PL EN


Preferences help
enabled [disable] Abstract
Number of results
2016 | 51 | 26-35
Article title

Directions of development of the real estate market in the context of demographic changes in Poland

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The demographic situation in comparison with the current housing situation is critical for the assessment of housing needs and, therefore, the housing demand. It is required to adopt the following elements of the demographic situation, which are of significant importance for the housing market: population and its age structure, vital statistics, the number and structure of households, the size of working-age population creating households, the scale and directions of internal and foreign migration, as well as the scale of urbanization. Over the last few dozens of years in all these phenomena far-reaching changes occurred, strongly affecting the scale of housing needs and the strength of social pressure on the housing sphere.
Year
Volume
51
Pages
26-35
Physical description
Contributors
author
 • Faculty of Economics and Management, Nicolaus Copernicus University, 13a Gagarina Str., 87-100 Toruń, Poland
References
 • [1] Bloom D. E, Canning D., Global demographic change: dimensions and economic significance, Population and Development Review, 34(S) (2008) 20-50.
 • [2] European Commision, Growing the Silver Economy, Background paper, 2015, p. 7.
 • [3] Harper S., Economic and social implications of aging societies, Science, 346(6209) (2014) 587-591.
 • [4] Kohlbacher F., Herstatt C., Levsen N., Golden opportunities for silver innovation: How demographic changes give rise to entrepreneurial opportunities to meet the needs of older people, Technovation, 39 (2015) 73-82.
 • [5] Pauhofova I., Dovalova G., Potential of silver economy in the European Union (selected views), European Scientific Journal, August, Special / Edition (2015) 190-205.
 • [6] Štefánik M., Domonkos T., Horvát P., Hvozdíková V., Lichner I., Miklošovič T., Radvanský M., Modelling The Economic Potential of The Silver Economy, Neujobs Working Paper No. D 12(3) (2013) 59.
 • [7] Walker A., Maltby T, Active ageing: A strategic policy solution to demographic ageing in the European Union, International Journal of Social Welfare, 21(s1) (2012) 117-130.
 • [8] USUI C., Japan’s population aging and silver industries, [in:] The Silver Market Phenomenon, Springer Berlin Heidelberg, (2011) 325-327.
 • [9] Bryx M., Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Poltext, Warszawa 2007.
 • [10] Brzeski W., Kirejczyk K., Kozłowski E., Perspektywy rozwoju budownictwa senioralnego w Polsce. Obecne i przyszłe problemy związane z zapewnieniem lepszych mieszkań dla polskich seniorów, Reas 2014.
 • [11] Bukowski Z., Zarządzanie nieruchomościami, Wolter Kluwer, Warszawa 2013.
 • [12] Golinowska S., Srebrna gospodarka i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, [w:] Włodarczyk C. (red.), Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 1/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 • [13] Gołąbeska E., Efektywność inwestowania na rynku nieruchomości przy uwzględnieniu ryzyka, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2011/110, http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/ KZiF/publikacje/Zeszyty%20Naukowe%20KZiF/Documents/Studia%20z.110%20druk.pdf, [20.05.2015].
 • [14] Kłusek M., Wpływ przemian demograficznych na rozwój współczesnej gospodarki na przykładzie Polski, [in:] A. Kraińska (red. nauk.), Rynek nieruchomości, pracy i finansowy- kierunki rozwoju, Fundacja Hutena, Elbląg 2016.
 • [15] Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej , Ośrodki opieki długoterminowej w świadomości Polaków – opinie i wyzwania, Raport Medisystem, Warszawa 2015, http://kigs.org.pl/wp-content/uploads/2014/08/medisystem-[1] RAPORT_11.02.2015_newsletter.pdf, [10.05.2016].
 • [16] Niewiadomska A., Sobolewska-Poniedziałek E., Srebrna gospodarka – nowy paradygmat rozwoju starzejącej się Europy, [in:], Pitulec D. (red. wyd.) Ekonomia XXI Wieku, 3(7) (2015) 67-79.
 • [17] Zimnoch K., Starzenie się i srebrna gospodarka w uwarunkowaniach rozwojowych Podlasia, Optimum. Studia Ekonomiczne, 4(64) (2013).
Document Type
undetermined
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.psjd-fbb63cb6-fb10-4f68-ab15-8249cffb3549
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.