PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 19 | 2 | 19-23
Article title

Autyzm – środowiskowe czynniki ryzyka

Content
Title variants
EN
Autism – environmental risk
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W wielu częściach świata stale wzrasta autyzm wieku dziecięcego, wywołany zaburzeniami rozwojowymi mózgu. Autyzm charakteryzuje się zaburzeniami komunikacji/interakcji społecznych oraz występowaniem powtarzalnych stereotypowych zachowań. Przyczyny tych zaburzeń nie zostały dotąd wyjaśnione. Badania doświadczalne oraz obserwacje kliniczne sugerują mechanizm neurotoksyczny wynikający z genetycznych i środowiskowych uwarunkowań. Mogą one prowadzić do rozwoju zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Wiele aktualnych badań wskazuje na to, iż perinatalne narażenie na toksyny środowiskowe może stanowić czynnik ryzyka dla ASD, pośród nich estry, bisfenol A, tetrabromobisfenol A, rozpuszczalniki, metale ciężkie, ftalany.
EN
The incidence of infantile autism due to developmental brain disorders has been permanently increasing in many parts of the world. Autism is characterized by impairments of communication and reciprocal social interaction and by restricted repetitive behaviours or interests. The causes of these disorders are not yet known. Experimental studies and clinical observation suggest that genetic and environmental factors could converge to result in neurotoxic mechanisms. These may lead to the development of autistic spectrum disorders (ASD). Several recent studies have indicated that perinatal exposure to environmental toxins may be the risk factor for ASD, among them: polybrominated diphenyl, esters, phthalates, bisphenol A, tetrabrombisphenol A, solvents, pesticides, and heavy metals. They can easily pass the placental and blood brain barriers and affect brain development.
Contributors
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
 • Katedra i Zakład Higieny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
References
 • [1] Kanner L.: Autistic disturbances of affective contact. Nerv Child 1943; 2: 217-250.
 • [2] Golaska P.: Etiologia zaburzeń ze spektrum autyzmu. Przegląd wybranych koncepcji. Psychiatr Psychol Klin 2013; 13(1): 8-14.
 • [3] Rybakowski F.: Współczesne rozumienie zaburzeń ze spektrum autyzmu – epidemiologia, obraz kliniczny i badania genetyczne. Wiad Psychiatr 2012; 15: 4, 145-150.
 • [4] Bryson S.E.: Brief Report: Epidemiology of Autism. J Autism and Developmental Disorders 1996; 26: 165-167.
 • [5] Deisher T.A., Doan N.V., Omaiye A. et al: Impact of environmental factors on the prevalence of autistic disorder after 1979. J Public Health and Epidemiol 2014: 6(9): 271-284.
 • [6] Fombonne E.: The epidemiology of autism: a review. Psychol Med 1999; 29(4): 769-786.
 • [7] Bittker S.: Infant Eksposure to Excessive Vitamin D: A Risk Factor for Autism Autism 2014; 4:1, 1-7.
 • [8] Gerhant A., Olajossy M., Olajossy-Hilkesberger L.: Neuroanatomiczne, genetyczne I neurochemiczne aspekty autyzmu dziecięcego. Psychiatr Pol 2013; 47(6): 1101-1111.
 • [9] Hertz-Picciotto G,. Croem L.A., Hansen R. et al: The CHARGE study: an epidemiologic investigation of genetic and environmental factors contributing to autism. Environ Health Perspect 2006; 114: 1119-1125.
 • [10] Batley A., Le Carteur A., Gottesman I. et al: Autism as a strongly genetic disorder: evidence from a British twin study. Psychol Med 1995; 25(1): 63-77.
 • [11] Schendel D.E., Bresnahan M., Carter K.W. et al: The International Collaboration for Autism Registry Epidemiology (I CARE): Multinational Registry – Based Investigations of Autism Risk Factors and Trends. Autism Dev Disord 2013: 43: 2650-2663.
 • [12] Gerhant A., Olajossy M., Olajossy-Hilkesberger L.: Neuroanatomiczne, genetyczne I neurochemiczne aspekty autyzmu dziecięcego. Psychiatr Pol 2013; 47(6): 1101-1111.
 • [13[ Yeargin-Allsopp M.: Past and future perspectives in autism epidemiology. Molecular Psychiatry 2002; 7: S9-S11.
 • [14] Nevison C.D.: A comparison of temporal trends in United States autism prevalence to trends in suspected environmental factors. Envir Health 2014; 13, 73: 1-16.
 • [15] Bryson S.E.: Brief Report: Epidemiology of Autism. J.Autism and Developmental Disorders 1996; 26, 2: 165-167.
 • [16] Wierzbiński P., Kwiatkowska A., Pietras T.: Neurorozwojowa teoria powstania autyzmu. Postępy Psych Neurol. 2003; 12(3): 347-355.
 • [17] Bettelheim B.: The empty fortress: Infantile autism and the birth of the self. 1972. New York: Free Press.
 • [18] Landrigan P.J., Lambertini L., Birnbaum L.S.: A research strategy to discover the environmental causes of autism and neurodevelopmental disabilities. Environ Health Perspect 2012; 120: 258-260.
 • [19] Landrigan J.P.: What causes autism? Exploring the environmental contribution. Current Opinion in Pediatrics 2010; 22: 219-255.
 • [20] Hass U., Lund S.P., Simonsen L. et al: Effects of prenatal exposure to xylene on postnatal development and behavior in rats. Neurotoxicol Teratol. 1995; 17(3): 341-349.
 • [21] Schetter T.: Developmental Disabilities – Impairment of Childrens Brain Development and Function: Te Role of Environmental Factors. Environm Health Perspectives 2001; Dec 109, Suppl 6: 813-816.
 • [22] Hurley A.M., Tadrous M., Miller E.: Thimerosal – Containing Vaccines and Autism: A Review of Recent Epidemiologic Studies. J Pediatr Pharmacol Ther 2010; 15: 173-181.
 • [23] Rutter M.: Incidence of autism spectrum disorders: changes over time and their meaning. Acta Paediatr 2005; 94: 2-15.
 • [24] Rodier P.M.: Początki autyzmu. Świat Nauki 2000, 5; 50-57.
 • [25] Rodier P.M.: Converging evidence for brain stem injury in autism. Der Psychopathol. 2002; 14: 537-557.
 • [26] Snow W.M., Hartle K., Ivaco T.L.: Altered morphology of motor cortex neurons in the VPA rat model of autism. Der Psychobiol 2008; 50: 479-489.
 • [27] Rossignol D.A., Genuis S.J., Frey R.E.: Environmental toxicants and autism spectrum disorders: a systemic review. Transnational Psychiatry 2014; 4: 1-23.
 • [28] Levin E.D., Addy N., Nakojima A. et al: Persistent behavioral consequences of neonatal chlorpyrifos exposure in rats brain. Res Dev Brain 2001; 130: 83-89.
 • [29] Szychowski K.A., Wojtowicz A.K.: Składniki tworzyw sztucznych zaburzające funkcje układu nerwowego. Postępy Hig Med. Dośw 2013; 67: 499-506.
 • [30] Hayek J. et al: Di-(2-etylhexal) phthalate and autism spectrum disorders. ASN Neuro 2012; 4: 223-229.
 • [31] Shelton J.F., Hertz-Picciotto J., Pessah I.N.: Tipping the Balance of Autism Risk: Potential Mechanisms linking Pesticides and Autism. Environ Health Perspect 2012; 120: 7; 944-951.
 • [32] Pisula E.: Małe dziecko z autyzmem – diagnoza i terapia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Gdańsk 2005; ISBN 978-83-7489-298-8.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fcd4ede1-3783-41e2-a964-33d4a5651fc2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.