PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 18 | 1 | 56–60
Article title

Miejsce psychoterapii w prewencji i leczeniu depresji poudarowej

Content
Title variants
EN
The role of psychotherapy in the prevention and treatment of post-stroke depression
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Depresja poudarowa jest najczęstszym psychiatrycznym powikłaniem udaru. Jej wystąpienie koreluje z opóźnieniem procesu rehabilitacji, głębszym upośledzeniem procesów poznawczych czy pogorszeniem jakości życia chorych. Większość artykułów dotyczących prewencji i leczenia depresji poudarowej koncentruje się na środkach farmakologicznych. Psychoterapia pozostaje zaś w tle, chociaż jako forma wskazana dla osób z lekkimi i umiarkowanymi postaciami depresji wydaje się odpowiednia dla chorych po udarze, u których dominują takie właśnie postacie. Jakkolwiek u znacznego odsetka pacjentów psychoterapia jest trudna do przeprowadzenia ze względu na ciężki stan neurologiczny i zaburzenia wyższych funkcji poznawczych, afazję czy otępienie, wiele udarów mózgu ma lżejszy przebieg i potencjalnie kwalifikuje się do tej formy zapobiegania albo terapii depresji. W świetle medycyny opartej na dowodach psychoterapia wykazuje u chorych po udarze wpływ prewencyjny. Wpływ leczniczy nie został udowodniony, jednak rozmaitość stosowanych podejść, czyniących każde doniesienie nieporównywalnym z innymi, nakazuje ostrożność we wnioskowaniu. W artykule zaprezentowano wybrane prace i proponowane formy terapii. Ich przegląd sugeruje, że w odniesieniu do osób po udarze lepsze będzie zastosowanie prostszych form psychoterapii, które najbliższe są psychoedukacji czy nawet grupom wsparcia oraz koncentrują się na codziennych problemach. Nie ma i prawdopodobnie długo nie będzie jasnych wskazówek co do tego, jaka metoda jest najbardziej wskazana. Mimo to – jeśli uwzględnić liczebność populacji pacjentów po udarze, brak możliwości zastosowania farmakoterapii w niektórych przypadkach i etyczne wątpliwości związane z profilaktycznym podawaniem leków psychotropowych – psychoterapia poszerza repertuar środków potencjalnie użytecznych w prewencji i leczeniu depresji.
EN
Depression is the most common psychiatric complication of stroke. Its occurrence correlates i.a. with delayed rehabilitation process, more severe cognitive disabilities and deterioration of patients’ quality of life. The majority of articles on the prevention or management of depression after stroke focus on pharmacological treatment, overlooking psychotherapy. As a modality of treatment indicated for patients with mild to moderate depression, psychotherapy seems to be a good proposition for stroke survivors, because of the predominant prevalence of these forms of depression in this population. Even though psychotherapy may be difficult if not impossible to perform in a significant percentage of patients, e.g. those with a severe neurological status, or impairment of higher cognitive functions (aphasia, dementia), there are many stroke patients with a milder course of the disease, potentially eligible for this form of prevention or treatment of depression. In the light of evidence-based medicine, psychotherapy has been shown to have only a preventive, not therapeutic effect in stroke patients. However, the variety of the approaches used often renders reports impossible to compare with each other, hence conclusions should be made with great caution. The paper reviews selected studies and suggested forms of therapy. According to the results of the studies, simpler forms of psychotherapy, closest to psychoeducation or even support groups and focusing on the patient’s everyday problems, appear more suited to the needs of stroke individuals. For the time being, and probably for a long time to come, it remains unclear which of the methods is the most appropriate. Considering the size of the stroke population, however, and the potential lack of adequate pharmacotherapy as well as the ethical doubts surrounding the prophylactic administration of psychotropic drugs, psychotherapy seems to be associated with a useful potential for the prevention and treatment of post-stroke depression.
Keywords
Discipline
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
56–60
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, Polska. Kierownik: dr hab. n. med. Przemysław Kowiański; Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wiesław Cubała
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Żukowie, Żuków, Polska. Kierownik Poradni: lek. med. Małgorzata Komorowska
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wiesław Cubała
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych, Katedra Psychiatrii, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk, Polska. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wiesław Cubała
References
 • Alexopoulos GS, Wilkins VM, Marino P et al.: Ecosystem focused therapy in poststroke depression: a preliminary study. Int J Geriatr Psychiatry 2012; 27: 1053–1060.
 • Ayerbe L, Ayis S, Wolfe CD et al.: Natural history, predictors and outcomes of depression after stroke: systematic review and meta-analysis. Br J Psychiatry 2013; 202: 14–21.
 • Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole SL et al.: Adding psychotherapy to antidepressant medication in depression and anxiety disorders: a meta-analysis. World Psychiatry 2014; 13: 56–67.
 • Cuijpers P, Sijbrandij M, Koole SL et al.: The efficacy of psychotherapy and pharmacotherapy in treating depressive and anxiety disorders: a meta-analysis of direct comparisons. World Psychiatry 2013; 12: 137–148.
 • Członkowska A: Epidemiologia udarów mózgu. Terapia 1996; 11: 9–12.
 • Dobrzyńska E, Rymaszewska J, Kiejna A: Depresje u osób w wieku podeszłym. Psychogeriatria Polska 2007; 4: 51–60.
 • Finkenzeller W, Zobel I, Rietz S et al.: Interpersonelle Psychotherapie und Pharmakotherapie bei Post-Stroke-Depression. Nervenarzt 2009; 80: 805–812.
 • Gloaguen V, Cottraux J, Cucherat M et al.: A meta-analysis of the effects of cognitive therapy in depressed patients. J Affect Disord 1998; 49: 59–72.
 • Hackett ML, Anderson CS: Predictors of depression after stroke: a systematic review of observational studies. Stroke 2005; 36: 2296–2301.
 • Hackett ML, Anderson CS, House A et al.: Interventions for preventing depression after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2008a; (3): CD003689.
 • Hackett ML, Anderson CS, House A et al.: Interventions for treating depression after stroke. Cochrane Database Syst Rev 2008b; (4): CD003437.
 • Hackett ML, Yapa C, Parag V et al.: Frequency of depression after stroke: a systematic review of observational studies. Stroke 2005; 36: 1330–1340.
 • Kirkness CJ, Becker KJ, Cain KC et al.: Telephone versus in-person psychosocial behavioral treatment in post-stroke depression. Stroke 2015; 46 (Suppl 1): AWP125.
 • Krychowiak G: Depresje poudarowe. Post Psychiatr Neurol 1998; 7 Supl 1: 47–50.
 • Lincoln NB, Flannaghan T: Cognitive behavioral psychotherapy for depression following stroke: a randomized controlled trial. Stroke 2003; 34: 111–115.
 • Mitchell PH, Veith RC, Becker KJ et al.: Brief psychosocial-behavioral intervention with antidepressant reduces poststroke depression significantly more than usual care with antidepressant: living well with stroke: randomized, controlled trial. Stroke 2009; 40: 3073–3078.
 • Morris PL, Robinson RG, Andrzejewski P et al.: Association of depression with 10-year poststroke mortality. Am J Psychiatry 1993; 150: 124–129.
 • Pękala K, Sobów T: Rodzaj narzędzi diagnostycznych a rozpoznawanie depresji poudarowej. Post Psychiatr Neurol 2012; 21: 23–30.
 • Rackley S, Bostwick JM: Depression in medically ill patients. Psychiatr Clin North Am 2012; 35: 231–247.
 • Robinson RG: Poststroke depression: prevalence, diagnosis, treatment, and disease progression. Biol Psychiatry 2003; 54: 376–387.
 • Robinson RG, Spalletta G: Poststroke depression: a review. Can J Psychiatry 2010; 55: 341–349.
 • Robinson RG, Jorge RE, Moser DJ et al.: Escitalopram and problemsolving therapy for prevention of poststroke depression: a randomized controlled trial. JAMA 2008; 299: 2391–2400.
 • Sacco RL: Patogeneza, klasyfikacja i epidemiologia chorób naczyniowych. In: Rowland LP (ed.): Neurologia Merritta. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2004: 217–229.
 • Scheidt CE, Schwind A: Zur Psychodynamik der Krankheitsverarbeitung bei Schlaganfall – Erfahrungen einer psychotherapeutischen Gruppe. Psychother Psychosom Med Psychol 1992; 42: 54–59.
 • Sun JH, Tan L, Yu JT: Post-stroke cognitive impairment: epidemiology, mechanisms and management. Ann Transl Med 2014; 2: 80.
 • Thomas SA, Walker MF, Macniven JA et al.: Communication and Low Mood (CALM): a randomized controlled trial of behavioural therapy for stroke patients with aphasia. Clin Rehabil 2013; 27: 398–408.
 • Towfighi A, Ovbiagele B, El Husseini N et al.; American Heart Association Stroke Council; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Council on Quality of Care and Outcomes Research: Poststroke depression: a scientific statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2017; 48: e30–e43.
 • Visser MM, Heijenbrok-Kal MH, van ’t Spijker A et al.: The effectiveness of problem solving therapy for stroke patients: study protocol for a pragmatic randomized controlled trial. BMC Neurol 2013; 13: 67.
 • Watkins CL, Auton MF, Deans CF et al.: Motivational interviewing early after acute stroke: a randomized, controlled trial. Stroke 2007; 38: 1004–1009.
 • Watkins CL, Wathan JV, Leathley MJ et al.: The 12-month effects of early motivational interviewing after acute stroke: a randomized controlled trial. Stroke 2011; 42: 1956–1961.
 • Whyte EM, Mulsant BH: Post stroke depression: epidemiology, pathophysiology, and biological treatment. Biol Psychiatry 2002; 52: 253–264.
 • Wichowicz H: Depresja poudarowa – zaburzenie biologiczne czy psychopochodne? Udar Mózgu. Problemy Interdyscyplinarne 2008; 10: 40–48.
 • Wichowicz HM, Puchalska L, Rybak-Korneluk AM et al.: Application of Solution-Focused Brief Therapy (SFBT) in individuals after stroke. Brain Inj 2017; 31: 1507–1512.
 • Williams LS, Kroenke K, Bakas T et al.: Care management of poststroke depression: a randomized, controlled trial. Stroke 2007; 38: 998–1003.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fe03da53-340c-4a35-b2de-f74f81d64266
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.