PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2013 | 13 | 55 | 425-430
Article title

Wieloparametryczna ultrasonografia w diagnostyce worka mosznowego i jąder niezstąpionych u chłopców

Content
Title variants
EN
Multiparametric ultrasonography of the pediatric scrotum and in boys with undescended testes
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Due to its noninvasiveness and high resolving power, ultrasound examination is the examination
of choice for the imaging of the structures of the pediatric scrotum. It allows to
reveal changes impossible to fi nd in the course of a clinical examination. Its signifi cance
has increased over the past few years due to the technological developments. The introduction
of transducers with frequency of 10–17 MHz has improved the resolution of pediatric
testes images as well as the resolution of the inguinal canals images, which has been
of particular importance for the evaluation of undescended, retractile and abdominal testes.
New diagnostic tools have also been introduced, such as 3D imaging or elastography,
whose application has helped provide valuable additional information for the evaluation
of pediatric testes, for treatment monitoring, and for post-surgical follow-up examinations.
3D imaging facilitates a more accurate evaluation of the location of an undescended
testicle, testicular volume, and vascularization. Elastography may be used for the evaluation
of focal lesions, post-ischemic lesions, unclear fl uid spaces, undescended testes, and
following orchiopexy.
PL
Ze względu na nieinwazyjność i dużą zdolność rozdzielczą badanie sonografi czne jest
badaniem z wyboru w obrazowaniu struktur worka mosznowego u dzieci. Pozwala wykazać
zmiany niemożliwe do stwierdzenia w badaniu klinicznym. Postępy technologiczne
w ostatnich latach dodatkowo wzmocniły znaczenie tego badania. Wraz z wprowadzeniem
głowic o częstotliwościach 10–17 MHz poprawiła się rozdzielczość obrazów jąder
pediatrycznych oraz rozdzielczość kanałów pachwinowych, co ma szczególne znaczenie
w ocenie jąder niezstąpionych i wędrujących, a także brzusznych. Pojawiły się także
nowe narzędzia diagnostyczne, takie jak obrazowanie trójwymiarowe czy elastografi a,
których zastosowanie może dostarczyć wielu dodatkowych informacji w ocenie jąder
u dzieci, a także w monitorowaniu leczenia bądź kontrolach pooperacyjnych. Badanie 3D
umożliwia dokładniejszą ocenę położenia jądra niezstąpionego, objętości jądra, a także
ocenę waskularyzacji. Elastografi a może być stosowana w ocenie zmian ogniskowych,
zmian poniedokrwiennych, niejasnych przestrzeni płynowych, jąder niezstąpionych i po
orchidopeksji.
Discipline
Year
Volume
13
Issue
55
Pages
425-430
Physical description
Contributors
  • Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
  • Zakład Radiologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
References
  • 1. Riccabona M: Pediatric three-dimensional ultrasound: basics and potential clinical value. Clin Imaging 2005; 29: 1–5.
  • 2. Elwagdy S, Razmy S, Ghoneim S, Elhakim S: Diagnostic performance of three-dimensional ultrasound extended imaging at scrotal mass lesions. Int J Urol 2007; 14: 1025–1033.
  • 3. Jedrzejewski G, Ben-Skowronek I, Wozniak MM, Brodzisz A, Budzynska E, Wieczorek AP: Testicular adrenal rest tumors in boys with congenital adrenal hyperplasia: 3D US and elastography – do we get more information in diagnosis and monitoring? J Pediatr Urol 2013; 9: 1032–1037.
  • 4. Goddi A, Sacchi A, Magistretti G, Almolla J, Salvadore M: Real-time tissue elastography for testicular lesion assessment. Eur Radiol 2012; 22: 721–730.
  • 5. Grasso M, Blanco S, Raber M, Nespoli L: Elasto-sonography of the testis: preliminary experience. Arch Ital Urol Androl 2010; 82: 160–163.
  • 6. Itoh A, Ueno E, Tohno E, Kamma H, Takahashi H, Shiina T et al.: Breast disease: clinical application of US elastography for diagnosis. Radiology 2006; 239: 341–350.
  • 7. Huang DY, Sidhu PS: Focal testicular lesions: colour Doppler ultrasound, contrast-enhanced ultrasound and tissue elastography as adjuvants to the diagnosis. Br J Radiol 2012; 85 Spec No 1: S41–S53.
  • 8. Patel K, Sellars M, Clarke JL, Sidhu PS: Features of testicular epidermoid cysts on contrast-enhanced sonography and real-time tissue elastography. J Ultrasound Med 2012; 31: 115–122.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fcf4953b-a807-4c1b-859d-502e2e30c953
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.