PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 2 | 63-78
Article title

Ocena akceptacji choroby przewlekłej na przykładzie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Content
Title variants
EN
Assessment of chronic disease acceptance based on the example of patients with chronic obstructive pulmonary disease
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Introduction. Chronic obstructive pulmonary disease is one of the most common diseases in the world. It is one of the most important social problems causing high mortality. The changes occurring in the lungs are characterized by not fully reversible airflow limitation through air passages. Treatment of patients with chronic obstructive pulmonary disease consists in the prevention of the disease progression and reduction of the factors that cause the disease and its exacerbation. The quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease is significantly affected by pulmonary rehabilitation, which is part of the therapy. Rehabilitation includes all measures aimed at improving the physical, mental and social health of the patient. Aim. The aim of the study is to assess the level of acceptance of chronic disease based on the example of patients with chronic obstructive pulmonary disease and to study the impact of factors forming a certain level of the disease acceptance. Material and Methods. The study was conducted at the Provincial Hospital in Plock. The study group consisted of 100 patients in the Department of Pulmonary Diseases and Tuberculosis. The research was carried out by means of an estimating method and a diagnostic survey. The Disease Acceptance Scale as well as the survey questionnaire were used as the research tools. Results. The studies have shown that patients accept the disease at the secondary level. The disease acceptance assessment are affected by health, psychological and social factors. Conclusions. 1. The acceptance level of chronic obstructive pulmonary disease does not depend significantly on gender, age, education, marital status and the way of residing. 2. The acceptance of chronic obstructive pulmonary disease depends significantly on the place of one’s residence. Patients residing in the city exhibit a higher level of acceptance of the disease compared with those living in the countryside. 3. The acceptance of chronic obstructive pulmonary disease depends significantly on comorbidities. Patients with concomitant diseases present a lower level of acceptance of the disease than patients without other diseases.
Contributors
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy
References
 • 1. Jasik A., Marcinowska - Suchowierska E. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Postępy Nauk Medycznych. 2009;(22)5:340-344.
 • 2. Chyczewska E., Górecka D. Światowa strategia rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Medycyna Praktyczna. 2008;2:12-89.
 • 3. Matynia A., Porzych K., Porzych M., Kędziora-Kornatowska K., Motyl J., Polak A. Zachowania zdrowotne osób w podeszłym wieku. W: Krajewska-Kułak E., Szczepański M., Łukaszuk C., Lewko J. (red.), Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości. Tom I. Wydawnictwo Akademia Medyczna w Białymstoku. Białystok 2007:376-384.
 • 4. Zieliński J. Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Wydawnictwo Medyczne Górnicki. Wrocław 2006:21-30,60-70.
 • 5. Kozielski J. i wsp. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia POChP. Medycyna po Dyplomie. 2003;(wyd. spec.):9-10
 • 6. Pierzchała W., Barczyk A., Górecka D., Śliwiński P., Zieliński J. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Rozpoznawanie i leczenie POChP. Pneumonologia i Alergologia Polska. 2010;(78)5:17-35.
 • 7. Kasiborska-Kuźniar K., Jankowska R., Kuźniar T. Wpływ rehabilitacji oddechowej na jakość życia chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Wiadomości Lekarskie. 2007;60(3-4):158-161.
 • 8. Kozielski J. Czy chory na POChP odnosi korzyści z rehabilitacji skojarzonej z leczeniem farmakologicznym? Pneumonologia i Alergologia Polska. 2012;(80)4:463-466.
 • 9. Bąk-Drabik K., Ziora D. Jakość życia w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Pneumonologia i Alergologia Polska. 2004;(72)supl.1:128-133.
 • 10. Felton B,J., Revenson T.A., Hinrichsen G.A. AIS. Adaptacja: Z. Juczyński. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Warszawa 2012.
 • 11. Majda A., Józefowska H. Zasoby osobiste pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Problemy Pielęgniarstwa. 2009;(17)4:283-293.
 • 12. Olek D., Uchmanowicz I., Chudiak A., Jankowska-Polańska B. Wpływ akceptacji choroby na jakość życia chorych w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc. Problemy pielęgniarstwa. 2014;(22)4:471-476.
 • 13. Kowalczyk-Soroka B., Marmurowska -Michałowska H., Knap M. Stopień akceptacji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc a wsparcie społeczne. Biuletyn Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. 2008;(152)5:6-10.
 • 14. Iwanicka - Michałowicz M., Grzelewska-Rzymowska I. Czynniki ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u pacjentów leczonych szpitalnie. Pediatria i Medycyna Rodzinna. 2009:(5)1:27-32.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fbff63af-163a-495f-9a9b-fe9faab2b3d1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.