PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 16 | 1 | 9-14
Article title

Natural course of multiple sclerosis in the first five years of the disease in the Kujawsko-Pomorskie district

Content
Title variants
PL
Naturalny przebieg stwardnienia rozsianego w ciągu pierwszych pięciu lat choroby w regionie kujawsko-pomorskim
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Aim: The aim of the study was to emphasize the prognostic value of the first five years of the natural course of multiple sclerosis for the disability progression, and a comparison of the relapsing-remitting and the primary progressive disease course. Material and methods: Using the retrospective design, we have evaluated the first five years of multiple sclerosis in the affected residents of the Kujawsko-Pomorskie district, treated at the Department of Neurology between July 2014 and September 2015. We have assessed the relationships between the Expanded Disability Status Scale score after the first five years of the disease and the clinical course, gender, initial symptoms, age at first symptoms, first magnetic resonance imaging data, cumulative relapse number in the first two or five years of the disease. Results: The investigated group consisted of 129 patients: 97 with the relapsing-remitting and 32 with the primary progressive disease course. The mean patients’ Expanded Disability Status Scale score after 5 years of the relapsing-remitting disease course was 2.1 ± 1.2. The mean number of relapses in the first two and five years in this subgroup was 2.2 ± 1.2 and 4.2 ± 2.5. The mean patients’ Expanded Disability Status Scale score after 5 years of the primary progressive disease course was 4.1 ± 1.4. A progression to Expanded Disability Status Scale score ≥3 in the period of evaluation was predicted by the primary progressive clinical course, older age at first symptoms, and more than five relapses in the first five years from the disease onset. Conclusions: This study confirms that early clinical differences of the natural course of multiple sclerosis could be strong predictors for moderate disability.
PL
Cel badania: Celem badania było podkreślenie znaczenia pierwszych pięciu lat naturalnego przebiegu stwardnienia rozsianego w przewidywaniu postępu niepełnosprawności chorych z uwzględnieniem różnic między postacią rzutowo-remisyjną i pierwotnie postępującą choroby. Materiał i metody: Przeprowadzono retrospektywną analizę naturalnego przebiegu pierwszych pięciu lat stwardnienia rozsianego wśród chorych mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego hospitalizowanych w Klinice Neurologii między lipcem 2014 a wrześniem 2015 roku. Przeanalizowano zależności pomiędzy stopniem niepełnosprawności ocenianym w rozszerzonej skali niepełnosprawności Kurtzkego a postacią choroby, płcią, wiekiem zachorowania, charakterem pierwszych objawów, obrazem pierwszego badania rezonansu magnetycznego oraz całkowitą liczbą rzutów w ciągu pierwszych dwóch i pięciu lat choroby. Wyniki: Warunki badania spełniło 129 pacjentów: 97 z rzutowo-remisyjną i 32 z pierwotnie postępującą postacią choroby. Średnia wartość rozszerzonej skali niepełnosprawności Kurtzkego po pięciu latach naturalnego przebiegu postaci rzutowo-remisyjnej wynosiła 2,1 ± 1,2, a średnia liczba rzutów w ciągu pierwszych dwóch i pięciu lat choroby – odpowiednio 2,2 ± 1,2 i 4,2 ± 2,5. Średnia wartość rozszerzonej skali niepełnosprawności Kurtzkego po pięciu latach naturalnego przebiegu postaci pierwotnie postępującej wynosiła 4,1 ± 1,4. Czynnikami ryzyka osiągnięcia niepełnosprawności w rozszerzonej skali niepełnosprawności Kurtzkego ≥3 były pierwotnie postępujący przebieg choroby, późniejszy wiek zachorowania oraz większa całkowita liczba rzutów w ciągu pierwszych pięciu lat stwardnienia rozsianego. Wnioski: Wczesne różnice kliniczne naturalnego przebiegu stwardnienia rozsianego mogą być silnymi czynnikami predykcyjnymi ryzyka umiarkowanej niepełnosprawności chorych.
Discipline
Year
Volume
16
Issue
1
Pages
9-14
Physical description
Contributors
 • Department of Neurology, 10th Military Research Hospital and Polyclinic, Bydgoszcz, Poland
 • Department of Neurology, 10th Military Research Hospital and Polyclinic, Bydgoszcz, Poland
 • “Nad Wisłą” Outpatient Clinic, Bydgoszcz, Poland
References
 • Atlas of MS. Available from: http://www.atlasofms.org; 2013 [Accessed 5 January 2014].
 • Brola W, Fudala M, Flaga S et al.: Polski rejestr chorych na stwardnienie rozsiane – stan obecny, perspektywy i problemy. Aktualn Neurol 2015; 15: 68–73.
 • Confavreux C, Aimard G, Devic M: Course and prognosis of multiple sclerosis assessed by the computerized data processing of 349 patients. Brain 1980; 103: 281–300.
 • Confavreux C, Vukusic S, Adeleine P: Early clinical predictors and progression of irreversible disability in multiple sclerosis: an amnesic process. Brain 2003; 126: 770–782.
 • Cottrell DA, Kremenchutzky M, Rice GP et al.: The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study. 5. The clinical features and natural history of primary progressive multiple sclerosis. Brain 1999; 122: 625–639.
 • Eriksson M, Andersen O, Runmarker B: Long-term follow up of patients with clinically isolated syndromes, relapsing-remitting and secondary progressive multiple sclerosis. Mult Scler 2003; 9: 260–274.
 • Frohman EM, Havrdova E, Lublin F et al.: Most patients with multiple sclerosis or a clinically isolated demyelinating syndrome should be treated at the time of diagnosis. Arch Neurol 2006; 63: 614–619.
 • Kantarci O, Siva A, Eraksoy M et al.: Survival and predictors of disability in Turkish MS patients. Turkish Multiple Sclerosis Study Group (TUMSSG). Neurology 1998; 51: 765–772.
 • Kurtzke JF: On the evaluation of disability in multiple sclerosis. Neurology 1961; 11: 686–694.
 • Kurtzke JF: Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: an Expanded Disability Status Scale (EDSS). Neurology 1983; 33: 1444–1452.
 • Lublin FD, Reingold SC: Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis. Neurology 1996; 46: 907–911.
 • Łobińska A, Stelmasiak Z: Wybrane epidemiologiczne aspekty stwardnienia rozsianego w populacji miasta Lublina. Neurol Neurochir Pol 2004; 38: 361–366.
 • Martinelli V, Rodegher M, Moiola L et al.: Late onset multiple sclerosis: clinical characteristics, prognostic factors and differential diagnosis. Neurol Sci 2004; 25 Suppl 4: S350–S355.
 • McDonald WI, Compston A, Edan G et al.: Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol 2001; 50: 121–127.
 • Pittock SJ, Weinshenker BG, Noseworthy JH et al.: Not every patient with multiple sclerosis should be treated at time of diagnosis. Arch Neurol 2006; 63: 611–614.
 • Polman CH, Reingold SC, Edan G et al.: Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the “McDonald Criteria.” Ann Neurol 2005; 58: 840–846.
 • Poser CM, Paty DW, Scheinberg L et al.: New diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines for research protocols. Ann Neurol 1983; 13: 227–231.
 • Potemkowski A: Analiza epidemiologiczna stwardnienia rozsianego w województwie szczecińskim: ocena zachorowalności i chorobowości w latach 1993–1995. Neurol Neurochir Pol 1999; 33: 575–585.
 • Potemkowski A: Stwardnienie rozsiane w świecie i w Polsce – ocena epidemiologiczna. Aktualn Neurol 2009; 9: 91–97.
 • Runmarker B, Andersen O: Prognostic factors in a multiple sclerosis incidence cohort with twenty-five years of follow-up. Brain 1993; 116: 117–134.
 • Scalfari A, Neuhaus A, Degenhardt A et al.: The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study 10: relapses and long-term disability. Brain 2010; 133: 1914–1929.
 • Scott TF, Schramke CJ: Poor recovery after the first two attacks of multiple sclerosis is associated with poor outcome five years later. J Neurol Sci 2010; 292: 52–56.
 • Stuke K, Flachenecker P, Zettl U et al.: MS register in Germany: update 2007. J Neurol 2008; 255 (Suppl 2): 81.
 • Tardieu M, Mikaeloff Y: Multiple sclerosis in children. Int MS J 2004; 11: 36–42.
 • Thompson AJ, Polman CH, Miller DH et al.: Primary progressive multiple sclerosis. Brain 1997; 120: 1085–1096.
 • Weinshenker BG, Bass B, Rice GP et al.: The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study. I. Clinical course and disability. Brain 1989; 112: 133–146.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fbe58d76-5918-4c9c-a555-43c0265da286
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.