PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2012 | 13 | 3 | 8
Article title

Induction of nocebo and placebo effects on itch and pain by verbal suggestions

Title variants
PL
Wywoływanie efektów nocebo i placebo dotyczących świądu i bólu za pomocą sugestii słownych
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Skargi na dolegliwości takie jak ból można skutecznie zmniejszać dzięki efektowi placebo poprzez wywołanie pozytywnych oczekiwań, albo zwiększać dzięki efektowi nocebo poprzez wywołanie negatywnych oczekiwań. W bieżącym badaniu po raz pierwszy zbadano eksperymentalnie wywoływane słownie efekty nocebo i placebo w odniesieniu do świądu. W części pierwszej badania sprawdzono rolę sugestii słownych w wywoływaniu efektu nocebo w świądzie i w bólu. U wszystkich badanych zastosowano te same somatosensoryczne bodźce służące do ilościowego badania czucia, tzn. bodźce mechaniczne, elektryczne i podanie histaminy; użyto również sugestii słownych w celu manipulowania oczekiwaniami dotyczącymi bodźców. Sugestie opracowano tak, aby wywołać albo duże oczekiwanie świądu (nocebo wobec świądu) lub bólu (nocebo wobec bólu), albo małe oczekiwanie świądu (kontrola nocebo wobec świądu) lub bólu (kontrola nocebo wobec bólu). Wyniki pokazały, że duże oczekiwania świądu i bólu spowodowały odczuwanie odpowiednio świądu i bólu o większym nasileniu. Porównanie efektów nocebo wywołanych sugestiami słownymi wskazało, że efekty były wyraźniejsze dla świądu niż dla bólu. W części drugiej sugestie słowne opracowane w celu wywołania efektu placebo wobec świądu (placebo wobec świądu) lub bólu (placebo wobec bólu) albo sugestie neutralne (kontrola placebo wobec świądu lub bólu) podawano w odniesieniu do drugiego podania histaminy i porównywano z pierwszym podaniem histaminy, wykorzystanym w części pierwszej badania. Wyniki efektów placebo wykazały jedynie istotnie większe zmniejszenie świądu w warunkach placebo wobec świądu niż w warunkach placebo wobec bólu. Wnioskujemy, że po raz pierwszy wykazaliśmy, że reakcje nocebo i prawdopodobnie placebo wobec świądu można wywołać za pomocą sugestii słownych.
EN
Physical complaints, such as pain, can be effectively reduced by placebo effects through induction of positive expectations, or increased by nocebo effects through induction of negative expectations. In the present study, verbally induced nocebo and placebo effects on itch were experimentally investigated for the first time. In part 1, the role of verbal suggestions in inducing nocebo effects on itch and pain was investigated. All subjects received the same somatosensory quantitative sensory testing stimuli, that is, mechanical and electrical stimuli and application of histamine, and verbal suggestions to manipulate expectations regarding the stimuli. The suggestions were designed to produce either high expectations for itch (itch nocebo) or pain (pain nocebo) or low expectations for itch (itch nocebo control) or pain (pain nocebo control). Results showed that high itch and pain expectations resulted in higher levels of itch and pain, respectively. When comparing nocebo effects, induced by verbal suggestions, results were more pronounced for itch than for pain. In part 2, verbal suggestions designed to produce a placebo effect on itch (itch placebo) or pain (pain placebo), or neutral suggestions (itch placebo control and pain placebo control) were given regarding a second application of histamine and compared with the first application applied in part 1. Results of placebo effects only showed a significantly larger decrease in itch in the itch placebo condition than in the pain placebo condition. In conclusion, we showed for the first time that nocebo and possibly placebo responses can be induced on itch by verbal suggestions.
Keywords
Discipline
Journal
Year
Volume
13
Issue
3
Pages
8
Physical description
Contributors
  • Department of Medical Psychology, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
  • Pain and Nociception Neuroscience Research Group, Department of Anaesthesiology, Pain and Palliative Medicine, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
  • Department of Rheumatology, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
  • Department of Dermatology, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
  • Department of Medical Psychology, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
  • Department of Medical Psychology, Radboud University Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Netherlands
References
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fd2d6b44-e25e-48ea-96aa-fa41ef979069
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.