PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2011 | 12 | 3 |
Article title

Psychological interventions for cancer pain

Title variants
PL
Psychologiczne interwencje w bólu nowotworowym
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ból jest jednym z najbardziej przykrych i niosących lęk objawów choroby nowotworowej, zaburza codzienną aktywność oraz społeczne funkcjonowanie. Ten artykuł wspiera biopsychospołeczny model bólu nowotworowego i podejmuje próbę oceny wniosków płynących z badań na temat użyteczności psychologicznych technik (interwencji) w paradygmacie Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, psychoedukacji i techniki relaksacyjnej, jako części leczenia medycznego. Badania oceniane w kontekście zaleceń Psychologii opartej na Faktach (EBPP) nie dostarczają spójnych danych. Ogólne wnioski płynące z różnych badań wskazują w większym stopniu na potrzebę dalszej pracy nad zbieraniem danych o „większej sile naukowej”, niż dostarczają dowodów na korzyści płynące ze stosowania danej techniki psychologicznej w kontekście bólu nowotworowego.
EN
Pain is said to be one of the most feared and distressing symptoms of cancer and one that disrupts All aspects of life. This article supports biopsychosocial model of cancer pain and evaluates the evidence and suport for the use of psychological techniques as part of medical treatment. Questions are raised about the utility of Rusing CBT, education focused interventions and relaxation techniques. Research based on EBPP (Evidence Based Practice for Psychology) at the present moment gives inconsistent conclusions. Data shows rather need for empirical studiem with greater level of evidence than definite arguments towards using particular psychological interventions for cancer pain.
Discipline
Journal
Year
Volume
12
Issue
3
Physical description
Contributors
author
  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedry Gerontologii i G eriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Oddział Leczenia Bólu i O pieki Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki, Kraków
  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedry Gerontologii i G eriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Oddział Leczenia Bólu i O pieki Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki, Kraków
  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedry Gerontologii i G eriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków, Zakład Farmakologii Klinicznej, Katedry Farmakologii, Collegium Medicum, Uniwersy; Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Krakówtet Jagielloński, Kraków
  • Zakład Badania i L eczenia Bólu, Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Klinika Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Katedry Gerontologii i G eriatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków; Oddział Leczenia Bólu i O pieki Paliatywnej, Szpital Uniwersytecki, Kraków
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fd7c1d2c-9048-4ba6-8339-537e4b4a0243
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.