PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2015 | 15 | 62 | 337-338
Article title

Editorial Comment on: D. Schreiber-Dietrich, M. Pohl, X.W. Cui, B. Braden, C.F. Dietrich, L. Chiorean Perihepatic lymphadenopathy in children with chronic viral hepatitis

Content
Title variants
PL
Komentarz redakcyjny do artykułu D. Schreiber-Dietrich, M. Pohl, X.W. Cui, B. Braden, C.F. Dietricha i L. Chiorean pt.: Limfadenopatia węzłów chłonnych wątrobowych u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The article entitled Perihepatic lymphadenopathy in children with chronic viral hepatitis(1) is an original paper of high clinical relevance – viral hepatitis B and C are the main causes of chronic hepatitis and liver cirrhosis in children. Based on ultrasound findings, the authors assessed the presence of the perihepatic lymph nodes and their morphology in 49 children with chronic viral hepatitis B and C (38 and 11 children, respectively). The authors hoped that this investigation would help establish a new, non-invasive marker enabling screening examinations to be conducted in children with chronic viral hepatitis. In adults, a correlation was found between the activity of hepatitis and the morphology of the lymph nodes in a US examination, but such a correlation has, until now, not been reported in children(2–4). The results of the study have a clinically significant aspect – the loops of the hepatoduodenal ligament are relatively readily available in a transabdominal examination, and ultrasonography is an inexpensive and safe method to be conducted in children.
PL
Artykuł Perihepatic lymphadenopathy in children with chronic viral hepatitis(1) jest pracą oryginalną o dużym znaczeniu klinicznym – wirusowe zapalenie wątroby typu B i C jest główną przyczyną przewlekłego zapalenia wątroby i marskości wątroby u dzieci. Autorzy na podstawie wyników badania USG oceniali obecność węzłów chłonnych okołowątrobowych i ich morfologię u 49 dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B oraz C (odpowiednio 38 i 11 dzieci). Podejmując ten temat, autorzy mieli nadzieję na ustanowienie nowego, nieinwazyjnego markera umożliwiającego badania przesiewowe u dzieci z przewlekłym WZW. O ile u osób dorosłych stwierdzono korelację pomiędzy aktywnością procesu zapalnego wątroby a morfologią badanych węzłów chłonnych w USG, to u dzieci ten związek dotychczas nie został opisany(2–4). Wyniki pracy mają ważny aspekt kliniczny – węzły więzadła wątrobowo-dwunastniczego są stosunkowo łatwo dostępne w badaniu przezbrzusznym, a USG jest metodą w pełni bezpieczną dla dzieci oraz tanią.
Keywords
Discipline
Year
Volume
15
Issue
62
Pages
337-338
Physical description
Contributors
  • Department of Radiology and Nuclear Medicine, Faculty of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
author
  • Department of Radiology and Nuclear Medicine, Faculty of Medicine in Katowice, Medical University of Silesia in Katowice, Poland
References
  • Schreiber-Dietrich D, Pohl M, Cui XW, Braden B, Dietrich CF, Chiorean L: Perihepatic lymphadenopathy in children with chronic viral hepatitis. J Ultrason 2015; 15: 137–150.
  • Fujii H, Ohnishi N, Shimura K, Sakamoto M, Ohkawara T, Sawa Y et al.: Case of autoimmune hepatitis with markedly enlarged hepatoduodenal lymph nodes. World J Gastroenterol 2013; 19: 1834–1840.
  • Longo S, Cotella G, Carletta F, Catacchio M, Antonaci S: Perihepatic lymphadenopathy and the response to therapy in chronic hepatitis C patients. J Ultrasound 2010; 13: 164–167.
  • Grier S, Patel N, Kuo YT, Cosgrove DO, Goldin RC, Thomas HC et al.: Perihepatic lymph nodes as markers of disease response in patients in patients with hepatitis C-related liver disease: a prospective clinical evaluation. Eur J Gastroenterol Hepatol 2010; 22: 257–263.
Document Type
minireview
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fdf1ad12-2b48-4fe4-b8ef-e283584ed1eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.