PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2017 | 72 | 77-85
Article title

Czestochowa municipal company as an entity performing commune’s own tasks in terms of waste management in Czestochowa city

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The elaboration below concerns commune’s own tasks in terms of municipal waste management. It describes commune’s responsibilities that result from the Act in that matter. The considerations included in the elaboration were based on the system functioning in the city of Czestochowa. It describes Czestochowa Municipal Company, Ltd. [Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.] in Sobuczyna, and how it operates. It presents its object of economic activity and tasks that it undertakes in the municipal waste management system and utilises in the waste collection and transportation system. The elaboration includes the analysis of the municipal waste management system in the city of Czestochowa. It describes waste management plan introduced in the city of Czestochowa.
Year
Volume
72
Pages
77-85
Physical description
Contributors
 • Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland
 • Faculty of Management, Czestochowa University of Technology, Czestochowa, Poland
References
 • [1] Szewczuk, M. Kogut-Jaworska M. Zioło, Rozwój lokalny i regionalny teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 14
 • [2] Zoë Scott GSDRC Decentralisation, Local Development and Social Cohesion. An Analytical Review, Research Paper, May 2009, s. 6
 • [3] J. Bieniek, E. Najman, L. Romański, F. Molendowski, J. Grabowski, M. Kończyło, Analysis of municpal waste collected by the selected waste management establishments. Agricultural Engineering 2014, 2, 15.
 • [4] J. Toruński, Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi w Polsce. Administracja i Zarządzanie 2010, 87, 31.
 • [5] Budica, O. V. Busu, A. Dumitru, M.-L. Purcaru, Waste management as commitment and duty of citizens. Polish Journal of Management Studies 2015, no 1, s. 7.
 • [6] K. Pikoń, Abiotic depletion in energy and waste management systems. Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal 2012, nr1 , s. 87.
 • [7] K. Ficoń, Good practice in planning of waste management systems. Architecture Civil Engineering Environment 2010, no 1, s. 115.
 • [8] M. Stępień, M. Wadowski, Z. Żurakowski, Waste management in the minds of young people. Management Systems in Production Engineering 2013, nr 4, s. 34.
 • [9] Sadowski: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty logistyki zwrotnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2010, s. 31-32
 • [10] Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Dz. U. 2001, nr 62, poz. 628, Rozdział 2, Art. 3,
 • [11] Z. Grabowski: Wytyczne dla gmin dotyczące wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2011, s. 10.
 • [12] Z. Grzymała, G. Maśloch: Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce. Studia z Polityki Publicznej nr 1(9) (2016), s. 129-130
 • [13] R. Leboda, O. Oleszczuk, Odpady komunalne i ich zagospodarowanie. Zagadnienia wybrane, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2010, nr. 87
 • [14] M. Małecka-Łyszczek, Pojęcie i podziały zadań publicznych ze szczególnym uwzględnieniem zadań samorządu terytorialnego. Problemy społeczne, polityczne i prawne, 2013, nr 921, s. 53.
 • [15] M. Korolewska, Informacja na temat, jakie zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy. Zeszyty Prawnicze, 2013, nr 4, s. 248.
 • [16] Z. Grzymała, G. Maśloch, Wybrane aspekty gospodarki odpadami w Polsce. Studia z Polityki Publicznej nr 1(9)2016, s. 130
 • [17] Mesjasz-Lech: Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa 2012, s. 36
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fc7d8ece-e418-4cb2-9666-7a8c6f5a1371
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.