Janina Kamińska
 • Zakład Markerów Nowotworowych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: doc. dr hab. n. med. Janina Kamińska
 • Klinika Nowotworów Narządów Płciowych Kobiecych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik: doc. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński
References
 • 1. Atwell D.M., Grichnik K.P, Newman M.F. i wsp.: Balance of proinflammatory and antiinflammatory cytokines at thoracic cancer operation. Ann. Thorac. Surg. 1998; 66: 1145-1150.
 • 2. Bachtiary B., Selzer E., Knocke TH. i wsp.: Serum VEGF levels in patients undergoing primary radiotherapy for cervical cancer: impact on progression-free survival. Cancer Lett. 2002; 179: 197-203.
 • 3. Dinarello C.A.: The role of the interleukin-1-receptor antagonist in blocking inflammation mediated by interleukin-1. N. Engl. J. Med. 2000; 343: 732-734.
 • 4. Mitsuhashi A., Suzuka K., Yamazawa K. i wsp.: Serum vascular endothelial growth factor (VEGF) and VEGF-C levels as tumor markers in patients with cervical carcinoma. Cancer 2005; 103: 724-730.
 • 5. Ferdeghini M., Gadducci A., Prontera C. i wsp.: Serum interleukin-6 levels in uterine malignancies. Preliminary data. Anticancer Res. 1994; 14 (2B): 735-737.
 • 6. Lin M.T., Juan C.Y., Chang K.J. i wsp.: IL-6 inhibits apoptosis and retains oxidative DNA lesions in human gastric cancer AGS cells through up-regulation of anti-apoptotic gene mcl-1. Carcinogenesis 2001; 22: 1947-1953.
 • 7. Miyamoto Y., Hosotani R., Doi R. i wsp.: Interleukin-6 inhibits radiation induced apoptosis in pancreatic cancer cells. Anticancer Res. 2001; 21 (4A): 2449-2456.
 • 8. Kamińska J., Kowalska M., Rysińska A.: Cytokiny w surowicy krwi u chorych na nowotwory złośliwe. Nowotwory 1999; 49: 21.
 • 9. Lebrecht A., Ludwig E., Huber A. i wsp.: Serum vascular endothelial growth factor and serum leptin in patients with cervical cancer. Gynecol. Oncol. 2002; 85: 32-35.
 • 10. Kaminska J., Nowacki M.P, Kowalska M. i wsp.: Clinical significance of serum cytokine measurements in untreated colorectal cancer patients: soluble tumor necrosis factor receptor type I - an independent prognostic factor. Tumour Biol. 2005; 26: 186-194.
 • 11. Rutkowski P, Kaminska J., Kowalska M. i wsp.: Cytokine serum levels in soft tissue sarcoma patients: correlations with clinico-pathological features and prognosis. Int. J. Cancer 2002; 100: 463-471.
 • 12. Rutkowski P, Kamińska J., Kowalska M. i wsp.: Cytokine and cytokine receptor serum levels in adult bone sarcoma patients: correlations with local tumor extent and prognosis. J. Surg. Oncol. 2003; 84: 151-159.
 • 13. Kaminska J., Kowalska M., Kotowicz B. i wsp.: Pretreatment serum levels of cytokines and cytokine receptors in patients with non-small cell lung cancer, and correlations with clinicopathological features and prognosis. M-CSF - an independent prognostic factor. Oncology w druku 2006.
 • 14. Karczmarewicz E.: Wartość diagnostyczna markerów obrotu kostnego - uzgodnienia 2000. W: Lorenc R.S. (red.): Diagnostyka osteoporozy 2000. Osteoforum, Warszawa 2000: 233-247.
Document Type
communication
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fe4fc47d-b18c-4e72-be75-92bc0b507d21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.