PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2009 | 5 | 4 | 296-300
Article title

Rak płuca u 55-letniego chorego – problemy diagnostyczne

Content
Title variants
EN
55 years old patient with lung cancer – diagnostic problems
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Lung cancer is the most common neoplasm on over the world and remains the leading cause of cancer death in both men and women. The predominant cause of lung cancer is exposure to tobacco smoke. The methods using for diagnosis and monitoring of the disease are based on radiological, cytological and histopathological examinations. The prognosis for survival in lung cancer is very poor which is mostly caused by late diagnosis when the disease gets the last phases. The prevention methods used for early detection of lung cancer include X-ray chest examination, cytological sputum examination and chest computer tomography (CT). In that article we present the case of history of 55 years old patient, heavy smoker, who was admitted to the hospital because of tumour of right lung and right hilus showed on chest X-ray. The bronchoscope revealed extended changes in bronchium for the left lower lobe, which were not present on chest X-ray but only in later done CT. If there were no changes in right lung, probably the diagnostic examinations in that patient, with high risk of lung cancer, would be performed much later. That is because the present guidelines do not recommend that low-dose CT should be used to screen for lung cancer.
PL
Rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym na świecie, występuje kilkakrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet. Stanowi pierwszą przyczynę zgonów z powodu chorób nowotworowych u mężczyzn i drugą u kobiet. Najbardziej znanym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuca jest palenie tytoniu. W rozpoznawaniu i monitorowaniu przebiegu choroby wykorzystuje się badania obrazowe i badania morfologiczne, które służą do wykrywania komórek nowotworowych. Rak płuca należy do najgorzej rokujących nowotworów, wynika to głównie z późnego rozpoznawania choroby. Profilaktyka wtórna raka płuca obejmuje badania, które polegają na wykrywaniu wczesnych stadiów nowotworu. Do badań tych należą okresowe badania RTG klatki piersiowej, badania cytologiczne plwociny oraz tomografia komputerowa. W pracy przedstawiamy przypadek diagnozowanego 55-letniego chorego, wieloletniego palacza papierosów. Chory został przyjęty do kliniki z powodu widocznych na zdjęciu RTG klatki piersiowej zmian guzowatych w okolicy wnęki oraz w samej wnęce płuca prawego. Badanie bronchoskopowe ujawniało obecność rozległych zmian naciekowych w oskrzelu dolnopłatowym płuca lewego, co potwierdziło radiologicznie dopiero badanie komputerowe. Gdyby nie obecność zmian w płucu prawym, to omawiany chory, należący do grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca, nie zostałby skierowany na badania diagnostyczne. Aktualne wytyczne dotyczące postępowania w raku płuca nie zalecają wykonywania tomografii komputerowej z użyciem małej dawki promieniowania jako badania przesiewowego w kierunku raka płuca.
Discipline
Year
Volume
5
Issue
4
Pages
296-300
Physical description
Contributors
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
 • Klinika Gruźlicy, Chorób i Nowotworów Płuc I Katedry Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Iwona Grzelewska-Rzymowska
References
 • 1. Albert A.J., Ford J.G., Samet J.M.: Epidemiology of lung cancer: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest 2007; 132 (supl.): 29S-55S.
 • 2. Edwards B.K., Brown M.L., Wingo PA i wsp.: Annual report to the nation on the status of cancer, 1975-2002, featuring population-based trends in cancer treatment. J. Natl. Cancer Inst. 2005; 97: 1407-1427.
 • 3. Szczuka I., Roszkowski-Śliż K.: Rak płuca w Polsce w latach 1970-2004. Pneumonol. Alergol. Pol. 2008; 76: 19-28.
 • 4. Wingo PA., Ries LA., Giovino GA. i wsp.: Annual report to the nation on the status of cancer, 1973-1996, with a special section on lung cancer and tobacco smoking. J. Natl. Cancer Inst. 1999; 91: 675-690.
 • 5. Coultas D.B., Samet J.M.: Occupational lung cancer. Clin. Chest Med. 1992; 13: 341-354.
 • 6. Alberts WM.; American College of Chest Physicians: Diagnosis and management of lung cancer executive summary: ACCP evidence-based clinical practice guidelines (2nd edition). Chest 2007; 132 (supl.): 1S-19S.
 • 7. Bach EB., Kelley M.J., Tate R.C., McCrory D.C.: Screening for lung cancer: a review of the current literature. Chest 2003; 123 (supl.): 72S-82S.
 • 8. Jett J.R., Midthun D.E.: Screening for lung cancer: current status and future directions: Thomas A. Neff lecture. Chest 2004; 125 (supl.): 158S-162S.
 • 9. Yankelevitz D.F, Kostis WJ., Henschke C.I. i wsp.: Overdiagnosis in chest radiographic screening for lung carcinoma: frequency. Cancer 2003; 97: 1271-1275.
 • 10. Trial Info: The National Lung Screening Trial. Adres: http://www.cancer.gov/nlst/screeningcenters.
 • 11. Trial Info: Dutch Belgian randomised lung cancer screening trial (NELSON). Adres: http://www.trialregister.nl/ trialreg/ admin/rctview. asp?TC=636.
Document Type
article
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fbdc6a10-9265-411d-9620-7538cbbb05bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.