PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2018 | 14 | 3 | 346–349
Article title

Chicken bone in the bronchus masquerading as bronchopneumonia in an asthmatic boy

Content
Title variants
PL
Kość kurczaka w oskrzelu dająca objawy odoskrzelowego zapalenia płuc u chłopca z astmą
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Aim of the study: To emphasise the importance of a thorough history to exclude foreign body inhalation in children presenting with respiratory symptoms. Case study: We report a case of a 2-year-old boy with underlying bronchial asthma, who presented with cough and difficulty breathing of two-day duration, with no stridor. He was treated for acute exacerbation of bronchial asthma and bronchopneumonia. However, the symptoms persisted despite treatment. A detailed history revealed a choking episode while eating chicken curry prior admission. Bronchoscopy confirmed the presence of a piece of chicken bone in the left main bronchus, which was removed. The child was in good overall condition after the operation. Chest radiograph showed resolved lung collapse. Conclusion: A thorough history to exclude foreign body ingestion is necessary to avoid delayed complications of foreign body aspiration.
PL
Cel badania: Podkreślenie znaczenia wywiadu chorobowego dla wykluczenia aspiracji ciała obcego u dzieci z objawami ze strony układu oddechowego. Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek 2-letniego chłopca z astmą oskrzelową, u którego od dwóch dni utrzymywały się kaszel i trudności w oddychaniu bez obecności świstu krtaniowego. Pacjenta poddano leczeniu z powodu ostrego zaostrzenia astmy oskrzelowej i odoskrzelowego zapalenia płuc, jednak nie dało ono oczekiwanych rezultatów. Szczegółowy wywiad chorobowy ujawnił epizod zakrztuszenia potrawą curry z kurczaka przed przyjęciem do szpitala. Bronchoskopia potwierdziła obecność kości kurczaka w lewym głównym oskrzelu, którą następnie usunięto. Stan dziecka po zabiegu oceniono jako dobry. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej stwierdzono ustąpienie objawów zapaści płuca. Wniosek: Dokładny wywiad w celu wykluczenia obecności ciała obcego jest niezbędny, aby uniknąć powikłań.
Discipline
Publisher

Year
Volume
14
Issue
3
Pages
346–349
Physical description
Contributors
 • Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia; Department of Otorhinolaryngology, Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar, Malaysia, farahiyahabdullah0105@gmail.com
 • Department of Otorhinolaryngology, Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar, Malaysia
author
 • Department of Otorhinolaryngology, Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar, Malaysia
author
 • Department of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery, School of Medical Sciences, Universiti Sains Malaysia Health Campus, 16150 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia
References
 • 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Nonfatal choking-related episodes among children – United States, 2001. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2002; 51: 945–948.
 • 2. Shivakumar AM, Naik AS, Prashanth KB et al.: Tracheobronchial foreign bodies. Indian J Pediatr 2003; 70: 793–797.
 • 3. Chiu CY, Wong KS, Lai SH et al.: Factors predicting early diagnosis of foreign body aspiration in children. Pediatr Emerg Care 2005; 21: 161–164.
 • 4. Cataneo AJ, Cataneo DC, Ruiz RL Jr: Management of tracheobronchial foreign body in children. Pediatr Surg Int 2008; 24: 151–156.
 • 5. Passàli D, Lauriello M, Bellussi L et al.: Foreign body inhalation in children: an update. Acta Otorhinolaryngol Ital 2010; 30: 27–32.
 • 6. Mu L, He P, Sun D: The causes and complications of late diagnosis of foreign body aspiration in children. Report of 210 cases. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 117: 876–879.
 • 7. Zerella JT, Dimler M, McGill LC et al.: Foreign body aspiration in children: value of radiography and complications of bronchoscopy. J Pediatr Surg 1998; 33: 1651–1654.
 • 8. Steen KH, Zimmermann T: Tracheobronchial aspiration of foreign bodies in children: a study of 94 cases. Laryngoscope 1990; 100: 525–530.
 • 9. Black RE, Johnson DG, Matlak ME: Bronchoscopic removal of aspirated foreign bodies in children. J Pediatr Surg 1994; 29: 682–684.
 • 10. Karakoç F, Karadağ B, Akbenlioğlu C et al.: Foreign body aspiration: what is the outcome? Pediatr Pulmonol 2002; 34: 30–36.
 • 11. Poukkula A, Ruotsalainen EM, Jokinen K et al.: Long-term presence of a denture fragment in the airway (a report of two cases). J Laryngol Otol 1988; 102: 190–193.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fdf59042-813d-4e06-8886-a075185d0f84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.