PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
Journal
2010 | 11 | 4 |
Article title

Postoperative Analgesic THerapy Observational Survey (PATHOS): A practice pattern study in 7 Central/Southern European countries

Title variants
PL
Obserwacyjne badanie pooperacyjnej terapii przeciwbólowej (PATHOS) – praktyka stosowania w siedmiu krajach Europy Środkowej i Południowej
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Badania oceniające doznawanie bólu przez pacjentów hospitalizowanych stale wykazują, że ból pooperacyjny jest niewystarczająco leczony. W czasie publikowania wytycznych i wdrażania zmian organizacyjnych, konieczne jest zebranie nowszych danych, w celu sprawdzenia wpływu podjętych działań na codzienną praktykę oraz określenia potrzeby ich poprawienia. To prospektywne, przekrojowe, obserwacyjne, wieloośrodkowe badanie praktyki postępowania zostało wykonane w latach 2004-2005 w 7 europejskich krajach. Badania przeprowadzono na oddziałach chirurgicznych w losowo wybranych szpitalach. Dane dotyczące praktyki postępowania w bólu pooperacyjnym po zabiegach chirurgicznych u dorosłych pacjentów zebrano anonimowo przy pomocy standaryzowanego kwestionariusza wielokrotnego wyboru. Spośród 1558 kwestionariuszowy uzyskanych z 746 europejskich szpitali, 59% było wypełnionych przez anestezjologów a 41% przez chirurgów. 34% respondentów stwierdziło, że w ich instytucjach nie prowadzi się regularnych wewnętrznych programów szkolenia zespołów w zakresie postępowania w przypadkach bólu pooperacyjnego; 48% respondentów wskazało, że pacjenci są przed operacją systematyczne informowani co do występowania bólu pooperacyjnego; szeroko stosowana jest zbilansowana analgezja po rozległych zabiegach operacyjnych i regularnie podawane są leki przeciwbólowe; 25% respondentów posługuje się na swoich oddziałach specyficznymi, pisemnie opracowanymi protokołami postępowania w bólu pooperacyjnym; 34% respondentów podaje, że ból nie jest oceniany, natomiast 44% podaje, że ilościowy wynik oceny bólu jest dokumentowany w kartach pacjentów. Ten największy dotąd wykonany przegląd potwierdza liczne zebrane dowody, że aktualne postępowanie w bólu pooperacyjnym nie jest optymalne i identyfikuje potrzeby ulepszenia postępowania na europejskich oddziałach chirurgicznych. Jednakże, szerokie stosowanie zbilansowanej analgezji i regularne podawanie środków przeciwbólowych, wskazują na zachodzące zmiany.
Discipline
Journal
Year
Volume
11
Issue
4
Physical description
References
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fd0734b5-40b3-4b03-9a6e-d6eaafe36bdf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.