PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 17 | 1 | 57–62
Article title

Wpływ prenatalnej ekspozycji na leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny na rozwój zaburzeń ze spektrum autyzmu

Content
Title variants
EN
Implications of prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors for autism spectrum disorders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zaburzenia ze spektrum autyzmu są grupą zaburzeń neurorozwojowych charakteryzującą się deficytami w interakcjach społecznych, nieprawidłowościami w komunikacji i powtarzającym się, ograniczonym repertuarem zainteresowań i aktywności. Etiologia autyzmu jest niejasna, choć wyniki badań sugerują interakcję czynników genetycznych i środowiskowych, która prowadzi do nieprawidłowości w neuroprzekaźnictwie i anatomicznej budowie mózgu. Serotonina, neuroprzekaźnik obecny w ośrodkowym układzie nerwowym, obwodowo wykazujący działanie hormonu tkankowego, od dawna budzi zainteresowanie badaczy zajmujących się etiologią zaburzeń ze spektrum autyzmu. Nieprawidłowe przekaźnictwo serotoninergiczne może odgrywać zasadniczą rolę w patofizjologii zaburzeń rozwoju, co sugeruje obserwowane w wielu niezależnych badaniach zwiększone stężenie serotoniny płytkowej u średnio jednej z trzech badanych osób obciążonych zaburzeniami ze spektrum autyzmu. W związku z kluczowym znaczeniem serotoniny dla rozwoju i funkcjonowania mózgu płodu zaczęto uważniej przyglądać się prenatalnej ekspozycji na substancje zmieniające stężenie tego neurohormonu, m.in. inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny. Stanowią one najczęściej stosowaną grupę leków przeciwdepresyjnych na całym świecie, a badania wskazują, że  2–13% ciężarnych w krajach rozwiniętych przyjmuje leki przeciwdepresyjne. Sugerowany (lecz nadal kontrowersyjny) związek między prenatalną ekspozycją na  selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny a wystąpieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu może wynikać również ze wskazań do stosowania leku, takich jak depresja ciążowa. W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych badań nad związkiem przyjmowania przez kobiety w ciąży selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny z powstawaniem zaburzeń ze spektrum autyzmu.
EN
Autism spectrum disorder is a group of neurodevelopmental disorders characterised by deficits in social relations, impairments in communication, and restricted, repetitive behaviours and interests. The aetiology of autism is unclear, but studies suggest interaction of genetic and environmental factors leading to disturbances in neurotransmission and anatomical development of the brain. Serotonin, a neurotransmitter in the central nervous system and autacoid in the periphery, has long been of interest in autism spectrum disorders. Repeated, independent findings of increased platelet serotonin levels in approximately one third of children with autism suggest that dysfunction of serotonergic system may play a causal role in the physiopathology of these disorders. Because of the critical role of serotonin in foetal brain development and function, several research groups have focused on the influence of prenatal exposure to substances that manipulate serotonin levels like selective serotonin reuptake inhibitors. They are the most commonly prescribed antidepressant medications worldwide, with studies indicating that 2–13% of pregnant women in developed countries receive antidepressant medication. A suggested (but still controversial) association between the exposure to selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and the prevalence of autism spectrum disorders may be confounded by the indications for which these drugs are prescribed such as maternal depression. This review examines evidence regarding the association between prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors and autism spectrum disorders.
Discipline
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
57–62
Physical description
Contributors
 • Klinika Psychiatrii Młodzieżowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz
 • Klinika Zaburzeń Psychotycznych i Psychiatrii Wieku Podeszłego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Kłoszewska
References
 • Boukhris T, Sheehy O, Mottron L et al.: Antidepressant use during pregnancy and the risk of autism spectrum disorder in children. JAMA Pediatr 2016; 170: 117–124.
 • Clements CC, Castro VM, Blumenthal SR et al.: Prenatal antidepressant exposure is associated with risk for attention-deficit hyperactivity disorder but not autism spectrum disorder in a large health system. Mol Psychiatry 2015; 20: 727–734.
 • Croen LA, Grether JK, Yoshida CK et al.: Antidepressant use during pregnancy and childhood autism spectrum disorders. Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 1104–1112.
 • DeLong R: Autism and familial major mood disorder: are they related? J Neuropsychiatry Clin Neurosci 2004; 16: 199–213.
 • El Marroun H, White TJ, van der Knaap NJ et al.: Prenatal exposure to selective serotonin reuptake inhibitors and social responsiveness symptoms of autism: population-based study of young children. Br J Psychiatry 2014; 205: 95–102.
 • Elsabbagh M, Divan G, Koh YJ et al.: Global prevalence of autism and other pervasive developmental disorders. Autism Res 2012; 5: 160–179.
 • Gentile S: Prenatal antidepressant exposure and the risk of autism spectrum disorders in children. Are we looking at the fall of Gods? J Affect Disord 2015; 182: 132–137.
 • Gidaya NB, Lee BK, Burstyn I et al.: In utero exposure to selective serotonin reuptake inhibitors and risk for autism spectrum disorder. J Autism Dev Disord 2014; 44: 2558–2567.
 • Hadjikhani N: Serotonin, pregnancy and increased autism prevalence: is there a link? Med Hypotheses 2010; 74: 880–883.
 • Hallmayer J, Cleveland S, Torres A et al.: Genetic heritability and shared environmental factors among twin pairs with autism. Arch Gen Psychiatry 2011; 68: 1095–1102.
 • Harrington RA, Lee LC, Crum RM et al.: Prenatal SSRI use and offspring with autism spectrum disorder or developmental delay. Pediatrics 2014; 133: e1241–e1248.
 • Harrington RA, Lee LC, Crum RM et al.: Serotonin hypothesis of autism: implications for selective serotonin reuptake inhibitor use during pregnancy. Autism Res 2013; 6: 149–168.
 • Hiemke C, Härtter S: Pharmacokinetics of selective serotonin reuptake inhibitors. Pharmacol Ther 2000; 85: 11–28.
 • Hranilović D, Novak R, Babić M et al.: Hyperserotonemia in autism: the potential role of 5HT-related gene variants. Coll Antropol 2008; 32 Suppl 1: 75–80.
 • Hviid A, Melbye M, Pasternak B: Use of selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of autism. N Engl J Med 2013; 369: 2406–2415.
 • Kubota T, Mochizuki K: Epigenetic effect of environmental factors on autism spectrum disorders. Int J Environ Res Public Health 2016; 13: E504.
 • Malm H, Brown AS, Gissler M et al.: Gestational exposure to selective serotonin reuptake inhibitors and offspring psychiatric disorders: a national register-based study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2016; 55: 359–366.
 • Man KK, Tong HH, Wong LY et al.: Exposure to selective serotonin reuptake inhibitors during pregnancy and risk of autism spectrum disorder in children: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Neurosci Biobehav Rev 2015; 49: 82–89.
 • Matson JL, Cervantes PE: Commonly studied comorbid psychopathologies among persons with autism spectrum disorder. Res Dev Disabil 2014; 35: 952–962.
 • Olivier JD, Åkerud H, Sundström Poromaa I: Antenatal depression and antidepressants during pregnancy: unraveling the complex interactions for the offspring. Eur J Pharmacol 2015; 753: 257–262.
 • Pużyński S, Wciórka J: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Vesalius, Kraków 2000.
 • Rai D, Lee BK, Dalman C et al.: Parental depression, maternal antidepressant use during pregnancy, and risk of autism spectrum disorders: population based case-control study. BMJ 2013; 346: f2059.
 • Rutter M: Aetiology of autism: findings and questions. J Intellect Disabil Res 2005; 49: 231–238.
 • Sealey LA, Hughes BW, Sriskanda AN et al.: Environmental factors in the development of autism spectrum disorders. Environ Int 2016; 88: 288–298.
 • Simonoff E, Pickles A, Charman T et al.: Psychiatric disorders in children with autism spectrum disorders: Prevalence, comorbidity, and associated factors in a population-derived sample. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2008; 47: 921–929.
 • Sodhi MS, Sanders-Bush E: Serotonin and brain development. Int Rev Neurobiol 2004; 59: 111–174.
 • Sørensen MJ, Grønborg TK, Christensen J et al.: Antidepressant exposure in pregnancy and risk of autism spectrum disorders. Clin Epidemiol 2013; 5: 449–459.
 • Whitaker-Azmitia PM: Behavioral and cellular consequences of increasing serotonergic activity during brain development: A role in autism? Int J Dev Neurosci 2005; 23: 75–83.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fd523f77-a2f7-4ba5-b766-b772f7ae4629
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.