PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2010 | 8 | 4 | 225-233
Article title

Wyniki leczenia raka trzonu macicy w materiale własnym Kliniki Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu

Content
Title variants
EN
Treatment outcome in uterine cancer in the material of Gynecologic Oncology Clinic of Wroclaw Medical University
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Cancer of the uterine corpus is the most frequent gynecologic malignancy in Poland and the fourth most common malignancy in the females. Periodic assessment of effectiveness of treatment outcomes in the context of 5-year survival rate is crucial for objective evaluation of efficacy of therapeutic protocols used at a particular center. The aim of this study was a retrospective analysis of outcomes in women treated at our center for cancer of the uterine corpus observing a 5-years’ follow-up and comparison of these data with international literature. Analysis encompassed only patients undergoing surgical treatment only (n=37) and those offered complementary radiotherapy (n=207), treated for endometrioid type of uterine corpus cancer since 2003 thru 2005. Every case underwent clinical staging (acc. to FIGO classification) and tumor grading. Results of this analysis, in the form of 5-year overall survival data, were compared with those published in the 2006 Annual Report. The study confirmed a similar overall survival rate in the whole group, i.e. in surgery-only patients: 84% vs. 80% (Annual Report) and combined-treatment patients: 75% and 83%. Results of our study were favorable in FIGO stage I and in G1 tumors at higher stages. In other settings, they differed somewhat from Annual Report data. Concluding, a more individualized approach to particular cases and adherence to recommendations of recognized opinion-making bodies in this area should contribute to improved treatment outcomes in even late-stage uterine corpus cancer.
PL
Rak trzonu macicy jest najczęstszym nowotworem ginekologicznym w Polsce, zajmuje czwarte miejsce wśród wszystkich nowotworów u kobiet. Okresowa ocena skuteczności leczenia w kontekście 5-letniego przeżycia odgrywa kluczową rolę w ewaluacji stosowanych standardów leczenia danego ośrodka. Celem pracy była retrospektywna analiza wyników leczenia pacjentek naszego ośrodka chorujących na raka trzonu macicy przy założeniu 5-letniej obserwacji i porównanie tych wyników z danymi światowymi. Analizowaliśmy pacjentki leczone tylko chirurgicznie (n=37) oraz w sposób skojarzony z radioterapią (n=207) z powodu postaci endometrioidalnej raka trzonu macicy w naszym ośrodku w latach 2003-2005. W każdym przypadku określiliśmy zaawansowanie kliniczne choroby wg FIGO oraz zróżnicowanie histologiczne (grading). Uzyskane z tej analizy wyniki w postaci 5-letniego przeżycia (OS) zestawiliśmy z danymi Annual Report 2006. Wykazaliśmy porównywalne OS w całej grupie, u chorych leczonych tylko operacyjnie wyniosło 84 vs 80% (Annual Report 2006), a w leczeniu skojarzonym odpowiednio 75 i 83%. Rezultaty naszego leczenia były zadowalające w przypadku stopnia I wg FIGO oraz G1 w pozostałych stopniach zaawansowania klinicznego. U reszty chorych odbiegały o kilkanaście procent od OS podawanego przez Annual Report 2006. W konkluzji stwierdzamy, że bardziej zindywidualizowane podejście do konkretnego chorego oraz postępowanie zgodne z rekomendacjami uznanych organizacji opiniotwórczych w tej dziedzinie powinno poprawić w przyszłości także nasze wyniki leczenia raka trzonu macicy w zaawansowanych przypadkach.
Discipline
Year
Volume
8
Issue
4
Pages
225-233
Physical description
Contributors
 • Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, pl. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław, tel./faks: 71 361 91 11. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel
 • Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel
author
 • Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Kornafel
References
 • 1. Didkowska J., Wojciechowska U., Tarkowski W, Zatoński W: Nowotwory złośliwe w Polsce w 2005 roku. Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa 2007.
 • 2. Błaszczyk J., Jagas M., Hudziec P.: Nowotwory złośliwe w województwie dolnośląskim w roku 2008. Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Wrocław 2010.
 • 3. Sant M., Aareleid T., Berrino F. i wsp.: EUROCARE-3: survival of cancer patients diagnosed 1990-94 - results and commentary. Ann. Oncol. 2003; 14: v61-v118.
 • 4. Sant M., Allemani C., Santaquilani M.: EUROCARE-4. Survival of cancer patients diagnosed in 1995-1999. Results and commentary. Eur. J. Cancer 2009; 45: 909-930.
 • 5. SEER program - National Cancer Institute, USA. Adres: http://www.seer.cancer.gov.
 • 6. Creasman WT, Odicino F., Maisonneuve P i wsp.: Carcinoma of the corpus uteri. FIGO 26th Annual Report on the Results of Treatment in Gynecological Cancer. Int. J. Gynaecol. Obstet. 2006; 95: 105-143.
 • 7. Bablok L., Baranowski W., Bidziński M. i wsp.: Rekomendacje postępowania onkologicznego. Rak trzonu macicy. Gin. Onkol. 2009; 7: 9-18.
 • 8. NCCN, National Comprehensive Cancer Network, Practice Guidelines in Oncology - V I. 2010. Adres: http://www. nccn. org/proffesionals/physicians.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fcd9cecf-3f94-4239-baaf-2789108ff8bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.